DATA PODPISANIA UMOWY NA BUDOWĘ

16/04/2021

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

1 492 169 699 zł

WARTOŚĆ KONTRAKTU DLA ZADANIA 1

715 169 700 zł

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.
Nazwa kontraktu

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła).
Cel i lokalizacja inwestycji

Celem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest połączenie Obwodnicy Południowej Gdańska i realizowanej Trasy Kaszubskiej drogą o parametrach drogi ekspresowej stanowiącą Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej. Połączenie to stworzy zewnętrzną obwodnicę w stosunku do istniejącej już Obwodnicy Trójmiasta, która to z uwagi na dynamiczny rozwój przestrzenny i gospodarczy aglomeracji trójmiejskiej, a co za tym idzie nieustający wzrost wskaźników zmotoryzowania i mobilności jej mieszkańców, osiąga poziomy natężenia ruchu zbliżające się do poziomu przepustowości. Istniejąca w sieci drogowej aglomeracji Obwodnica Trójmiasta (S6), niegdyś położona daleko od obszarów centralnych, obciążona niewielkim ruchem tranzytowym i wewnątrz aglomeracyjnym na kierunku północ-południe, obecnie znajduje się w bliskim sąsiedztwie intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Dynamiczny rozwoju przestrzenny i gospodarczego tego rejonu metropolii niesie za sobą negatywne skutki w postaci szybkiego wzrost ruchu, w rezultacie czego istniejące drogi tracą możliwości utrzymania właściwych parametrów ruchu. W przypadku drogi ekspresowej - Obwodnicy Trójmiasta (S6) zaburzona zostaje również jej dotychczasowa zasadnicza funkcja jaką jest prowadzenie dalekobieżnego tranzytu. Rozbudowa sieci drogowej dróg krajowych poprzez realizację m.in. przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli przywrócić możliwość prowadzenie dalekobieżnego tranzytu, odciąży istniejący układ drogowy regionu, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę jego dostępności transportowej. Nowa trasa będzie stanowiła Obwodnicę Metropolitalną Trójmiasta (OMT) która:

  • umożliwi szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt pojazdów samochodowych na kierunku wschód - zachód z ominięciem Trójmiasta (skrócenie czasu i poprawa komfortu podróżowania);
  • poprawi połączenia z planowaną Trasą Kaszubską i budowaną obecnie Obwodnicą Południową Gdańska;
  • odciąży Obwodnicę Trójmiasta i zmniejszy jej oddziaływanie na środowisko, zwłaszcza na Trójmiejski Park Krajobrazowy;
  • pośrednio przyspieszy dojazdy w relacji centralne Kaszuby - Trójmiasto.mapa ze wskazaniem
Podstawowe informacje o inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej pn.: „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)” o długości trasy zasadniczej około 16,263 km na odcinku:

  • od ok. km 0+051 do ok. km 0+606 tzw. Trasy Chwaszczyńskiej
  • od ok. km 2+001 do ok. km 17+607 tzw. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej.Podpisanie Umowy z Wykonawcą:

BUDIMEX S.A. odbyło się 16.04.2021 r.

Wartość Umowy opiewa na kwotę 715 mln zł brutto.

Uzyskanie Decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) odbyło się 03.10.2022 r.

Planowany termin ukończenia Robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 19.04.2025 r.

Więcej

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

www.gddkia.gov.pl

NADZÓR - KONSULTANT

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

www.tgd.pl

WYKONAWCA

BUDIMEX S.A.

www.budimex.pl

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024