Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

W dniu 03 października 2022 r., w obecności Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Marcina Horała, Wojewody Pomorskiego, Dariusza Drelich, oraz Dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku, Kingi Gierlach, odbyło się podpisanie i przekazanie decyzji nr 12zrid/2022/MKH, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła)". Decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w najbliższym czasie Wykonawcy zostanie przekazany teren budowy i będą mogły rozpocząć się roboty budowlane.

ZDJ.1 na zdjęciu od lewej: Kinga Gierlach, Dariusz Drelich, Marcin Horała

ZDJ.2 na zdjęciu od lewej: Kinga Gierlach, Dariusz Drelich, Marcin Horała

ZDJ.3 na zdjęciu od lewej: Przemysław Czaja (Dyrektor Kontraktu), Joanna Leśniowska (Koordynator Projektu), Szymon Gwazdacz (Inżynier Kontraktu), Jakub Drozdowski (Dyrektor Rejonu Budimex S.A.)

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024