Zdjęcia z poziomu ziemi

2023-05-22-2023-05-28

 Postęp prac przy budowie obiektu WD-7A w km 4+195
Postęp prac przy budowie obiektu WD-7A w km 4+195
 Montaż rusztowania pod ustrój obiektu WD-97 w km 1+813
Montaż rusztowania pod ustrój obiektu WD-97 w km 1+813
 Roboty ziemne na Trasie Głównej z widokiem na obiekt WD-9 w km 8+850
Roboty ziemne na Trasie Głównej z widokiem na obiekt WD-9 w km 8+850
 Roboty drogowe w km 2+250
Roboty drogowe w km 2+250
 Transport oraz montaż belek drewnianych pod budowę ustroju obiektu WD-9 w km 8+670
Transport oraz montaż belek drewnianych pod budowę ustroju obiektu WD-9 w km 8+670
 Rozprowadzanie warstwy nasypu w km 9+800
Rozprowadzanie warstwy nasypu w km 9+800
 Usuwanie kolizji energetycznej w km 6+200
Usuwanie kolizji energetycznej w km 6+200
 Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego oraz budowa obiektu PZDs-7 w km 2+800
Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego oraz budowa obiektu PZDs-7 w km 2+800
 Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 2+600
Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 2+600
 Budowa warstw nasypu Trasy Głównej w km 2+850
Budowa warstw nasypu Trasy Głównej w km 2+850
 Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej na Trasie Głównej OMT w km 1+450
Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej na Trasie Głównej OMT w km 1+450
 Zagęszczanie warstwy mrozochronnej za pomocą walca gładkiego oraz walca ogumionego w km 1+520
Zagęszczanie warstwy mrozochronnej za pomocą walca gładkiego oraz walca ogumionego w km 1+520
 Zabezpieczenie wykopu przy budowie obiektu KP-1 w km 2+185
Zabezpieczenie wykopu przy budowie obiektu KP-1 w km 2+185
 Demontaż deskowania prawego skrzydła przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
Demontaż deskowania prawego skrzydła przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
 Przygotowane zbrojenie filara P2 obiektu KP-1 w km 2+175
Przygotowane zbrojenie filara P2 obiektu KP-1 w km 2+175
 Demontaż deskowania przyczółka zachodniego obiketu WD-5 w km 3+670
Demontaż deskowania przyczółka zachodniego obiketu WD-5 w km 3+670
 Deskowanie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
Deskowanie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
 Montaż deskowań oraz barier ochronnych przy budowie obiektu PZDs-14 w km 5+160
Montaż deskowań oraz barier ochronnych przy budowie obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Rozładunek zbrojenia pod budowę obiektu PDMPZ-2 w km 2+090
Rozładunek zbrojenia pod budowę obiektu PDMPZ-2 w km 2+090
 Transport kruszywa do budowy warstwy mrozoochronnej Trasy Głównej OMT w km 1+430
Transport kruszywa do budowy warstwy mrozoochronnej Trasy Głównej OMT w km 1+430
 Składowanie zbrojenia pod budowę fundamentu obiektu PDMPZ-2 w km 2+010
Składowanie zbrojenia pod budowę fundamentu obiektu PDMPZ-2 w km 2+010
 Widok na budowę obiektu WD-5 oraz przygotowywanie platform pod budowę ustroju w km 3+650
Widok na budowę obiektu WD-5 oraz przygotowywanie platform pod budowę ustroju w km 3+650
 Wiadok na budowę obiektu WD-97 od strony przyczółka wschodniego oraz na przyszły przebieg ciągu DW218 w km 1+810
Wiadok na budowę obiektu WD-97 od strony przyczółka wschodniego oraz na przyszły przebieg ciągu DW218 w km 1+810
 Przygotowywanie rusztowania pod deskowanie ustroju obiektu WD-97 w km 1+822
Przygotowywanie rusztowania pod deskowanie ustroju obiektu WD-97 w km 1+822

2023-05-15-2023-05-21

 Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 3+325
Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 3+325
 Roboty drogowe w km 1+450
Roboty drogowe w km 1+450
 Roboty betoniarskie przy obiekcie ES-15a w km 15+540
Roboty betoniarskie przy obiekcie ES-15a w km 15+540
 Przecięcie DK7 z budową obiektu  ES-15a wraz z zaawansowaniem prac w km 15+450
Przecięcie DK7 z budową obiektu ES-15a wraz z zaawansowaniem prac w km 15+450
 Prace promiarowe na obiekcie MD-6a w km 4+015
Prace promiarowe na obiekcie MD-6a w km 4+015
 Montaż rusztowań pod ustrój obiektu WD-9 w km 8+670
Montaż rusztowań pod ustrój obiektu WD-9 w km 8+670
 Roboty ziemne w km 9+600
Roboty ziemne w km 9+600
 Odwierty kontrolne w obrębie zbiornika Borowiec w km 4+310
Odwierty kontrolne w obrębie zbiornika Borowiec w km 4+310
 Roboty ziemne w km 16+250
Roboty ziemne w km 16+250
 Składowanie zbrojenia w km 13+770
Składowanie zbrojenia w km 13+770
 Transport mieszanki betonowej w km 2+000
Transport mieszanki betonowej w km 2+000
 Wyrównywanie podłoża w km 2+550
Wyrównywanie podłoża w km 2+550
 Widok na obiekt ES-15a w km 15+400
Widok na obiekt ES-15a w km 15+400
 Tyczenie geozezyjne oraz roboty ziemne w km 1+500
Tyczenie geozezyjne oraz roboty ziemne w km 1+500
 Betonowanie podczas budowy obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
Betonowanie podczas budowy obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
 Zbrojenie korpusu przyczółka południowego obiektu WD-7A w km 4+193
Zbrojenie korpusu przyczółka południowego obiektu WD-7A w km 4+193
 Montaż deskowania skrzydełek zachodniego przyczółka obiektu WD-97 w km 1+815
Montaż deskowania skrzydełek zachodniego przyczółka obiektu WD-97 w km 1+815
 Próbne obciążenie pali fundamentowych obiektu WS-11 w km  9+470
Próbne obciążenie pali fundamentowych obiektu WS-11 w km 9+470
 Ważenie pojazdów ciężarowych w km 9+360
Ważenie pojazdów ciężarowych w km 9+360
 Roboty ziemne w km 6+600
Roboty ziemne w km 6+600
 Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej walcem ogumionym w km 3+310
Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej walcem ogumionym w km 3+310
 Montaż deskowania filarów podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+580
Montaż deskowania filarów podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+580
 Składowanie przepustów z blachy falistej oraz transport gruntu w km 2+500
Składowanie przepustów z blachy falistej oraz transport gruntu w km 2+500
 Roboty rozbiórkowe w km 1+350
Roboty rozbiórkowe w km 1+350

2023-05-08-2023-05-14

 Transport ziemny w km 9+365
Transport ziemny w km 9+365
 Betonowanie filarów podpory P2 obiektu WD-96 w km 1+315
Betonowanie filarów podpory P2 obiektu WD-96 w km 1+315
 Zagęszczanie warstwy podłoża walcem okołkowanym w km 2+550
Zagęszczanie warstwy podłoża walcem okołkowanym w km 2+550
 Wykonwywanie wykopu pod fundament przyczółka północnego obiektu ES-14 w km 13+790
Wykonwywanie wykopu pod fundament przyczółka północnego obiektu ES-14 w km 13+790
 Deskowanie lewego skrzydła przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+470
Deskowanie lewego skrzydła przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+470
 Wykonane podłoże pod ustrój obiektu WD-9 w km 8+670
Wykonane podłoże pod ustrój obiektu WD-9 w km 8+670
 Wymiana gruntu pry ul. Do Dworu, Otomino w km 16+720
Wymiana gruntu pry ul. Do Dworu, Otomino w km 16+720
 Fundament na palach obiektu WS-11 w km 9+465
Fundament na palach obiektu WS-11 w km 9+465
 Prace przy obiekcie MS-6 i MD-6A w km 4+015
Prace przy obiekcie MS-6 i MD-6A w km 4+015
 Montaż deskowania korpusu przyczółka południowego obiektu MS-7C w km 4+510
Montaż deskowania korpusu przyczółka południowego obiektu MS-7C w km 4+510
 Roboty zbrojarskie przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+190
Roboty zbrojarskie przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+190
 Roboty ziemne w km 1+660
Roboty ziemne w km 1+660
 Roboty ziemne w km 1+817
Roboty ziemne w km 1+817
 Rozprowadzanie materiału Tefra w km 1+520
Rozprowadzanie materiału Tefra w km 1+520
 Transport deskowania przy obiekcie WD-97 w km 1+813
Transport deskowania przy obiekcie WD-97 w km 1+813
 Roboty ziemne w km 4+720
Roboty ziemne w km 4+720
 Deskowanie skrzydełek przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Deskowanie skrzydełek przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Transport pospółki na placu składowym Miszewo w km 9+300
Transport pospółki na placu składowym Miszewo w km 9+300
 Wykonanie podłoża pod platformę roboczą w km 13+760
Wykonanie podłoża pod platformę roboczą w km 13+760
 Roboty ziemne w km 3+700
Roboty ziemne w km 3+700
 Budowa drogi technologicznej w km 10+650
Budowa drogi technologicznej w km 10+650
 Wbijanie pali prefabrykowanych w km 13+640
Wbijanie pali prefabrykowanych w km 13+640
 Załadunek kruszywa na Wytwórni mieszanek Kruszyw w km 9+360
Załadunek kruszywa na Wytwórni mieszanek Kruszyw w km 9+360

2023-05-01-2023-05-07

 Roboty ziemne w km 1+510
Roboty ziemne w km 1+510
 Roboty ziemne w km 5+457
Roboty ziemne w km 5+457
 Roboty ziemne w km 5+990
Roboty ziemne w km 5+990
 Transport kołowy kruszyw w km 9+297
Transport kołowy kruszyw w km 9+297
 Transport gruntu transportem kołowym w km 9+315
Transport gruntu transportem kołowym w km 9+315
 Roboty rozbiórkowe zbiornika retencyjnego w km 10+688
Roboty rozbiórkowe zbiornika retencyjnego w km 10+688
 Ważenie pojazdów ciężarowych w km 9+360
Ważenie pojazdów ciężarowych w km 9+360
 Wyrównywanie gruntu w km 13+900
Wyrównywanie gruntu w km 13+900
 Trnsport gruntu w km 1+720
Trnsport gruntu w km 1+720
 Wyrównywanie warstwy gruntu w km 5+445
Wyrównywanie warstwy gruntu w km 5+445
 Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 5+443
Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 5+443
 Zaawanasowanie prac przy obiekcie WS-13 w km 13+480
Zaawanasowanie prac przy obiekcie WS-13 w km 13+480
 Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 2+015
Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 2+015
 Zbrojenie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-7a w km 4+205
Zbrojenie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-7a w km 4+205
 Roboty ziemne w km 9+470
Roboty ziemne w km 9+470
 Roboty drogowe w km 10+605
Roboty drogowe w km 10+605
 Przygotowywanie wastwy podłoża w km 13+730
Przygotowywanie wastwy podłoża w km 13+730
 Roboty ziemne w km 2+100
Roboty ziemne w km 2+100
 Deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-9 w km 8+660
Deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-9 w km 8+660
 Rozprowadzanie materiuiału Tefra w km 1+550
Rozprowadzanie materiuiału Tefra w km 1+550
 Transport pospółki do Wytwórni Kruszyw w km 9+150
Transport pospółki do Wytwórni Kruszyw w km 9+150
 Wyrówywanie warstwy podłoża w km 2+510
Wyrówywanie warstwy podłoża w km 2+510
 Zabetonowany fundament przyczółka zachodniego obiektu WD-7a w km 4+200
Zabetonowany fundament przyczółka zachodniego obiektu WD-7a w km 4+200

2023-04-24-2023-04-30

 Roboty ziemne w km 1+550
Roboty ziemne w km 1+550
 Transport Kruszyw w km 9+250
Transport Kruszyw w km 9+250
 Rozbiórka i odpompowywanie zbiornika retencyjnego w km 10+690
Rozbiórka i odpompowywanie zbiornika retencyjnego w km 10+690
 Składowanie przepustów z blachy falistej w km 3+100
Składowanie przepustów z blachy falistej w km 3+100
 Wymiana gruntu w km 10+550
Wymiana gruntu w km 10+550
 Wymiana gruntu w km 2+000
Wymiana gruntu w km 2+000
 Roboty ziemne w km 5+460
Roboty ziemne w km 5+460
 Załadunek kruszyw na Wytwórni mieszanek Kruszyw w km 9+360
Załadunek kruszyw na Wytwórni mieszanek Kruszyw w km 9+360
 Budowa obiektu MD-6a w km 4+015
Budowa obiektu MD-6a w km 4+015
 Zbrojenie przyczółków obiektu MS-7a w km 4+510
Zbrojenie przyczółków obiektu MS-7a w km 4+510
 Montaż deskowania korpusu przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
Montaż deskowania korpusu przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
 Montaż deskowania korpusu przyczółka obiektu PZDs-7 w km 2+780
Montaż deskowania korpusu przyczółka obiektu PZDs-7 w km 2+780
 Budowa obiektu MS-6 w km 4+015
Budowa obiektu MS-6 w km 4+015
 Roboty ziemne przy przyczółku P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Roboty ziemne przy przyczółku P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Prace ziemne w km 1+740
Prace ziemne w km 1+740
 Demontaż deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Demontaż deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Betonowanie filarów podpory obiektu WD-96 w km 1+320
Betonowanie filarów podpory obiektu WD-96 w km 1+320
 Transport pali prefabrykowanych przy obiekcie PZDs-20 w km 10+890
Transport pali prefabrykowanych przy obiekcie PZDs-20 w km 10+890
 Roboty zbrojarskie skrzydełek przyczółka zachodniego obiektu WD-7a w km 4+200
Roboty zbrojarskie skrzydełek przyczółka zachodniego obiektu WD-7a w km 4+200
 Wyównywanie warstwy podłoża oraz betonowanie podpory obiektu WD-96 w km 1+480
Wyównywanie warstwy podłoża oraz betonowanie podpory obiektu WD-96 w km 1+480
 Montaż belek Kujan na obiekcie WS-13
Montaż belek Kujan na obiekcie WS-13

2023-04-17-2023-04-23

 Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-5 w km 3+650
Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-5 w km 3+650
 Prace ziemne przy zasypce zbiornika Borowiec w km 4+310
Prace ziemne przy zasypce zbiornika Borowiec w km 4+310
 Roboty ziemne w km 1+730
Roboty ziemne w km 1+730
 Mobilizacja sprzętu w km 1+780
Mobilizacja sprzętu w km 1+780
 Montaż przepustów z blachy falistej w km 3+200
Montaż przepustów z blachy falistej w km 3+200
 Deskowanie prawego skrzydła przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+470
Deskowanie prawego skrzydła przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+470
 Zagęszczanie warstwy podłoża oraz transport gruntu w km 2+070
Zagęszczanie warstwy podłoża oraz transport gruntu w km 2+070
 Roboty ziemne w km 8+460
Roboty ziemne w km 8+460
 Przygotowanie rur do budowy wodociągu  przy drodze DD_9+400L w km 10+600
Przygotowanie rur do budowy wodociągu przy drodze DD_9+400L w km 10+600
 Wyminana gruntu w  km 10+600
Wyminana gruntu w km 10+600
 Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 3+330
Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 3+330
 Wymiana gruntu w km 2+000
Wymiana gruntu w km 2+000
 Widok na przyczółek oraz zarys obiektu WD-5 w km 3+650
Widok na przyczółek oraz zarys obiektu WD-5 w km 3+650
 Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 3+510
Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 3+510
 Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+827
Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+827
 Załadunek kruszywa na placu składowym Miszewo w km 9+250
Załadunek kruszywa na placu składowym Miszewo w km 9+250
 Monteż deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Monteż deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Montaż deskowania na przyczółku południowym obiektu WS13 w km 13+490
Montaż deskowania na przyczółku południowym obiektu WS13 w km 13+490
 Badania geotechniczne na zasypce Borowiec w km 4+320
Badania geotechniczne na zasypce Borowiec w km 4+320
 Widok na ul. Armii Krajowej, Żukowo pomiędzy przyczółkami obiektu WS-13 w km 13+480
Widok na ul. Armii Krajowej, Żukowo pomiędzy przyczółkami obiektu WS-13 w km 13+480
 Betonowanie fundamentu przyczółka północnego obiektu MS-7c w km 4+505
Betonowanie fundamentu przyczółka północnego obiektu MS-7c w km 4+505
 Przygotowanie do robót zbrojarskich filarów podpory P2 obiektu WD-97 w km 1+810
Przygotowanie do robót zbrojarskich filarów podpory P2 obiektu WD-97 w km 1+810
 Przeprowadzanie pomiarów osiadań odcinka warstwy Trasy Zasadniczej za pomocą Reperów w km 4+270
Przeprowadzanie pomiarów osiadań odcinka warstwy Trasy Zasadniczej za pomocą Reperów w km 4+270

2023-04-10-2023-04-16

 Transport przepustów z blachy falistej w km 9+150
Transport przepustów z blachy falistej w km 9+150
 Transport pospółki pod wymianę gruntu w km 2+000
Transport pospółki pod wymianę gruntu w km 2+000
 Transport pospółki na placu skłądowym Miszewo w km 9+300
Transport pospółki na placu skłądowym Miszewo w km 9+300
 Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Wymiana gruntu w km 2+100
Wymiana gruntu w km 2+100
 Transport ziemny w km 8+600
Transport ziemny w km 8+600
 Zagęszcanie podłoża w km 3+690
Zagęszcanie podłoża w km 3+690
 Wykonywanie zsypki zbiornika Borowiec w km 4+370
Wykonywanie zsypki zbiornika Borowiec w km 4+370
 Roboty ziemne w km 1+680
Roboty ziemne w km 1+680
 Montaż deskowania obiektu MS-6 w km 4+110
Montaż deskowania obiektu MS-6 w km 4+110
 Roboty ziemne w km 8+520
Roboty ziemne w km 8+520
 Roboty ziemne w km 5+900
Roboty ziemne w km 5+900
 Roobty ziemne w km 3+700
Roobty ziemne w km 3+700
 Transport kruszyw za pomocą ciągników siodłowych w km 10+500
Transport kruszyw za pomocą ciągników siodłowych w km 10+500
 Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-5 w km 3+650
Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-5 w km 3+650
 Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+810
Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+810
 Wykonany fundament przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
Wykonany fundament przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
 Transport kruszyw za pomocą wozideł technologicznych w km 9+600
Transport kruszyw za pomocą wozideł technologicznych w km 9+600
 Ważenie pojazdów ciężarowych na placu składowym Miszewo w km 9+290
Ważenie pojazdów ciężarowych na placu składowym Miszewo w km 9+290
 Montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych w wykopie fundamentu podpory obiektu WD-97 w km 1+812
Montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych w wykopie fundamentu podpory obiektu WD-97 w km 1+812
 Wyrównywanie warstwy podłoża w km 10+650
Wyrównywanie warstwy podłoża w km 10+650
 Zagęszczanie warstwy podłoża w km 10+645
Zagęszczanie warstwy podłoża w km 10+645

2023-04-03-2023-04-09

 DD_9+400L z widokiem na Wytwórnię Mas Bitumicznych w km 9+560
DD_9+400L z widokiem na Wytwórnię Mas Bitumicznych w km 9+560
 Demontaż deskowania przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+660
Demontaż deskowania przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+660
 Roboty ziemne w km 3+690
Roboty ziemne w km 3+690
 Roboty drogowe w km 1+810
Roboty drogowe w km 1+810
 Szalowanie przyczółka na obiekcie MD-6a w km 4+010
Szalowanie przyczółka na obiekcie MD-6a w km 4+010
 Roboty zbrojarskie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
Roboty zbrojarskie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
 Rów melioracyjny w km 10+600 P
Rów melioracyjny w km 10+600 P
 Transport gruntu w km 4+300
Transport gruntu w km 4+300
 Transport oraz rozprowadzanie materiału Tefra w km 8+600
Transport oraz rozprowadzanie materiału Tefra w km 8+600
 Transport gruntu w km 1+890
Transport gruntu w km 1+890
 Widok na trasęgłówna oraz budowę obiektu WD-9 w km 8+660
Widok na trasęgłówna oraz budowę obiektu WD-9 w km 8+660
 Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+810
Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+810
 Widok na pas drogowy w miejscowości Borowiec w km 4+260
Widok na pas drogowy w miejscowości Borowiec w km 4+260
 zabetonowana ściana przyczółka obiektu MS-6 w km 4+005
zabetonowana ściana przyczółka obiektu MS-6 w km 4+005
 Beton podkładowy MS-7c w km 4+505
Beton podkładowy MS-7c w km 4+505
 Wykonanie betonu podkładowego pod przyczółek P1 obiektu WD-7a w km 4+190
Wykonanie betonu podkładowego pod przyczółek P1 obiektu WD-7a w km 4+190
 Zabezpieczenie skrzynki energetycznej w km 1+840
Zabezpieczenie skrzynki energetycznej w km 1+840
 Betonowanie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Betonowanie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Sprzęt ratowniczy przy jeziorze Borowiec w km 4+410
Sprzęt ratowniczy przy jeziorze Borowiec w km 4+410
 Deskowanie skrzydełek przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+670
Deskowanie skrzydełek przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+670
 Widok na pas drogowy w miejscowości Borowiec w km 4+250
Widok na pas drogowy w miejscowości Borowiec w km 4+250
 Kontrolny pomiar geodezyjny wymianry gruntów w km 10+600
Kontrolny pomiar geodezyjny wymianry gruntów w km 10+600
 Transport kruszyw na składowisku Miszewo w km 9+300
Transport kruszyw na składowisku Miszewo w km 9+300

2023-03-27-2023-04-02

 Wymiana gruntu w km 10+570
Wymiana gruntu w km 10+570
 Zagęszczanie dróg serwisowych w km 9+700
Zagęszczanie dróg serwisowych w km 9+700
 Nowy ciąg ul. Kaszubska Droga w km 1+800
Nowy ciąg ul. Kaszubska Droga w km 1+800
 Wymiana gruntu pod obiekt PZDs-7 w km 2+775
Wymiana gruntu pod obiekt PZDs-7 w km 2+775
 Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+490
Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+490
 Wykonanie pali wbijanych w km
Wykonanie pali wbijanych w km
 Roboty ziemne w km 3+800
Roboty ziemne w km 3+800
 Roboty ziemne w km 1+820
Roboty ziemne w km 1+820
 Transport gruntu w km 5+380
Transport gruntu w km 5+380
 Roboty ziemne w km 4+155
Roboty ziemne w km 4+155
 Składowanie płyt prefabrykowanych w km 1+835
Składowanie płyt prefabrykowanych w km 1+835
 Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+380
Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+380
 Transport materiału rozbiórkowego w km 3+575
Transport materiału rozbiórkowego w km 3+575
 Transportowanie płyt prefabrykowanych w km
Transportowanie płyt prefabrykowanych w km
 Deskowanie fundamentu obiektu PZDs-14 w km 5+160
Deskowanie fundamentu obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Roboty ziemne w km 15+750
Roboty ziemne w km 15+750
 Roboty przy przeprowadzeniu próbnych obciążeń fundamentów obiektu MS-7c w km 4+508
Roboty przy przeprowadzeniu próbnych obciążeń fundamentów obiektu MS-7c w km 4+508
 Prace ziemne na łącznicy L5 Węzła Chwaszczyno w km 1+380
Prace ziemne na łącznicy L5 Węzła Chwaszczyno w km 1+380
 Roboty ziemne w km 5+900
Roboty ziemne w km 5+900
 Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 1+570
Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 1+570
 Roboty ziemne w km 8+510
Roboty ziemne w km 8+510
 Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+650
Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+650

2023-03-20-2023-03-26

 Roboty drogowe w km 1+825
Roboty drogowe w km 1+825
 Roboty ziemne w km 3+890
Roboty ziemne w km 3+890
 Składowanie płyt prefabrykowanych w km 1+771
Składowanie płyt prefabrykowanych w km 1+771
 Roboty ziemne w km 6+165
Roboty ziemne w km 6+165
 Roboty porządkowe na placu składowym w km 9+352
Roboty porządkowe na placu składowym w km 9+352
 Składowanie płyt prefabrykowanych w km 8+640
Składowanie płyt prefabrykowanych w km 8+640
 Transport gruntu w km 4+305
Transport gruntu w km 4+305
 Transport kruszywa pojazdami ciężarowymi w km 9+320
Transport kruszywa pojazdami ciężarowymi w km 9+320
 Transport ziemny w km 9+458
Transport ziemny w km 9+458
 Układanie płyt prefabrykowanych na drodze dojazdowej w km 1+778
Układanie płyt prefabrykowanych na drodze dojazdowej w km 1+778
 Ważenie pojazdów ciężarówych w km 9+9+371
Ważenie pojazdów ciężarówych w km 9+9+371
 Wykonywanie wykopu w km 4+195
Wykonywanie wykopu w km 4+195
 Wyrównywanie podłoża w km 4+338
Wyrównywanie podłoża w km 4+338
 Wykonywanie wykopu w km 9+463
Wykonywanie wykopu w km 9+463
 Wyrównywanie podłoża w km 9+434
Wyrównywanie podłoża w km 9+434
 Zagęszczanie podłoża w km 9+442
Zagęszczanie podłoża w km 9+442
 Mobilizacja sprzętu w km 9+405
Mobilizacja sprzętu w km 9+405
 Roboty ziemne w km 1+805
Roboty ziemne w km 1+805
 Prace nad obiektem MD-6a w km 4+015
Prace nad obiektem MD-6a w km 4+015
 Układanie kruszywa na placu skłdowym w km 9+340
Układanie kruszywa na placu skłdowym w km 9+340
 Składowanie rur karbowanych w km 9+369
Składowanie rur karbowanych w km 9+369
 Węzeł do wytwarzania mieszanki kruszyw w km 3+311
Węzeł do wytwarzania mieszanki kruszyw w km 3+311
 Składowanie materiału rozbiórkowego w km 3+611
Składowanie materiału rozbiórkowego w km 3+611

2023-03-13-2023-03-19

 Mobilizacja sprzętu w km 13+620
Mobilizacja sprzętu w km 13+620
 Ogrodzenie wykopu w km 1+700
Ogrodzenie wykopu w km 1+700
 Roboty ziemne w km 5+315
Roboty ziemne w km 5+315
 Robotry ziemne w km 1+900
Robotry ziemne w km 1+900
 Roboty ziemne w km 4+145
Roboty ziemne w km 4+145
 Składowanie deskowania systemowego w km 8+628
Składowanie deskowania systemowego w km 8+628
 Składowanie pospółki w km 9+230
Składowanie pospółki w km 9+230
 Roboty zbrojarskie skrzydełek przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+660
Roboty zbrojarskie skrzydełek przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+660
 Roboty ziemne w km 13+315
Roboty ziemne w km 13+315
 Wbijanie pali prefabrykowanych w km 6+310
Wbijanie pali prefabrykowanych w km 6+310
 Wykonane instalacji wodno-kanalizacyjnej w pasie głównym w km 3+530
Wykonane instalacji wodno-kanalizacyjnej w pasie głównym w km 3+530
 Wymiana gruntu w km 5+100
Wymiana gruntu w km 5+100
 Prace przy dojeździe do Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+340
Prace przy dojeździe do Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+340
 Składowanie silosów Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+352
Składowanie silosów Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+352
 Wyrównywanie podłoża gruntowego w km  1+860
Wyrównywanie podłoża gruntowego w km 1+860
 Deskowanie korpusu przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+670
Deskowanie korpusu przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+670
 Betonowanie fundamentu przyczółka obiektu WS-13 w km 13+540
Betonowanie fundamentu przyczółka obiektu WS-13 w km 13+540
 Zdemontowane deskowanie filarów podpory śródkowej P2 obiektu WD-9 w km 8+655
Zdemontowane deskowanie filarów podpory śródkowej P2 obiektu WD-9 w km 8+655
 Wyrównywanie warstwy zasypki zbiornika Borowiec w km 4+295
Wyrównywanie warstwy zasypki zbiornika Borowiec w km 4+295
 Wykonywanie wjazdu technologicznego na korpus trasy głównej OMT w km 6+090
Wykonywanie wjazdu technologicznego na korpus trasy głównej OMT w km 6+090

2023-03-06-2023-03-12

 Budowa obiektu Es-15a w km 15+590
Budowa obiektu Es-15a w km 15+590
 Budowa OMT w obrębie jeziora Borowiec w km 4+300
Budowa OMT w obrębie jeziora Borowiec w km 4+300
 Fundament podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+570
Fundament podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+570
 Budowa podpór obiektu ES-15a w km 15+560
Budowa podpór obiektu ES-15a w km 15+560
 Roboty ziemne w km 3+460
Roboty ziemne w km 3+460
 Roboty ziemne w km 4+080
Roboty ziemne w km 4+080
 Rozprowadzanie materiału Tefra w km 15+640
Rozprowadzanie materiału Tefra w km 15+640
 Roboty drogowe w km 5+295
Roboty drogowe w km 5+295
 Próbne obciązenie pali fundamentu podpory P7 obiektu ES-15a w km 15+600
Próbne obciązenie pali fundamentu podpory P7 obiektu ES-15a w km 15+600
 Transport ziemny w km 4+380
Transport ziemny w km 4+380
 Transport gruntu w km 4+295
Transport gruntu w km 4+295
 Wykonanie pali fundamentowych obiektu PZDs-14 w km 5+160
Wykonanie pali fundamentowych obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Wykonywanie drogi technologicznej z płyt prefabrykowanych w km 15+390
Wykonywanie drogi technologicznej z płyt prefabrykowanych w km 15+390
 Wymiana gruntu w km 15+650
Wymiana gruntu w km 15+650
 Wyprowadzenie zbrojenia filarów podpory P5 obiektu ES-15a w km 15+575
Wyprowadzenie zbrojenia filarów podpory P5 obiektu ES-15a w km 15+575
 Wykonywanie wykopu w km 4+185
Wykonywanie wykopu w km 4+185
 Montaż ochronnych barier roboczych na przyczółku P1 obiektu WD-9 w km 8+670
Montaż ochronnych barier roboczych na przyczółku P1 obiektu WD-9 w km 8+670
 Betonowanie filarów podpory P2 obiektu ES-15a w km 15+470
Betonowanie filarów podpory P2 obiektu ES-15a w km 15+470
 Roboty związane z usuwaniem kolizji gazowych w km 13+440
Roboty związane z usuwaniem kolizji gazowych w km 13+440
 Roboty ziemne w km 13+460
Roboty ziemne w km 13+460
 Betonowanie korpusu przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+660
Betonowanie korpusu przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+660
 Ważenie pojazdów ciężarowych na Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+360
Ważenie pojazdów ciężarowych na Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+360
 Zabetonowane filary podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
Zabetonowane filary podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530

2023-02-27-2023-03-05

 Budowa drogi technologicznej w km 15+415
Budowa drogi technologicznej w km 15+415
 Roboty drogowe w km 4+130
Roboty drogowe w km 4+130
 Montaż płyt szalunkowych przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Montaż płyt szalunkowych przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Odhumusowanie gruntu w km 1+820
Odhumusowanie gruntu w km 1+820
 Roboty ziemne w km 3+180
Roboty ziemne w km 3+180
 Deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-9
Deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-9
 Przygotowywanie przyczółka południowego obiektu WD-5 do robót betoniarskich w km 3+660
Przygotowywanie przyczółka południowego obiektu WD-5 do robót betoniarskich w km 3+660
 Składowanie kamieni w km 1+460
Składowanie kamieni w km 1+460
 Roboty ziemne w km 3+220
Roboty ziemne w km 3+220
 Transport gruntu w km 3+250
Transport gruntu w km 3+250
 Rozprowadzanie materiału Tefra w km 3+460
Rozprowadzanie materiału Tefra w km 3+460
 Wykonywanie odwiertu pod fundamenty na palach dla obiektu MS-7c w km 4+510
Wykonywanie odwiertu pod fundamenty na palach dla obiektu MS-7c w km 4+510
 Transport gruntu w km 1+630
Transport gruntu w km 1+630
 Wyrównanie warstw podłoża gruntowego w km 1+430
Wyrównanie warstw podłoża gruntowego w km 1+430
 Betonowanie lewewgo korpusu przyczóła P5 obiektu WD-96 w km 1+290
Betonowanie lewewgo korpusu przyczóła P5 obiektu WD-96 w km 1+290
 Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego w km 4+300
Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego w km 4+300
 Zabezpieczenie pryczółka P3 obiektu WD-9 przed warunkami atmosferycznymi w km 8+660
Zabezpieczenie pryczółka P3 obiektu WD-9 przed warunkami atmosferycznymi w km 8+660
 Zabezpieczenie wykopu w km 8+645
Zabezpieczenie wykopu w km 8+645
 Betonowanie filarów podpory P3 obiektu ES-15a w km 15+500
Betonowanie filarów podpory P3 obiektu ES-15a w km 15+500
 Roboty ziemne w km 4+170
Roboty ziemne w km 4+170
 Składowanie płyt prefabrykowanych w km 4+150
Składowanie płyt prefabrykowanych w km 4+150
 Próbne obciążenia pali fundamentu podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+575
Próbne obciążenia pali fundamentu podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+575
 Widok na budowę obiektu WD-9 oraz psa drogowego w km 8+650
Widok na budowę obiektu WD-9 oraz psa drogowego w km 8+650

2023-02-20-2023-02-26

 Odhumusowanie gruntu w km 1+463
Odhumusowanie gruntu w km 1+463
 Odhumusowanie warstwy gruntu w km 5+405
Odhumusowanie warstwy gruntu w km 5+405
 Rozładunek prętów zbrojeniowych w km 13+542
Rozładunek prętów zbrojeniowych w km 13+542
 Roboty drogowe w km 1+990
Roboty drogowe w km 1+990
 Przygotowany fundament na palach do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+560
Przygotowany fundament na palach do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+560
 Roboty ziemne w km 5+580
Roboty ziemne w km 5+580
 Roboty ziemne w km 1+485
Roboty ziemne w km 1+485
 Rozprowadzanie materiału Tefra oraz roboty ziemne w km 3+200
Rozprowadzanie materiału Tefra oraz roboty ziemne w km 3+200
 Transport elementów wytwórni mas bitumicznych przy węźle Miszewo w km 9+200
Transport elementów wytwórni mas bitumicznych przy węźle Miszewo w km 9+200
 Transport gruntu w km 1+985
Transport gruntu w km 1+985
 Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego z wkm 4+305
Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego z wkm 4+305
 Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+500
Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+500
 Widok na częściowo zasypany zbiornik Borowiec w km 4+300
Widok na częściowo zasypany zbiornik Borowiec w km 4+300
 Wyrównywanie warstwy podłoża z pospółki w km 2+060
Wyrównywanie warstwy podłoża z pospółki w km 2+060
 Załadunek pospółki w km 2+010
Załadunek pospółki w km 2+010
 Zagęszczanie podłoża gruntowego w km 4+297
Zagęszczanie podłoża gruntowego w km 4+297
 Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 12+300
Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 12+300
 Wyzóz gruntu pod wymianę w km 2+100
Wyzóz gruntu pod wymianę w km 2+100
 Tyczenie geodezyjne obrysu fundamentów w km 13+561
Tyczenie geodezyjne obrysu fundamentów w km 13+561
 Elementy powstającej wytwórni mas bitumicznych w km 9+210
Elementy powstającej wytwórni mas bitumicznych w km 9+210
 Próbne obciążenia pali przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+565
Próbne obciążenia pali przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+565
 Przygotowany fundament na palach do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali przyczółka południowego obiektu WS-13 w km 13+575
Przygotowany fundament na palach do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali przyczółka południowego obiektu WS-13 w km 13+575
 Zabezpieczenie wykopu pod fundament za pomocą płyt prefabrykowanych w km 13+553
Zabezpieczenie wykopu pod fundament za pomocą płyt prefabrykowanych w km 13+553

2023-02-13-2023-02-19

 Pale fundamentowe w km 15+555
Pale fundamentowe w km 15+555
 Wzmocnienie gruntu Tefrą w km  15+400
Wzmocnienie gruntu Tefrą w km 15+400
 Roboty ziemne w km 4+110
Roboty ziemne w km 4+110
 Roboty ziemne w km 9+150
Roboty ziemne w km 9+150
 Wykonany fundament przyczółka obiektu WD-5 w km 3+660
Wykonany fundament przyczółka obiektu WD-5 w km 3+660
 Roboty ziemne w km 15+545
Roboty ziemne w km 15+545
 Roboty ziemne w km 4+280
Roboty ziemne w km 4+280
 Rozprowadzanie materiału Tefra w km 9+300
Rozprowadzanie materiału Tefra w km 9+300
 Transport gruntu w km 4+040
Transport gruntu w km 4+040
 Ubijanie podłoża za pomocą walca w km 9+320
Ubijanie podłoża za pomocą walca w km 9+320
 Transport gruntu w km 4+090
Transport gruntu w km 4+090
 Widok na wzmocnienie podłoża fundamentu obiektu ES-15a w km 15+615
Widok na wzmocnienie podłoża fundamentu obiektu ES-15a w km 15+615
 Zbrojenie słupów podpory P2 obiektu ES-15a w km 15+470
Zbrojenie słupów podpory P2 obiektu ES-15a w km 15+470
 Wykonanie fundamnetu przyczółka Pa obiektu ES-15a w km 15+450
Wykonanie fundamnetu przyczółka Pa obiektu ES-15a w km 15+450
 Wykop pod drogę technologiczną w km 15+400
Wykop pod drogę technologiczną w km 15+400
 Zbrojenie słupów podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
Zbrojenie słupów podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
 Deskowanie na fundamencie podpory P3 obiektu ES-15a w km 15+500
Deskowanie na fundamencie podpory P3 obiektu ES-15a w km 15+500
 Obciążenie statyczne pali na P7 obiektu ES-15a w km 15+600
Obciążenie statyczne pali na P7 obiektu ES-15a w km 15+600
 Deskowanie pod fundamet podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
Deskowanie pod fundamet podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
 Zbrojenie fundamentu obiketu w km MS-6 w km 4+000
Zbrojenie fundamentu obiketu w km MS-6 w km 4+000
 Przygotowania do betonowania słupów podpory środkowej obiektu WD-5 w km 3+750
Przygotowania do betonowania słupów podpory środkowej obiektu WD-5 w km 3+750
 Ekologiczna wycinka drzew za pomocą bobrów kaszubskich w km 15+9650
Ekologiczna wycinka drzew za pomocą bobrów kaszubskich w km 15+9650

2023-02-06-2023-02-12

 Mobilizacja transportu Tefry w km 4+190
Mobilizacja transportu Tefry w km 4+190
 Widok na drogę technologiczną w km 4+275
Widok na drogę technologiczną w km 4+275
 Roboty ziemne w km 1+420
Roboty ziemne w km 1+420
 Widok na pas drogowy w km 4+300
Widok na pas drogowy w km 4+300
 Układanie płyt prefabrykowanych w km 4+370
Układanie płyt prefabrykowanych w km 4+370
 Zabezpieczenie drzew w km 1+500
Zabezpieczenie drzew w km 1+500
 Roboty ziemne w km 1+530
Roboty ziemne w km 1+530
 Wykonanie zbrojenia słupów podpory środkowej obiektu WD-5 w km 3+750
Wykonanie zbrojenia słupów podpory środkowej obiektu WD-5 w km 3+750
 Roboty ziemne w km 4+150
Roboty ziemne w km 4+150
 Roboty zbrojarskie nad korpusami przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+660
Roboty zbrojarskie nad korpusami przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+660
 Zabezpieczenie i ogrodzenie wykopu z pasem drogowym w km 1+700
Zabezpieczenie i ogrodzenie wykopu z pasem drogowym w km 1+700
 Roboty ziemne w km 4+170
Roboty ziemne w km 4+170
 Składowanie ścianek szczelnych w km 4+520
Składowanie ścianek szczelnych w km 4+520
 Wykonywanie deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonywanie deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Wymiana gruntu w km 1+940
Wymiana gruntu w km 1+940
 Zabezpieczenie wykopu w km 5+667
Zabezpieczenie wykopu w km 5+667
 Montaż deskowania korpusu przyczóła P5 obiektu WD-96 w km 1+290
Montaż deskowania korpusu przyczóła P5 obiektu WD-96 w km 1+290
 Transport gruntu w km 3+100
Transport gruntu w km 3+100
 Wykonanie wykopy pod fundament obiektu WD-7a w km 4+195
Wykonanie wykopy pod fundament obiektu WD-7a w km 4+195
 Roboty ziemne w km 1+650
Roboty ziemne w km 1+650

2023-01-30-2023-02-05

 Betonowanie wschodniego fundamentu przyczółka obiektu WD-9 w km 8+670
Betonowanie wschodniego fundamentu przyczółka obiektu WD-9 w km 8+670
 Roboty wyburzeniow w km 9+430
Roboty wyburzeniow w km 9+430
 Roboty ziemne w km 1+640
Roboty ziemne w km 1+640
 Roboty Ziemne w km 3+280
Roboty Ziemne w km 3+280
 Skladowanie odpadów po robotach wyburzeniowych w km 9+455
Skladowanie odpadów po robotach wyburzeniowych w km 9+455
 Roboty rozbiórkowe w km 9+450
Roboty rozbiórkowe w km 9+450
 Prace drogowe w km 8+605
Prace drogowe w km 8+605
 Roboty betoniarskie przy wschodnim fundamencie przyczółka obiektu WD-9 w km 8+670
Roboty betoniarskie przy wschodnim fundamencie przyczółka obiektu WD-9 w km 8+670
 Orboty betoniarskie fundamentów podpór przy obiekcie ES-15a w km 15+510
Orboty betoniarskie fundamentów podpór przy obiekcie ES-15a w km 15+510
 Transport kruszyw w km 9+410
Transport kruszyw w km 9+410
 Ogrodzenie wykopu pod fundament obiektu WD-5 w km 3+715
Ogrodzenie wykopu pod fundament obiektu WD-5 w km 3+715
 Transport kruszyw za pomocą pojazdów ciężarowych w km 9+290
Transport kruszyw za pomocą pojazdów ciężarowych w km 9+290
 Transport materiały Tefra za pomocą pojazdów ciężarówych w km 8+612
Transport materiały Tefra za pomocą pojazdów ciężarówych w km 8+612
 Transport mieszanki betonowej w km 8+630
Transport mieszanki betonowej w km 8+630
 Roboty drogowe w km 8+623
Roboty drogowe w km 8+623
 Wykonywanie słupów fundamentu podpory środkowej obiektu WD-9 w km 8+655
Wykonywanie słupów fundamentu podpory środkowej obiektu WD-9 w km 8+655
 Tyczenie geodezyjne w km 3+694
Tyczenie geodezyjne w km 3+694
 Zbrojenie oraz deskowanie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+710
Zbrojenie oraz deskowanie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+710
 Transport palownicy w km 9+600
Transport palownicy w km 9+600
 Zbrojenie fundametu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 w km 8+660
Zbrojenie fundametu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 w km 8+660

2023-01-23-2023-01-29

 Roboty ziemne w km 1+710
Roboty ziemne w km 1+710
 Prace geodezyjne w km 15+540
Prace geodezyjne w km 15+540
 Roboty drogowe w km 15+720
Roboty drogowe w km 15+720
 Wykonanie wykopu w km 15+380
Wykonanie wykopu w km 15+380
 Wykonana podstawa fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 w km 8+660
Wykonana podstawa fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 w km 8+660
 Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego niskiego ciśnienia w km 1+850
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego niskiego ciśnienia w km 1+850
 Odhumusowanie gruntu w km 1+600
Odhumusowanie gruntu w km 1+600
 Widok na fundament północnego przyczółka obiektu WD-96 w km 1+290
Widok na fundament północnego przyczółka obiektu WD-96 w km 1+290
 Roboty ziemne w km 1+670
Roboty ziemne w km 1+670
 Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
 Wykowanie izolacji fundamentu połudiowego przyczółka WD-96 w km 1+396
Wykowanie izolacji fundamentu połudiowego przyczółka WD-96 w km 1+396
 Zabezpieczenie zbrojenia fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-9 w km 8+670
Zabezpieczenie zbrojenia fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-9 w km 8+670
 Wykonany fundament podpory środkowej obiektu WD-9 w km 8+655
Wykonany fundament podpory środkowej obiektu WD-9 w km 8+655
 Odhumusowanie gruntu w km 1+430
Odhumusowanie gruntu w km 1+430
 Roboty drogowe w km +770
Roboty drogowe w km +770
 Zbrojenie fundamentu obiektu WD-5 w km 3+640
Zbrojenie fundamentu obiektu WD-5 w km 3+640
 Składowanie płyt szalunkowych w km 1+389
Składowanie płyt szalunkowych w km 1+389
 Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wysokiego ciśnienia w km 1+840
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wysokiego ciśnienia w km 1+840
 Zasypywanie przyłącza energetycznego przy ul. Oliwskiej w Chwaszczynie w km 1+770
Zasypywanie przyłącza energetycznego przy ul. Oliwskiej w Chwaszczynie w km 1+770
 Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 15+368
Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 15+368
 Wyrównywanie gruntu oraz motażogrodzenia wykopów fundamentów obiektu ES-15a w km 15+530
Wyrównywanie gruntu oraz motażogrodzenia wykopów fundamentów obiektu ES-15a w km 15+530
 Widok na budowę fundamentu południowego przyczółka obiektu WD-96 w km 1+400
Widok na budowę fundamentu południowego przyczółka obiektu WD-96 w km 1+400

2023-01-16-2023-01-22

 Odhumusowanie gruntu w km 1+600
Odhumusowanie gruntu w km 1+600
 Transport kruszyw przez pojazdy ciężarowe w km 9+320
Transport kruszyw przez pojazdy ciężarowe w km 9+320
 Widok na fundament przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400
Widok na fundament przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400
 Roboty ziemne w km 1+500
Roboty ziemne w km 1+500
 Widok na fundament przyczółka północnego obiektu WD-96 w km 1+290
Widok na fundament przyczółka północnego obiektu WD-96 w km 1+290
 Składowanie rur w km 9+330
Składowanie rur w km 9+330
 Odhumusowanie w km 9+230
Odhumusowanie w km 9+230
 Składowanie kamieni w km 8+645
Składowanie kamieni w km 8+645
 Widok na pas drogowy w km 8+600
Widok na pas drogowy w km 8+600
 Karpiny złożone w km 3+450
Karpiny złożone w km 3+450
 Widok na drogę tymczasową dla ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie w km 1+795
Widok na drogę tymczasową dla ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie w km 1+795
 Przygotowanie podłoża gruntowego pod wschodni fundament przyczółka obiektu WD-9 w km 8+645
Przygotowanie podłoża gruntowego pod wschodni fundament przyczółka obiektu WD-9 w km 8+645
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+580
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+580
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+250
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+250
 Przygotowania fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 pod roboty betoniarskie w km 8+650
Przygotowania fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 pod roboty betoniarskie w km 8+650
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 10+570
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 10+570
 Roboty drogowe w km 9+180
Roboty drogowe w km 9+180
 Wykonany przepust wodny w km 9+380
Wykonany przepust wodny w km 9+380
 Zabezpieczenie drogi technologicznej w psaie drogowym w km 8+715
Zabezpieczenie drogi technologicznej w psaie drogowym w km 8+715
 Zagęszczony pas odcinka drogi dojazdowej w km 8+500
Zagęszczony pas odcinka drogi dojazdowej w km 8+500
 Zbrojenie fundamentu przęsła obiektu WD-9 w km 8+660
Zbrojenie fundamentu przęsła obiektu WD-9 w km 8+660
 Zabezpieczenie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400
Zabezpieczenie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400

2023-01-09-2023-01-15

 Odhumusowanie gruntu w km 9+230
Odhumusowanie gruntu w km 9+230
 Roboty ziemne w km 1+690
Roboty ziemne w km 1+690
 Roboty ziemne w km 1+835
Roboty ziemne w km 1+835
 Ogrodzenie i oddzielenie placu budowy OMT od Trasy Kaszubskiej w km 1+344
Ogrodzenie i oddzielenie placu budowy OMT od Trasy Kaszubskiej w km 1+344
 Roboty ziemne na budowanej drodze lokalnej w km 8+680
Roboty ziemne na budowanej drodze lokalnej w km 8+680
 Przygotowanie do wykonanaia wylewki z chudego betonu pod fundament przęsłą obiektu WD-9 w km 8+660
Przygotowanie do wykonanaia wylewki z chudego betonu pod fundament przęsłą obiektu WD-9 w km 8+660
 Odhumusowanie w km 1+500
Odhumusowanie w km 1+500
 Roboty ziemne w km 9+120
Roboty ziemne w km 9+120
 Roboty rozbiórkowe w km 13+580
Roboty rozbiórkowe w km 13+580
 Prace wiertnicze w km 1+780
Prace wiertnicze w km 1+780
 Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 8+820
Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 8+820
 Tyczenie geodezyjne w km 1+340
Tyczenie geodezyjne w km 1+340
 Transport oraz składowanie kruszyw w km 9+200
Transport oraz składowanie kruszyw w km 9+200
 Widok na budowany pas drogowy OMT w km 8+650
Widok na budowany pas drogowy OMT w km 8+650
 Widok na drogę dojazdową zastępującą fragment ul. Kaszubska Droga w km 1+830
Widok na drogę dojazdową zastępującą fragment ul. Kaszubska Droga w km 1+830
 Wykonanie rowu melioracyjnego w km 9+100
Wykonanie rowu melioracyjnego w km 9+100
 Wykonany fundament pod przyczółek południowy obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonany fundament pod przyczółek południowy obiektu WD-96 w km 1+400
 Wykonanie zbrojenia fundametu pod przyczółek obiektu WD-9 w km 8+650
Wykonanie zbrojenia fundametu pod przyczółek obiektu WD-9 w km 8+650
 Wykonanie przepustu wodnego w km 9+185
Wykonanie przepustu wodnego w km 9+185
 Wykonany fundament pod przyczółek północny dla obiektu WD-96 w km 1+290
Wykonany fundament pod przyczółek północny dla obiektu WD-96 w km 1+290
 Wydzielony pas dla pieszych od strony Osiedla Nad Jeziorem w Chwaszczynie w km 1+830
Wydzielony pas dla pieszych od strony Osiedla Nad Jeziorem w Chwaszczynie w km 1+830
 Wyprowadzenie zbrojenia przyłka z fundamentu dla obiektu WD-96 w km 1+400
Wyprowadzenie zbrojenia przyłka z fundamentu dla obiektu WD-96 w km 1+400
 Zamknięcie ul. Kaszubska Droga w km 1+800
Zamknięcie ul. Kaszubska Droga w km 1+800
 Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na DW 218 w km 1+795
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na DW 218 w km 1+795
 Zamknięcie wlotu do ronda na ul. Armii Krajowej w Żukowie w km 13+500
Zamknięcie wlotu do ronda na ul. Armii Krajowej w Żukowie w km 13+500

2023-01-02-2023-01-08

 Pobocze oraz rów odwadniający drogi lokalnej w km 10+740
Pobocze oraz rów odwadniający drogi lokalnej w km 10+740
 Roboty branżowe w km 8+590
Roboty branżowe w km 8+590
 Roboty drogowe w km 9+100
Roboty drogowe w km 9+100
 Mobilizacja sprzętu w km 1+850
Mobilizacja sprzętu w km 1+850
 Porządkowanie usuwanej roślinności w km 1+840
Porządkowanie usuwanej roślinności w km 1+840
 Budowa drogi lokalnej w km 8+700
Budowa drogi lokalnej w km 8+700
 Roboty ziemne w km 8+650
Roboty ziemne w km 8+650
 Roboty ziemne w km 9+000
Roboty ziemne w km 9+000
 Budowa tymczasowej drogi technologicznej w km 1+810
Budowa tymczasowej drogi technologicznej w km 1+810
 Roboty ziemne w km 8+580
Roboty ziemne w km 8+580
 Transport gruntu za pomocą wozidła w km 8+950
Transport gruntu za pomocą wozidła w km 8+950
 Widok na drogę dojazdową w km 1+850
Widok na drogę dojazdową w km 1+850
 Tymczasowy pas dla pieszych w km 1+830
Tymczasowy pas dla pieszych w km 1+830
 Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
 Roboty wyburzeniowe w km 2+300
Roboty wyburzeniowe w km 2+300
 Tymczasowy pas ruchu w km 8+600
Tymczasowy pas ruchu w km 8+600
 Widok na budowany pas drogowy w km 10+650
Widok na budowany pas drogowy w km 10+650
 Widok na drogę lokalną w km 10+800
Widok na drogę lokalną w km 10+800
 Widok na drogę dojazdową w km 8+800
Widok na drogę dojazdową w km 8+800
 Widok na odhumusowany pas drogowy w km 1+900
Widok na odhumusowany pas drogowy w km 1+900
 Widok na tymczasowy pas ruchu w km 8+640
Widok na tymczasowy pas ruchu w km 8+640
 Wykonywanie przewiertu przez podłoże gruntowe w km 1+830
Wykonywanie przewiertu przez podłoże gruntowe w km 1+830

2022-12-26-2023-01-01

 Ogrodzenie separujące ul. Kaszubska Droga z tymczasowym pasem dla ruchu pieszych w km 1+880
Ogrodzenie separujące ul. Kaszubska Droga z tymczasowym pasem dla ruchu pieszych w km 1+880
 Składowanie kamieni w km 8+660
Składowanie kamieni w km 8+660
 Rozładunek oraz składowanie pospółki w km 1+940
Rozładunek oraz składowanie pospółki w km 1+940
 Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 8+650
Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 8+650
 Droga lokalna w km 8+650
Droga lokalna w km 8+650
 Składowanie kruszywa łamanego w km 1+920
Składowanie kruszywa łamanego w km 1+920
 Oznakowanie drogi tymczasowej w km 8+595
Oznakowanie drogi tymczasowej w km 8+595
 Granica budowanego pasa drogowego w km 8+560
Granica budowanego pasa drogowego w km 8+560
 Odhumusowanie gruntu w km 8+580
Odhumusowanie gruntu w km 8+580
 składowanie rur w km 8+670
składowanie rur w km 8+670
 Składowanie płyt prefabrykowanych żelbetowych w km 8+660
Składowanie płyt prefabrykowanych żelbetowych w km 8+660
 Tyczenie geodezyjne w km 8+700
Tyczenie geodezyjne w km 8+700
 Widok na drogę tymczasową w km 8+600
Widok na drogę tymczasową w km 8+600
 Tymczasowy pas do poruszania się pieszych w km 1+880
Tymczasowy pas do poruszania się pieszych w km 1+880
 Widok na budowę drogi dojazdowej w km 8+680
Widok na budowę drogi dojazdowej w km 8+680
 Widok na pas drogowy w km 1+900
Widok na pas drogowy w km 1+900
 Wykonanie wylewki pod fundament wiaduktu z betonu chudego w km 8+650
Wykonanie wylewki pod fundament wiaduktu z betonu chudego w km 8+650
 Widoka na wymianę gruntu w km 8+640
Widoka na wymianę gruntu w km 8+640
 Wjazd na plac składowy w km 1+890
Wjazd na plac składowy w km 1+890
 Zabezpieczenie wykopów ogrodzeniem metalowym w km 1+880
Zabezpieczenie wykopów ogrodzeniem metalowym w km 1+880
 Zabezpieczenie wykopu w km 8+620
Zabezpieczenie wykopu w km 8+620
 Wykop oraz jego zabezpieczenie w km 1+885
Wykop oraz jego zabezpieczenie w km 1+885

2022-12-19-2022-12-25

 Miejsce składowania elementów budowlanych w km 1+980
Miejsce składowania elementów budowlanych w km 1+980
 Składowanie oznakowania pionowego w km 1+250
Składowanie oznakowania pionowego w km 1+250
 składowanie pospółki w km 2+000
składowanie pospółki w km 2+000
 Mobilozacja sprzętu ciężkiego w km 2+000
Mobilozacja sprzętu ciężkiego w km 2+000
 Roboty betoniarskie na fundamencie obiektu WD-96 w km 1+410
Roboty betoniarskie na fundamencie obiektu WD-96 w km 1+410
 Składowanie gruzu w km 1+650
Składowanie gruzu w km 1+650
 Składowanie kruszywa łamanego w km 2+050
Składowanie kruszywa łamanego w km 2+050
 Stacja kontrolna służąca do ważenia pojazdów ciężarowych w km 1+900
Stacja kontrolna służąca do ważenia pojazdów ciężarowych w km 1+900
 Składowanie rur w km 1+820
Składowanie rur w km 1+820
 Szalowanie fundamentu obiektu WD-96 w km 1+410
Szalowanie fundamentu obiektu WD-96 w km 1+410
 Transport pospółki w km 2+000
Transport pospółki w km 2+000
 Transport zemny w km 2+000
Transport zemny w km 2+000
 Widok na drogę technologiczną w km 1+950
Widok na drogę technologiczną w km 1+950
 Widok na nasypy oraz składowanie gruzu w km 1+750
Widok na nasypy oraz składowanie gruzu w km 1+750
 Widok na roboty drogowe w km 2+000
Widok na roboty drogowe w km 2+000
 Widok na fundament przygotowany do robót betoniarskich w km 1+140
Widok na fundament przygotowany do robót betoniarskich w km 1+140
 Widok na rów odwadniający w km 1+840
Widok na rów odwadniający w km 1+840
 Widok na wykop pod instlacje w km 1+830
Widok na wykop pod instlacje w km 1+830
 Widok ogólny na pas drogowy OMT w km 1+850
Widok ogólny na pas drogowy OMT w km 1+850
 Wytyczona geodezyjnie podpora P2 biektu WD-96 w km 1+360
Wytyczona geodezyjnie podpora P2 biektu WD-96 w km 1+360
 Wykonanie rowu pod instalację elektryczną w km 1+820
Wykonanie rowu pod instalację elektryczną w km 1+820
 Roboty ziemne w km 1+820
Roboty ziemne w km 1+820
 Zbezpieczenie wykopów w km 1+830
Zbezpieczenie wykopów w km 1+830
 Widok ogólny na Trasę Kaszubską w km 1+300
Widok ogólny na Trasę Kaszubską w km 1+300

2022-12-12-2022-12-18

 Widok na plac budowy w km 15+500
Widok na plac budowy w km 15+500
 Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
 Zabezpieczenie roślinności w km 15+440
Zabezpieczenie roślinności w km 15+440
 Wyrównywanie podłoża gruntowego w km 8+220
Wyrównywanie podłoża gruntowego w km 8+220
 Widok na rów odwadniający drogi dojazdowej w km 8+480
Widok na rów odwadniający drogi dojazdowej w km 8+480
 Widok ogólny na budowany odcinek drogi OMT w km 8+620
Widok ogólny na budowany odcinek drogi OMT w km 8+620
 Wykonanie wykopu w km 15+440
Wykonanie wykopu w km 15+440
 Transport gruntu z pomocą wozideł technologicznych w km 9+050
Transport gruntu z pomocą wozideł technologicznych w km 9+050
 Widok na budowaną drogę dojazdową w km 8+450
Widok na budowaną drogę dojazdową w km 8+450
 Składowanie prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz kamieni w km 8+670
Składowanie prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz kamieni w km 8+670
 Rozdrabnianie gruzu z rozbiórki za pomocą kruszarki w km 1+620
Rozdrabnianie gruzu z rozbiórki za pomocą kruszarki w km 1+620
 Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
 Składowanie rur montażowych oraz roboty ziemne w km 9+100
Składowanie rur montażowych oraz roboty ziemne w km 9+100
 Roboty ziemne w km 15+450
Roboty ziemne w km 15+450
 Ładowanie oraz transport gruntu za pomocą koparki oraz wozideł technologicznych w km 8+700
Ładowanie oraz transport gruntu za pomocą koparki oraz wozideł technologicznych w km 8+700
 Droga technologiczna w km 8+590
Droga technologiczna w km 8+590
 Widok na nasypy w km 8+510
Widok na nasypy w km 8+510
 Roboty ziemne w km 8+200
Roboty ziemne w km 8+200
 Zagęszczanie warstwy gruntu w km 15+430
Zagęszczanie warstwy gruntu w km 15+430
 Oznakowanie drogi technicznej w km 8+600
Oznakowanie drogi technicznej w km 8+600
 Droga technologiczna w km 8+610
Droga technologiczna w km 8+610

2022-12-05-2022-12-11

 Porządkowanie karpin po wycince drzew w km 10+580
Porządkowanie karpin po wycince drzew w km 10+580
 Miejsce czyszczenia betonowozów i pomp w km 15+400
Miejsce czyszczenia betonowozów i pomp w km 15+400
 Roboty ziemne w km 13+300
Roboty ziemne w km 13+300
 Prace w km 15+450 - 15+700
Prace w km 15+450 - 15+700
 Odhumusowanie w km 11+000
Odhumusowanie w km 11+000
 Transport grodzic z pomocą dźwigu w km 15+480
Transport grodzic z pomocą dźwigu w km 15+480
 Montaż pali prefabrykowanych w km 4+500
Montaż pali prefabrykowanych w km 4+500
 Roboty ziemne w km 1+900
Roboty ziemne w km 1+900
 Gałęzie z wycinki złożone w km 16+550
Gałęzie z wycinki złożone w km 16+550
 Wycinka drzew i krzewów w km 16+500
Wycinka drzew i krzewów w km 16+500
 Transport gruntu za pomocą wozidła w km 15+420
Transport gruntu za pomocą wozidła w km 15+420
 Kładka wraz z przepustem precinającym prostopadle do rzeki Radunia w km 15+680
Kładka wraz z przepustem precinającym prostopadle do rzeki Radunia w km 15+680
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 15+500 – 15+700
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 15+500 – 15+700
 Ukształtowanie terenu Przy jeziorze Borowiec Duży w km 4+450
Ukształtowanie terenu Przy jeziorze Borowiec Duży w km 4+450
 Roboty ziemne w km 3+700
Roboty ziemne w km 3+700
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 14+750
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 14+750
 Wykonywanie odwiertu do wykonania pali fundamentowych w km 15+500
Wykonywanie odwiertu do wykonania pali fundamentowych w km 15+500
 Wyrównanie podłoża gruntowego oraz tyczenie geodezyjne w km 15+460
Wyrównanie podłoża gruntowego oraz tyczenie geodezyjne w km 15+460
 Wykonywanie wylewki z betonu chudego w km 8+650
Wykonywanie wylewki z betonu chudego w km 8+650
 Wytyczone lokalizacje do wykonania fundamentu na palach  km 15+520
Wytyczone lokalizacje do wykonania fundamentu na palach km 15+520
 Wykopy pod fundamenty dla wiaduktu drogowego WD-5 w km 3+600
Wykopy pod fundamenty dla wiaduktu drogowego WD-5 w km 3+600
 Zabezpieczenie drzew w km 15+430
Zabezpieczenie drzew w km 15+430

2022-11-28-2022-12-04

 Drewno z wycinki złożone w km 7+200 (1)
Drewno z wycinki złożone w km 7+200 (1)
 Drewno z wycinki złożone w km 7+200
Drewno z wycinki złożone w km 7+200
 Karpiny z wycinki drzew złożone w km 4+750
Karpiny z wycinki drzew złożone w km 4+750
 Porządkowanie terenu po rozbiórce w km 15+250
Porządkowanie terenu po rozbiórce w km 15+250
 Porządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów w km 7+200
Porządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów w km 7+200
 Prace w rejonie Borowca
Prace w rejonie Borowca
 Kruszywo na placu składowym w km 15+200
Kruszywo na placu składowym w km 15+200
 Droga dojazdowa oraz roboty ziemne w km 14+980
Droga dojazdowa oraz roboty ziemne w km 14+980
 Prace archeologiczne w km 14+890
Prace archeologiczne w km 14+890
 Roboty ziemne na placu budowy OMT w km 15+600
Roboty ziemne na placu budowy OMT w km 15+600
 Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
 Ważenie pojazdu ciężarowego wraz z łdunkiem w km 15+150
Ważenie pojazdu ciężarowego wraz z łdunkiem w km 15+150
 Widok na plac budowy OMT w km 15+500
Widok na plac budowy OMT w km 15+500
 Rozładunek kruszywa na placu składowym w km 15+180
Rozładunek kruszywa na placu składowym w km 15+180
 Widok ogólny na OMT zaplecze budowy w km 15+200
Widok ogólny na OMT zaplecze budowy w km 15+200
 Wycinka dębu w km 7+200
Wycinka dębu w km 7+200
 Widok na składy kruszw wraz z widokiem na drogę techniczną oraz ul. Gdańską w km 15 250
Widok na składy kruszw wraz z widokiem na drogę techniczną oraz ul. Gdańską w km 15 250
 Składowanie wykarczowanych korzeni drzew w km 15 440
Składowanie wykarczowanych korzeni drzew w km 15 440
 Roboty ziemne w km 15+530
Roboty ziemne w km 15+530
 Zabezpieczenie drzew w km 15+380
Zabezpieczenie drzew w km 15+380
 Wycinka drew i krzewów w km 15+430
Wycinka drew i krzewów w km 15+430

2022-11-21-2022-11-27

 Gałęzie z wycinki złożone w km 2+490
Gałęzie z wycinki złożone w km 2+490
 Prace porządkowe po karczowaniu drzew i krzewów w km 4+290 (teren Lasów Państwowych)
Prace porządkowe po karczowaniu drzew i krzewów w km 4+290 (teren Lasów Państwowych)
 Drewno z wycinki złożone w km 3+720
Drewno z wycinki złożone w km 3+720
 Prace instalacyjne w km 13+480
Prace instalacyjne w km 13+480
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (2)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (2)
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (4)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (4)
 Karczowanie karpin drzew i krzewów w km 4+190
Karczowanie karpin drzew i krzewów w km 4+190
 Prace przy drodze technologicznej w Borowcu w km 4+300
Prace przy drodze technologicznej w Borowcu w km 4+300
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (5)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (5)
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (1)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (1)
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (3)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (3)
 Prace wyburzeniowe w km 1+200 (2)
Prace wyburzeniowe w km 1+200 (2)
 Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+600
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+600
 Prace wyburzeniowe w km 1+200 (1)
Prace wyburzeniowe w km 1+200 (1)
 Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+660
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+660
 Prace wyburzeniowe w km 1+300 (1)
Prace wyburzeniowe w km 1+300 (1)
 Prace wyburzeniowe w km 1+200 (3)
Prace wyburzeniowe w km 1+200 (3)
 Prace wyburzeniowe w km 1+300 (2)
Prace wyburzeniowe w km 1+300 (2)
 Teren po wycince drzew i krzewów w km 3+400
Teren po wycince drzew i krzewów w km 3+400
 Zbrojenie przy w. Chwaszczyno - obiekt WD-96
Zbrojenie przy w. Chwaszczyno - obiekt WD-96

2022-11-14-2022-11-20

 Drewno z wycinki złożone w km 3+720
Drewno z wycinki złożone w km 3+720
 Prace związane z wycinką drzew w km 3+480
Prace związane z wycinką drzew w km 3+480
 Prace związane z wycinką drzew w km 3+530
Prace związane z wycinką drzew w km 3+530
 Prace związane z wycinką drzew w km 3+560
Prace związane z wycinką drzew w km 3+560
 Roboty rozbiórkowe w km 2+000
Roboty rozbiórkowe w km 2+000
 Roboty rozbiórkowe w km 2+300
Roboty rozbiórkowe w km 2+300
 Składowanie drewna z wycinki w km 3+720
Składowanie drewna z wycinki w km 3+720
 Wycinka drzew i krzewów w km 3+440
Wycinka drzew i krzewów w km 3+440
 Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL  12+100P (1)
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (1)
 Karczowanie karpin wyciętych drzew i krzewów w km 3+470
Karczowanie karpin wyciętych drzew i krzewów w km 3+470
 Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
 Prace ziemne w km 2+000
Prace ziemne w km 2+000
 Karpiny wyciętych drzew w km 3+970
Karpiny wyciętych drzew w km 3+970
 Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (3)
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (3)
 Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 1+550
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 1+550
 Roboty rozbiórkowe w km 2+100
Roboty rozbiórkowe w km 2+100
 Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+400.
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+400.
 Drewno z wycinki złożone w km 3+800
Drewno z wycinki złożone w km 3+800
 Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (2)
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (2)
 Zrębki z wycinki drzew i krzewów złożone w km 3+320
Zrębki z wycinki drzew i krzewów złożone w km 3+320

2022-11-07-2022-11-13

 Gałęzie z wycinki (do zrębkowania) złożone w km 2+500
Gałęzie z wycinki (do zrębkowania) złożone w km 2+500
 Prace porządkowe po wycince w km 2+680
Prace porządkowe po wycince w km 2+680
 Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno
Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno
 Gałęzie z wycinki (do zrębkowania) złożone w km 2+350
Gałęzie z wycinki (do zrębkowania) złożone w km 2+350
 Prace rozbiórkowe w km 1+300
Prace rozbiórkowe w km 1+300
 Karpiny z wycinki drzew w km 14+500
Karpiny z wycinki drzew w km 14+500
 Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno (1)
Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno (1)
 Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300 (1)
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300 (1)
 Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300 (2)
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300 (2)
 Prace rozbiórkowe w km 1+100
Prace rozbiórkowe w km 1+100
 Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
 Teren po wycince drzew i krzewów w km 14+300
Teren po wycince drzew i krzewów w km 14+300
 Roboty ziemne w km 8+700 (3)
Roboty ziemne w km 8+700 (3)
 Rozładunek gałęzi z wycinki w km 2+500
Rozładunek gałęzi z wycinki w km 2+500
 Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
 Roboty ziemne w km 8+700 (2)
Roboty ziemne w km 8+700 (2)
 Teren wycinki drzew i krzewów w km 6+900 – 7+000
Teren wycinki drzew i krzewów w km 6+900 – 7+000
 Teren wycinki drzew i krzewów w km 7+070
Teren wycinki drzew i krzewów w km 7+070
 Roboty ziemne w km 8+700 (1)
Roboty ziemne w km 8+700 (1)
 Prace rozbiórkowe w m. Chwaszczyno
Prace rozbiórkowe w m. Chwaszczyno

2022-10-31-2022-11-06

 Drewno z wycinki złożone w km 4+800
Drewno z wycinki złożone w km 4+800
 Obszar po wycince drzew i krzewów (do karczowania) w km 4+300 - Teren Lasów Państwowych
Obszar po wycince drzew i krzewów (do karczowania) w km 4+300 - Teren Lasów Państwowych
 Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Miszewko
Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Miszewko
 Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 4+750
Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 4+750
 Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 4+500 - Teren Lasów Państwowych
Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 4+500 - Teren Lasów Państwowych
 Grupa drzew kolidujących w obszarze podpór WD-96
Grupa drzew kolidujących w obszarze podpór WD-96
 Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Leźno
Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Leźno
 Materiał składowany w m. Gralewo-Stacja
Materiał składowany w m. Gralewo-Stacja
 Roboty ziemne w km 8+500
Roboty ziemne w km 8+500
 Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty prowadzone w m. Leźno
 Prace rozbiórkowe w km 15+300
Prace rozbiórkowe w km 15+300
 Roboty prowadzone w m. Leźno (3)
Roboty prowadzone w m. Leźno (3)
 Roboty prowadzone w m. Leźno (1)
Roboty prowadzone w m. Leźno (1)
 Roboty ziemne w km 8+500''
Roboty ziemne w km 8+500''
 Roboty prowadzone w m. Leźno (4)
Roboty prowadzone w m. Leźno (4)
 Roboty ziemne w km 8+500'
Roboty ziemne w km 8+500'
 Wycinka drzew i krzewów w km 4+450 - Teren Lasów Państwowych
Wycinka drzew i krzewów w km 4+450 - Teren Lasów Państwowych
 Wycinka drzew i krzewów w km 2+680
Wycinka drzew i krzewów w km 2+680
 Wykarczowane karpiny drzew złożone w km 8+600
Wykarczowane karpiny drzew złożone w km 8+600
 Wycinka drzew w km 2+680
Wycinka drzew w km 2+680
 Roboty prowadzone w m. Leźno (2)
Roboty prowadzone w m. Leźno (2)

2022-10-24-2022-10-30

 Drewno z wycinki złożone w km 15+200
Drewno z wycinki złożone w km 15+200
 Kruszywo na placu składowym w km 15+200'
Kruszywo na placu składowym w km 15+200'
 Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200'
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200'
 Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (2)
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (2)
 Kruszywo na placu składowym w km 15+200
Kruszywo na placu składowym w km 15+200
 Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 1+600
Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 1+600
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (3)
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (3)
 Zabezpieczenie drzew w km 15+300
Zabezpieczenie drzew w km 15+300
 Zabezpieczenie drzew w km 15+300'
Zabezpieczenie drzew w km 15+300'
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (4)
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (4)
 Zezrębkowane gałęzie drzew i krzewów w km 1+600
Zezrębkowane gałęzie drzew i krzewów w km 1+600
 Segregacja odpadów z wyburzenia budynków w km 15+200
Segregacja odpadów z wyburzenia budynków w km 15+200
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
 Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 10+550
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 10+550
 Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300
Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300
 Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300'
Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300'
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (1)
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (1)
 Zdjęcie humusu w km 15+100
Zdjęcie humusu w km 15+100
 Zdjęcie humusu w km 15+200
Zdjęcie humusu w km 15+200

2022-10-17-2022-10-23

 Drewno z wycinki złożone w km 10+500
Drewno z wycinki złożone w km 10+500
 Drewno z wycinki złożone w km 8+600
Drewno z wycinki złożone w km 8+600
 Oznaczenie granic w km 14+000
Oznaczenie granic w km 14+000
 Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100
Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100
 Gałęzie z wycinki drzew i krzewów złożone w km 14+900
Gałęzie z wycinki drzew i krzewów złożone w km 14+900
 Drewno z wycinki złożone w km 8+600 (2)
Drewno z wycinki złożone w km 8+600 (2)
 Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 8+600
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 8+600
 Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700
Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700
 Pryzma ze zrębkami z wycinki drzew i krzewów w km 15+200
Pryzma ze zrębkami z wycinki drzew i krzewów w km 15+200
 Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300 (2)
Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300 (2)
 Drewno z wycinki złożone w km 15+200
Drewno z wycinki złożone w km 15+200
 Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100 (2)
Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100 (2)
 Oznaczenie granic inwestycji w km 14+000
Oznaczenie granic inwestycji w km 14+000
 Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700'
Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700'
 Odhumusowanie terenu w km 2+000
Odhumusowanie terenu w km 2+000
 Wycinka drzew i krzewów w km 10+500
Wycinka drzew i krzewów w km 10+500
 Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300
Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300
 Oznaczenie granic inwestycji w km 2+100
Oznaczenie granic inwestycji w km 2+100
 Mobilizacja sprzędu do odhumusowania w km 14+000
Mobilizacja sprzędu do odhumusowania w km 14+000
 Wycinka drzew i krzewów w km 15+300
Wycinka drzew i krzewów w km 15+300
 Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 8+600
Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 8+600
Ostatnia aktualizacja: 0
Licznik odwiedzin: 0