Materiały filmowe

2023-05-25

Tydzień 32 Demontaż deskowania prawego skrzydła przyczółka zachodniego obiektu WD 97

2023-05-18

Tydzień 31 Betonowanie podczas budowy obiektu PDMPZ 2 w km 2+035

2023-05-11

Tydzień 30 Wbijanie pali prefabrykowanych w km 13+640

2023-05-05

Tydzień 29 Roboty drogowe w km 5+450

2023-04

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-04-27

Tydzień 28 Roboty ziemne w km 1+500

2023-04-21

2023 04 21 Tydzień 27 Roboty ziemne w km 1+730

2023-04-13

Tydzień 26 Wymiana gruntu oraz wyrównywanie i zagęszczanie warstwy podłoża w km 10+65

2023-04-06

Tydzień 25 Betonowanie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD 97 w km 1+810

2023-03-30

Tydzień 24 Transport ziemny w km 10+680

2023-03-20

Tydzień 23 Roboty ziemne w km 1+810

2023-03

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-03-20

Tydzień 23 Roboty ziemne w km 1+810

2023-03-16

Tydzień 22 Wbijanie pali prefabrykowanych w km 6+310

2023-03-09

Tydzień 21 Wykonywanie wykopu w km 4+185

2023-03-01

Tydzień 20 Wykonywanie odwiertu pod fundament na palach dla obiektu MS 7c w km 4+510

2023-02-22

2023-02-22 Tydzień 19 Wymiana gruntu w km 2+010

2023-02-09

Tydzień 17 Roboty ziemne w km 4+050

2023-02-14

Tydzień 18 Przygotowania do betonowania słupów podpory środkowej dla obiektu WD-5 w km 3+750

2023-02-02

Tydzień 16 Roboty betoniarskie przy obiekcie WD 9 w km 8+670

2023-01-27

Tydzień 15 Roboty ziemne w km 1+710

2023-01-19

Tydzień 14 Prace drogowe w pobliżu obiektu WD 9 w km 8+650

2022-01-12

Tydzień 13 Roboty drogowe w km 8+750

2022-01-04

Tydzień 12 Roboty w km 8+600 8+700 Miszewo, ul Karwety

2022-12-30

Tydzień 11 Roboty na placu składowym w Chwaszczynie km ok 2+000

2022-12-22

Tydzień 10 Roboty na placu składowym w Chwaszczynie km ok 2+000

2022-12-15

Tydzień 9 Roboty drogowe w km 9+200

2022-12-08

Tydzień 8 Roboty w km 15+500

2022-12-01

Tydzień 7 Wykonywanie pali na obiekcie ES 15a

2022-12-01

Tydzień 7 Wykonywanie pali na obiekcie ES 15A

2022-11-24

Tydzień 6 Roboty ziemne w km 2+000

2022-11-18

Tydzień 5 Roboty ziemne w km 2+000

2022-11-10

Tydzień 4 Roboty ziemne w km 8+700

2022-11-03

Tydzień 3 - Roboty ziemne w km 8+500

2022-10-28

Tydzień 2 Plac składowy w Chwaszczynie km 1+200

2022-10-19

Tydzień 1 Roboty rozbiórkowe w km 15+300

2022-10

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2022-11

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2022-12

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-02

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-03

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

Ostatnia aktualizacja: 0
Licznik odwiedzin: 0