Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg projektu nr OMT.1/03.1/22 w dniu 12.01.2023 r.

Inżynier Kontraktu informuje, iż w dniu 12.01.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - etap I, na DW218 (ul. Oliwska) oraz na drodze gminnej ul. Kaszubska Droga - zgodnie z projektem nr OMT.1/03.1/22, Rys. 1.

Projekt OMT.1/03.1/22 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

OMT-1_03-1_22.pdf

Ostatnia aktualizacja: 0
Licznik odwiedzin: 0