Zdjęcia z poziomu ziemi

2024-07-01-2024-07-07

 Montaż deskowania pod deski gzymsowe obiektu WS-11 w km 9+460
Montaż deskowania pod deski gzymsowe obiektu WS-11 w km 9+460
 Roboty przygotowawcze do wykonania zbrojenia prawej płyty przejściowej przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+070
Roboty przygotowawcze do wykonania zbrojenia prawej płyty przejściowej przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+070
 Wykonywanie zbrojenia lewej płyty przejściowej przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+070
Wykonywanie zbrojenia lewej płyty przejściowej przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+070
 Uruchomienie ruchu publicznego przez obiekt WD-16 w km 16+735
Uruchomienie ruchu publicznego przez obiekt WD-16 w km 16+735

2024-06-24-2024-06-30

 Postęp prac - łączenie zamków ustrojów nośnych oraz wykonywanie zasypki obiektu ES-15B w km 16+400
Postęp prac - łączenie zamków ustrojów nośnych oraz wykonywanie zasypki obiektu ES-15B w km 16+400
 Postęp prac - wykonywanie zasypki obiektu PP-02 w km 16+150
Postęp prac - wykonywanie zasypki obiektu PP-02 w km 16+150
 Transport pospółki w km 16+330
Transport pospółki w km 16+330
 Roboty ziemne w km 10+300
Roboty ziemne w km 10+300
 Rozładunek i montaż elementów ciężkiego sprzętu budowlanego w km 15+400
Rozładunek i montaż elementów ciężkiego sprzętu budowlanego w km 15+400
 Roboty ziemne w pobliżu obiektu WD-8 w km 5+400
Roboty ziemne w pobliżu obiektu WD-8 w km 5+400
 Przygotowania do robót brukarskich przy podporze P2 obiektu WD-16 w km 16+735
Przygotowania do robót brukarskich przy podporze P2 obiektu WD-16 w km 16+735
 Demontaż tymczasowych barier ochronnych z obiektu WD-16 w km 16+735
Demontaż tymczasowych barier ochronnych z obiektu WD-16 w km 16+735
 Ruch kolejowy pod obiektem ES-15B w km 16+400
Ruch kolejowy pod obiektem ES-15B w km 16+400
 Zaawansownie prac - przebudowa ciągu ul. Lotniczej w Miszewie w km 9+350
Zaawansownie prac - przebudowa ciągu ul. Lotniczej w Miszewie w km 9+350
 Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P3 obiektu WD-12 w km 12+000
Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P3 obiektu WD-12 w km 12+000
 Zabetonowane płyty przejściowe przyczółka P2 obiektu WS-11 w km 9+480
Zabetonowane płyty przejściowe przyczółka P2 obiektu WS-11 w km 9+480
 Wykonywanie podbudowy chodnika w km 4+180
Wykonywanie podbudowy chodnika w km 4+180
 Transport pospółki w km 14+350
Transport pospółki w km 14+350
 Wykonana warstwa nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie ES-15 jezdnia prawa w km 15+500
Wykonana warstwa nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie ES-15 jezdnia prawa w km 15+500
 Montaż okien budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
Montaż okien budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
 Roboty ziemne oraz odpompowywanie wody w km 5+510
Roboty ziemne oraz odpompowywanie wody w km 5+510
 Postęp prac przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podłoża w km 10+590
Postęp prac przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podłoża w km 10+590
 Wykonywanie nasypu drogowego w km 16+090
Wykonywanie nasypu drogowego w km 16+090
 Wykonywanie fundamentów palowych ekranów akustycznych w km 2+700
Wykonywanie fundamentów palowych ekranów akustycznych w km 2+700
 Postęp prac - wykonywanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Postęp prac - wykonywanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700

2024-06-17-2024-06-23

 Rozprow_humusu_na_pasie_rozdzialu_oraz_sklad_zbroj_pali_km_3+630
Rozprow_humusu_na_pasie_rozdzialu_oraz_sklad_zbroj_pali_km_3+630
 Transport_ziemny_km_4+220
Transport_ziemny_km_4+220
 Zasypka_przejscia_podziemnego_PP-02_km_16+145
Zasypka_przejscia_podziemnego_PP-02_km_16+145
 Roboty_ziemne_km_14+220
Roboty_ziemne_km_14+220
 Przygotow_podloza_pod_roboty_brukarskie_przy_P2_WD-7A_km_4+195
Przygotow_podloza_pod_roboty_brukarskie_przy_P2_WD-7A_km_4+195
 Roboty_ziemne_w_poblizu_WD-8_km_5+410
Roboty_ziemne_w_poblizu_WD-8_km_5+410
 Wykon_zasypka_przycz_P3_ES-7B_km_4+400
Wykon_zasypka_przycz_P3_ES-7B_km_4+400
 Przygotow_rozscielacza_do_wykon_asfaltu_lanego_na_ES-15A_km_15+500
Przygotow_rozscielacza_do_wykon_asfaltu_lanego_na_ES-15A_km_15+500
 Wykon_fund_palowych_pod_ekrany_akustyczne_km_2+250
Wykon_fund_palowych_pod_ekrany_akustyczne_km_2+250
 Montaz_elem_odwodnienia_km_10+550
Montaz_elem_odwodnienia_km_10+550
 Transport_asfaltu_lanego_km_15+310
Transport_asfaltu_lanego_km_15+310
 Zageszcz_warstwy_podloza_-_przebud_ul_Lotniczej_Miszewo_km_9+350
Zageszcz_warstwy_podloza_-_przebud_ul_Lotniczej_Miszewo_km_9+350
 Uklad_asfaltu_lanego_na_JL_ES-15A_km_15+390
Uklad_asfaltu_lanego_na_JL_ES-15A_km_15+390
 Postep_prac_-_wykon_elewacji_bud_socjal-biur_OUD_km_9+150
Postep_prac_-_wykon_elewacji_bud_socjal-biur_OUD_km_9+150
 Transport_kruszyw_km_9+330
Transport_kruszyw_km_9+330
 Wykon_izolacja_scianki_zaplecznej_lewego_przycz_P1_ES-14_km_13+700
Wykon_izolacja_scianki_zaplecznej_lewego_przycz_P1_ES-14_km_13+700
 Zaawansow_prac_-_montaz_konstr_drewn_Mag_soli_OUD_km_9+200
Zaawansow_prac_-_montaz_konstr_drewn_Mag_soli_OUD_km_9+200
 Roboty_ziemne_km_5+515
Roboty_ziemne_km_5+515
 Zageszcz_warstwy_zasypki_przycz_P1_WS-10_km_9+300
Zageszcz_warstwy_zasypki_przycz_P1_WS-10_km_9+300
 Rozprow_warstwy_podbud_z_krusz_lamanego_km_8+550
Rozprow_warstwy_podbud_z_krusz_lamanego_km_8+550
 Uruchomienie_ruchu_publicznego_pod_WS-12A_km_10+600
Uruchomienie_ruchu_publicznego_pod_WS-12A_km_10+600

2024-06-10-2024-06-16

 Uszlachetnianie warstwy nasypu Tefrą w km 14+100
Uszlachetnianie warstwy nasypu Tefrą w km 14+100
 Postęp prac - zasypka przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Postęp prac - zasypka przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Prace złożone przy przebudowie ul. Lotniczej w Miszewie w km 9+350
Prace złożone przy przebudowie ul. Lotniczej w Miszewie w km 9+350
 Zasypka obiektu PP-02 w km 16+140
Zasypka obiektu PP-02 w km 16+140
 Roboty ziemne w km 11+500
Roboty ziemne w km 11+500
 Wykonywanie systemu odwodnienia Trasy Głównej w km 6+050
Wykonywanie systemu odwodnienia Trasy Głównej w km 6+050
 Deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Humusowanie przeciwskarpy w km 3+100
Humusowanie przeciwskarpy w km 3+100
 Wyrównywanie pasa dzielącego w km 13+100
Wyrównywanie pasa dzielącego w km 13+100
 Postęp prac - zasypka przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp prac - zasypka przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Postęp prac - wykonywanie zasypki przyczółka P2 obiektu PZDs-24 w km 17+100
Postęp prac - wykonywanie zasypki przyczółka P2 obiektu PZDs-24 w km 17+100
 Rozprowadzanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 10+150
Rozprowadzanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 10+150
 Roboty brukarskie przy ul. Kreffta w Otominie w km 16+700
Roboty brukarskie przy ul. Kreffta w Otominie w km 16+700
 Roboty brukarskie przy podporze P2 obiektu WD-9 w km 8+590
Roboty brukarskie przy podporze P2 obiektu WD-9 w km 8+590
 Prace wykończeniowe przy budowie ul. Gdańskiej w Pępowie w km 10+600
Prace wykończeniowe przy budowie ul. Gdańskiej w Pępowie w km 10+600
 Wykonywanie warstwy nasypu w km 16+050
Wykonywanie warstwy nasypu w km 16+050
 Transport kostki brukowej na obiekt WD-8 w km 5+450
Transport kostki brukowej na obiekt WD-8 w km 5+450
 Pokrycie pasa dzielącego humusem w km 3+250
Pokrycie pasa dzielącego humusem w km 3+250
 Prace wykończeniowe przy wykonywaniu zasypki przyczółka P2 obiektu PZDs-14 w km 5+160
Prace wykończeniowe przy wykonywaniu zasypki przyczółka P2 obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Prace wykończeniowe przy obiekcie WD-5 w km 3+650
Prace wykończeniowe przy obiekcie WD-5 w km 3+650
 Rozbiórka dawnej drogi poprzecznej przecinającej Trasę Główną w km 8+200
Rozbiórka dawnej drogi poprzecznej przecinającej Trasę Główną w km 8+200

2024-06-03-2024-06-09

 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+600
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+600
 Transport gruntu w km 13+400
Transport gruntu w km 13+400
 Postęp prac przy wykonywaniu elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
Postęp prac przy wykonywaniu elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
 Humusowanie rowów w km 6+700
Humusowanie rowów w km 6+700
 Roboty ziemne w km 13+950
Roboty ziemne w km 13+950
 Montaż elementów architektonicznych obiektu PZDs-14 w km 5+160
Montaż elementów architektonicznych obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Rozprowadzanie i wyrównywanie warstwy kruszywa w km 6+050
Rozprowadzanie i wyrównywanie warstwy kruszywa w km 6+050
 Roboty ziemne oraz branżowe w km 8+190
Roboty ziemne oraz branżowe w km 8+190
 Humusowanie przeciwskarpy w km 7+700
Humusowanie przeciwskarpy w km 7+700
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Postęp prac przy robotach drogowych ciągu ul. Gdańskiej w Pępowie w km 10+600
Postęp prac przy robotach drogowych ciągu ul. Gdańskiej w Pępowie w km 10+600
 Roboty drogowe w ciągu ul. Lotniczej w Miszewie w km 9+340
Roboty drogowe w ciągu ul. Lotniczej w Miszewie w km 9+340
 Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 13+200
Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 13+200
 Składowanie zbrojenia fundamentów ekranów przeciwhałasowych w km 2+600
Składowanie zbrojenia fundamentów ekranów przeciwhałasowych w km 2+600
 Transport pospółki w km 16+850
Transport pospółki w km 16+850
 Roboty ziemne w pobliżu obiektu PZDs-7 w km 2+760
Roboty ziemne w pobliżu obiektu PZDs-7 w km 2+760
 Roboty ziemne w km 5+800
Roboty ziemne w km 5+800
 Postęp prac przy montażu konstrukcji drewnianej Magazynu soli OUD w km 9+200
Postęp prac przy montażu konstrukcji drewnianej Magazynu soli OUD w km 9+200
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+070
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+070
 Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółka P1 strona lewa obiektu ES-14 w km 13+700
Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółka P1 strona lewa obiektu ES-14 w km 13+700
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WS-10 w km 9+300
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WS-10 w km 9+300

2024-05-27-2024-06-02

 Formowanie pasa dzielącego w km 2+180
Formowanie pasa dzielącego w km 2+180
 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 12+460
Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 12+460
 Załadunek oraz transport pospółki w km 16+500
Załadunek oraz transport pospółki w km 16+500
 Wykonana warstwa nawierzchni chodnika obiektu WD-7A w km 4+195
Wykonana warstwa nawierzchni chodnika obiektu WD-7A w km 4+195
 Montaż zbrojenia kap chodnikowych obiektu ES-14 w km 13+770
Montaż zbrojenia kap chodnikowych obiektu ES-14 w km 13+770
 Próbne obciążenie obiektu ES-14, przęsło 4 jezdnia prawa w km 13+800
Próbne obciążenie obiektu ES-14, przęsło 4 jezdnia prawa w km 13+800
 Wykonana warstwa wiążąca chodnika oraz najazdu wschodniego do obiektu WD-16 w km 16+750
Wykonana warstwa wiążąca chodnika oraz najazdu wschodniego do obiektu WD-16 w km 16+750
 Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w pobliżu obiektu MS-6 w km 4+010
Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w pobliżu obiektu MS-6 w km 4+010
 Wykonana warstwa wiążąca ciągu ul. Kreffta w Otominie w km 16+670
Wykonana warstwa wiążąca ciągu ul. Kreffta w Otominie w km 16+670
 Próbne obciążenie obiektu WD-16 w km 16+730
Próbne obciążenie obiektu WD-16 w km 16+730
 Roboty ziemne w pobliżu obiektu WD-8 w km 5+510
Roboty ziemne w pobliżu obiektu WD-8 w km 5+510
 Kształtowanie pobocza za pomocą rozściełacza w km 1+700
Kształtowanie pobocza za pomocą rozściełacza w km 1+700
 Zagęszczanie warstwy podbudowy za pomocą walców gładkich w km 12+490
Zagęszczanie warstwy podbudowy za pomocą walców gładkich w km 12+490
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Postęp prac przy wykonywaniu elewacji budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Postęp prac przy wykonywaniu elewacji budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w km 4+230
Budowa systemu kanalizacji deszczowej w km 4+230
 Postęp prac przy wykonywaniu elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
Postęp prac przy wykonywaniu elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
 Roboty ziemne w km 4+270
Roboty ziemne w km 4+270
 Wbudowanie materaca geosyntetycznego w zasypce przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Wbudowanie materaca geosyntetycznego w zasypce przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Roboty drogowe w km 16+780
Roboty drogowe w km 16+780
 Wykonywanie stożka oraz zasypki mostowej przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+050
Wykonywanie stożka oraz zasypki mostowej przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+050

2024-05-20-2024-05-26

 Montaż barier ochronnych na obiekcie WD-5 w km 3+650
Montaż barier ochronnych na obiekcie WD-5 w km 3+650
 Humusowanie skarpy wraz z obsianiem trawą w km 5+700
Humusowanie skarpy wraz z obsianiem trawą w km 5+700
 Prace przy wykonywaniu wpustów kanalizacji deszczowej Trasy głównej w km 6+340
Prace przy wykonywaniu wpustów kanalizacji deszczowej Trasy głównej w km 6+340
 Połączenie zbrojenia łupin z przyczółkiem P1 obiektu ES-15B w km 16+400
Połączenie zbrojenia łupin z przyczółkiem P1 obiektu ES-15B w km 16+400
 Betonowanie lewego ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+360
Betonowanie lewego ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+360
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Montaż łupin na obiekcie ES-15B w km 16+400
Montaż łupin na obiekcie ES-15B w km 16+400
 Przygotowana nawierzchnia obiektu ES-15A pod ułożenie warstwy bitumicznej w km 15+400
Przygotowana nawierzchnia obiektu ES-15A pod ułożenie warstwy bitumicznej w km 15+400
 Roboty malarskie na słupie energetycznym w km 16+050
Roboty malarskie na słupie energetycznym w km 16+050
 Roboty przygotowawcze do układania asfaltu lanego na obiekcie PZDs-21 w km 12+630
Roboty przygotowawcze do układania asfaltu lanego na obiekcie PZDs-21 w km 12+630
 Postęp prac przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podłoża w km 4+300
Postęp prac przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podłoża w km 4+300
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Roboty melioracyjne w km 15+800
Roboty melioracyjne w km 15+800
 Widok na łożysko pod ustrojem nośnym obiektu ES-15A, podpora nr 5 w km 15+470
Widok na łożysko pod ustrojem nośnym obiektu ES-15A, podpora nr 5 w km 15+470
 Transport gruntu z wykopu w km 5+950
Transport gruntu z wykopu w km 5+950
 Układanie wrastwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 1+800
Układanie wrastwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 1+800
 Wykonywanie warstw nasypu drogowego w km 4+250
Wykonywanie warstw nasypu drogowego w km 4+250
 Postęp prac przy wykonywaniu lewego stożka przyczółka P1 obiektu WS-13 w km 13+460
Postęp prac przy wykonywaniu lewego stożka przyczółka P1 obiektu WS-13 w km 13+460
 Zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego za pomocą walca gładkiego w km 2+150
Zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego za pomocą walca gładkiego w km 2+150
 Postęp prac przy wykonywaniu konstrukcji drewnianej Magzynu soli OUD w km 9+200
Postęp prac przy wykonywaniu konstrukcji drewnianej Magzynu soli OUD w km 9+200
 Układanie warstwy asfaltu lanego na obiekcie WD-16 w km 16+730
Układanie warstwy asfaltu lanego na obiekcie WD-16 w km 16+730

2024-05-13-2024-05-19

 Montaż elementów architektonicznych obiektu ES-7B w km 4+510
Montaż elementów architektonicznych obiektu ES-7B w km 4+510
 Postęp prac przy budowie obiektu WD-12 w km 12+000
Postęp prac przy budowie obiektu WD-12 w km 12+000
 Montaż krawężników kamiennych na obiekcie MS-7C w km 4+510
Montaż krawężników kamiennych na obiekcie MS-7C w km 4+510
 Montaż studzienek w km 4+485
Montaż studzienek w km 4+485
 Postęp prac przy wykonywaniu warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp prac przy wykonywaniu warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Postęp prac przy wykonywaniu prawego stożka przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+850
Postęp prac przy wykonywaniu prawego stożka przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+850
 Transport krawężników kamiennych oraz trójkątnych korytek ściekowych w km 4+015
Transport krawężników kamiennych oraz trójkątnych korytek ściekowych w km 4+015
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+600
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+600
 Sfrezowanie warstw nawierzchni pod połączenie przyszłej warstwy bitumicznej w km 1+370
Sfrezowanie warstw nawierzchni pod połączenie przyszłej warstwy bitumicznej w km 1+370
 Transport izolacji kap chodnikowych obiektu WD-5 w km 3+650
Transport izolacji kap chodnikowych obiektu WD-5 w km 3+650
 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 2+015
Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 2+015
 Transport masy bitumicznej w km 1+880
Transport masy bitumicznej w km 1+880
 Ułożona warstwa bitumiczna odcinka ul. Gdańskiej w Pępowie w km 10+600
Ułożona warstwa bitumiczna odcinka ul. Gdańskiej w Pępowie w km 10+600
 Wykonane uszczelnienie dylatacji ustroju nośnego z przyczółkiem P5 obiektu WD-96 w km 1+300
Wykonane uszczelnienie dylatacji ustroju nośnego z przyczółkiem P5 obiektu WD-96 w km 1+300
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 5+450
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 5+450
 Wykonane deskowanie muru podwalinowego pod prawy stożek przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Wykonane deskowanie muru podwalinowego pod prawy stożek przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Wykonany beton ochronny płyty przejściowej przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
Wykonany beton ochronny płyty przejściowej przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
 Wykonywanie wykopu pod montaż kanalizacji odwadniającej Trasę Główną w 4+250
Wykonywanie wykopu pod montaż kanalizacji odwadniającej Trasę Główną w 4+250
 Zwilżanie dróg technologicznych wodą w km 14+450
Zwilżanie dróg technologicznych wodą w km 14+450
 Załadunek pospółki w km 4+230
Załadunek pospółki w km 4+230
 Wykonany beton podkładowy pod podwalinę lewego stożka przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Wykonany beton podkładowy pod podwalinę lewego stożka przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400

2024-05-06-2024-05-12

 Sfrezowanie zakończenia warstwy podbudowy bitumicznej pod przyszłe połączenie w km 3+500
Sfrezowanie zakończenia warstwy podbudowy bitumicznej pod przyszłe połączenie w km 3+500
 Układanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 3+550
Układanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 3+550
 Załadunek i transport odciętej warstwy bitumicznej w km 3+473
Załadunek i transport odciętej warstwy bitumicznej w km 3+473
 Roboty ziemne w km 4+205
Roboty ziemne w km 4+205
 Roboty brukarskie prawego stożka przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+200
Roboty brukarskie prawego stożka przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+200
 Wyrównywanie i zagęszczanie masy bitumicznej za pomocą walców gładkich w km 3+580
Wyrównywanie i zagęszczanie masy bitumicznej za pomocą walców gładkich w km 3+580
 Betonowanie ustroju nośnego obiektu ES-14, jezdnia lewa w km 13+790
Betonowanie ustroju nośnego obiektu ES-14, jezdnia lewa w km 13+790
 Transport mieszanki betonowej w km 13+850
Transport mieszanki betonowej w km 13+850
 Elementy zbrojeniowe ustroju nośnego ES-14 przed montażem w km 13+820
Elementy zbrojeniowe ustroju nośnego ES-14 przed montażem w km 13+820
 Wykonywanie zasypki przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Wykonywanie zasypki przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Roboty ziemne w km 4+215
Roboty ziemne w km 4+215
 Wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej w km 4+450
Wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej w km 4+450
 Montaż konstrukcji dachowej Magazynu soli OUD w km 9+200
Montaż konstrukcji dachowej Magazynu soli OUD w km 9+200
 Wyrównywanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+320
Wyrównywanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+320
 Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża w km 5+950
Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża w km 5+950
 Zmiana organizacji ruchu oraz sfrezowany odcinek nawierzchni ul. Długiej w km 5+400
Zmiana organizacji ruchu oraz sfrezowany odcinek nawierzchni ul. Długiej w km 5+400
 Roboty ziemne oraz transport gruntu w km 4+390
Roboty ziemne oraz transport gruntu w km 4+390
 Sfrezowanie nawierzchni połowy pasa drogowego ul. Długiej pod wykonanie najazdu do obiektu WD-8, strona zachodnia w km 5+320
Sfrezowanie nawierzchni połowy pasa drogowego ul. Długiej pod wykonanie najazdu do obiektu WD-8, strona zachodnia w km 5+320
 Postęp prac przy wykonywaniu nawierzchni ustroju nośnego obiektu WD-7A w km 4+195
Postęp prac przy wykonywaniu nawierzchni ustroju nośnego obiektu WD-7A w km 4+195
 Transport gruntu w km 6+550
Transport gruntu w km 6+550
 Postęp prac przy wykonywaniu elewacji Budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Postęp prac przy wykonywaniu elewacji Budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Wykonane nowe inklinometry w km 4+250
Wykonane nowe inklinometry w km 4+250
 Zagęszczanie warstwy prawego stożka przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+310
Zagęszczanie warstwy prawego stożka przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+310

2024-04-29-2024-05-05

 Ułożona warstwa bitumiczna odcinka ul. Droga Kaszubska w Chwaszczynie w km 1+840
Ułożona warstwa bitumiczna odcinka ul. Droga Kaszubska w Chwaszczynie w km 1+840
 Wykonywanie lewego stożka przyczółka P2 obiektu WS-11 w km 9+480
Wykonywanie lewego stożka przyczółka P2 obiektu WS-11 w km 9+480
 Wykoanana izolacja ścianki zaplecznej oraz prętów pod przyszłe zbrojenie płyty przejściowej przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
Wykoanana izolacja ścianki zaplecznej oraz prętów pod przyszłe zbrojenie płyty przejściowej przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
 Wykonywanie inklinometrów w km 4+270
Wykonywanie inklinometrów w km 4+270
 Montaż słupów drewnianych Magazynu soli OUD w km 9+200
Montaż słupów drewnianych Magazynu soli OUD w km 9+200
 Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+800
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+800
 Roboty brukarskie przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
Roboty brukarskie przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
 Zwilżanie górnej warstwy nasypu wodą w km 4+550
Zwilżanie górnej warstwy nasypu wodą w km 4+550
 Humusowanie rowu w km 3+550
Humusowanie rowu w km 3+550
 Wykonywanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Wykonywanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Postęp prac przy wykonywaniu elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
Postęp prac przy wykonywaniu elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
 Sprysk kruszywa pod ułożenie podbudowy bitumicznej na najeździe zachodnim do obiektu WD-5 w km 3+600
Sprysk kruszywa pod ułożenie podbudowy bitumicznej na najeździe zachodnim do obiektu WD-5 w km 3+600
 Zamontowane elementy architektoniczne obiektu WD-96 w km 1+330
Zamontowane elementy architektoniczne obiektu WD-96 w km 1+330
 Schody skarpowe oraz roboty brukarskie na stożku przyczółka P1 w km 2+700
Schody skarpowe oraz roboty brukarskie na stożku przyczółka P1 w km 2+700
 Transport prefabrykowanych płyt drogowych w km 1+820
Transport prefabrykowanych płyt drogowych w km 1+820
 Urządzenia systemu odwodnienia obiektu WD-5 w km 3+600
Urządzenia systemu odwodnienia obiektu WD-5 w km 3+600
 Betonowanie ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+350
Betonowanie ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+350
 Wykonany szalunek dolnej części ustroju nośnego obiektu ES-7B, podpora P2 w km 4+360
Wykonany szalunek dolnej części ustroju nośnego obiektu ES-7B, podpora P2 w km 4+360
 Izolacja przyczółka P1 obiektu KP-1 w km 2+195
Izolacja przyczółka P1 obiektu KP-1 w km 2+195
 Zagęszczanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+600
Zagęszczanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+600
 Montaż zbrojenia ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+350
Montaż zbrojenia ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+350

2024-04-22-2024-04-28

 Rozpoczęcie układania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+380
Rozpoczęcie układania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+380
 Wykonywanie podbudowy chodnika najazdu wschodniego do obiektu WD-8 w km 5+450
Wykonywanie podbudowy chodnika najazdu wschodniego do obiektu WD-8 w km 5+450
 Humusowanie skarpy w km 3+400
Humusowanie skarpy w km 3+400
 Roboty ziemne w km 5+600
Roboty ziemne w km 5+600
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Ułożona warstwa podbudowy z betonu asfaltowego w km 2+000
Ułożona warstwa podbudowy z betonu asfaltowego w km 2+000
 Załadunek rozściełacza masą bitumiczną w km 2+075
Załadunek rozściełacza masą bitumiczną w km 2+075
 Roboty brukarskie na stożkach przyczółków obiektu MD-6A w km 4+015
Roboty brukarskie na stożkach przyczółków obiektu MD-6A w km 4+015
 Wykonana izolacja pali w km 7+830
Wykonana izolacja pali w km 7+830
 Transport gruntu wozidłami technologicznymi w km 5+360
Transport gruntu wozidłami technologicznymi w km 5+360
 Rozprowadzanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 2+090
Rozprowadzanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 2+090
 Wykonywanie schodów na lewym stożku przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonywanie schodów na lewym stożku przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Rozprowadzanie warstwy podbudowy z kruszywa na najeździe zachodnim do obiektu WD-5 w km 3+660
Rozprowadzanie warstwy podbudowy z kruszywa na najeździe zachodnim do obiektu WD-5 w km 3+660
 Transport kruszyw w km 4+370
Transport kruszyw w km 4+370
 Zagęszczanie zasypki przyczółka P1 obiektu MS-7C w km 4+500
Zagęszczanie zasypki przyczółka P1 obiektu MS-7C w km 4+500
 Zagęszczanie podbudowy z betonu asfaltowego za pomocą walców gładkich w km 2+120
Zagęszczanie podbudowy z betonu asfaltowego za pomocą walców gładkich w km 2+120
 Transport kruszywa do wykonania zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Transport kruszywa do wykonania zasypki przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Zagęszczanie górnej warstwy nasypu walcem ogumionym w km 4+450
Zagęszczanie górnej warstwy nasypu walcem ogumionym w km 4+450
 Zamontowane obrzeża i krawężniki chodnikowe najazdu zachodniego do obiektu WD-5 w km 5+440
Zamontowane obrzeża i krawężniki chodnikowe najazdu zachodniego do obiektu WD-5 w km 5+440
 Transport kruszywa do wykonania zasypki przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Transport kruszywa do wykonania zasypki przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Roboty przygotowawcze do robót bitumicznych pod obiektem WD-96 w km 1+380
Roboty przygotowawcze do robót bitumicznych pod obiektem WD-96 w km 1+380
 Otwarcie nowego ciągu ul. Karwety w Miszewku - strona zachodnia w km 8+500
Otwarcie nowego ciągu ul. Karwety w Miszewku - strona zachodnia w km 8+500

2024-04-15-2024-04-21

 Przebudowane linie energetyczne w km 6+200
Przebudowane linie energetyczne w km 6+200
 Transport zbrojenia fundamentów ekranów w km 3+000
Transport zbrojenia fundamentów ekranów w km 3+000
 Roboty ziemne w km 5+680
Roboty ziemne w km 5+680
 Humusowanie wraz z transportem kołowym w km 9+370
Humusowanie wraz z transportem kołowym w km 9+370
 Ułożona warstwa ścieralna na skrzyżowaniu z najazdem wschodnim do obiektu WD-9 w km 8+600
Ułożona warstwa ścieralna na skrzyżowaniu z najazdem wschodnim do obiektu WD-9 w km 8+600
 Rozprowadzanie warstwy mrozoochronnej w km 8+550
Rozprowadzanie warstwy mrozoochronnej w km 8+550
 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 2+700
Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 2+700
 Humusowanie w km 9+050
Humusowanie w km 9+050
 Roboty ziemne w pobliżu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Roboty ziemne w pobliżu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Układanie krawężników w km 10+600
Układanie krawężników w km 10+600
 Postęp prac przy wykonywaniu elewacji obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Postęp prac przy wykonywaniu elewacji obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Prace przy ustroju nośnym obiektu ES-7B w km 4+350
Prace przy ustroju nośnym obiektu ES-7B w km 4+350
 Uszlachetnianie warstwy podłoża Tefrą w km 11+600
Uszlachetnianie warstwy podłoża Tefrą w km 11+600
 Zagęszczanie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-14 w km 5+160
Zagęszczanie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Roboty brukarskie przy przyczółku P1 obiektu WS-13 w km 13+480
Roboty brukarskie przy przyczółku P1 obiektu WS-13 w km 13+480
 Transport kruszyw na Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+200
Transport kruszyw na Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+200
 Postęp prac przy montażu rusztowania i zbrojenia ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło 2 w km 13+740
Postęp prac przy montażu rusztowania i zbrojenia ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło 2 w km 13+740
 Szlifowanie nawierzchni ustroju nośnego obiektu WD-16 w km 16+730
Szlifowanie nawierzchni ustroju nośnego obiektu WD-16 w km 16+730
 Wykonywanie muru oporowego przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
Wykonywanie muru oporowego przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
 Wykonany chodnik oraz najazd zachodni do obiektu WD-9 w km 8+570
Wykonany chodnik oraz najazd zachodni do obiektu WD-9 w km 8+570
 Roboty ziemne w km 5+500
Roboty ziemne w km 5+500

2024-04-08-2024-04-14

 Badanie nośności warstwy podbudowy płytą VSS w km 2+200
Badanie nośności warstwy podbudowy płytą VSS w km 2+200
 Wykonywanie nasypu w km 3+700
Wykonywanie nasypu w km 3+700
 Roboty wiertnicze - wykonywanie pali w km 7+750
Roboty wiertnicze - wykonywanie pali w km 7+750
 Zagęszczanie zasypki przepustu PDMPZ-13 w km 5+270
Zagęszczanie zasypki przepustu PDMPZ-13 w km 5+270
 Zdemontowane szalunki fundamentów palowych w km 4+650
Zdemontowane szalunki fundamentów palowych w km 4+650
 Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 4+230
Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 4+230
 Zabetonowane fundamenty palowe w km 7+600
Zabetonowane fundamenty palowe w km 7+600
 Kontynuacja prac - przebudowa linii energetycznej w km 6+200
Kontynuacja prac - przebudowa linii energetycznej w km 6+200
 Układanie warstwy nasypu w km 4+250
Układanie warstwy nasypu w km 4+250
 Wykonywanie wykopu Trasy Głównej w km 5+570
Wykonywanie wykopu Trasy Głównej w km 5+570
 Transport pospółki w km 16+550
Transport pospółki w km 16+550
 Zaawansowanie robót przy budowie obiektu ES-7B w km 4+320
Zaawansowanie robót przy budowie obiektu ES-7B w km 4+320
 Postęp prac - wykonywanie elewacji obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Postęp prac - wykonywanie elewacji obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Zamontowane zadaszenie wiaty OUD w km 9+230
Zamontowane zadaszenie wiaty OUD w km 9+230
 Roboty drogowe i branżowe w km 16+700
Roboty drogowe i branżowe w km 16+700
 Układanie warstwy bitumicznej chodnika w km 8+630
Układanie warstwy bitumicznej chodnika w km 8+630
 Zagęszczanie warstwy bitumicznej chodnika w km 8+600
Zagęszczanie warstwy bitumicznej chodnika w km 8+600
 Transport gruntu w km 10+100
Transport gruntu w km 10+100
 Zaawansowanie robót przy budowie obiektu WS-12A w km 10+600
Zaawansowanie robót przy budowie obiektu WS-12A w km 10+600
 Postęp prac przy montażu rusztowania i deskowania ustroju nośnego obiektu WD-12 w km 12+000
Postęp prac przy montażu rusztowania i deskowania ustroju nośnego obiektu WD-12 w km 12+000
 Transport gruntu oraz wykonywanie nasypu w km 9+400
Transport gruntu oraz wykonywanie nasypu w km 9+400

2024-04-01-2024-04-07

 Postęp prac przy układaniu belek ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+350
Postęp prac przy układaniu belek ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+350
 Załadunek prefabrykowanych płyt drogowych w km 1+790
Załadunek prefabrykowanych płyt drogowych w km 1+790
 Montaż rusztowań ustroju nośnego oraz wykonwyanie zasypek przyczółków obiektu WD-12 w km 12+000
Montaż rusztowań ustroju nośnego oraz wykonwyanie zasypek przyczółków obiektu WD-12 w km 12+000
 Roboty wiertnicze - wykonanie pali w km 4+860
Roboty wiertnicze - wykonanie pali w km 4+860
 Roboty ziemne przy obiekcie WS-12A w km 10+600
Roboty ziemne przy obiekcie WS-12A w km 10+600
 Roboty ziemne w km 1+800
Roboty ziemne w km 1+800
 Pokrywanie rowów odwadniających humusem w km 8+540
Pokrywanie rowów odwadniających humusem w km 8+540
 Transport zbrojenia do budowy ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+815
Transport zbrojenia do budowy ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+815
 Transport belek prefabrykowanych do budowy ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+150
Transport belek prefabrykowanych do budowy ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+150
 Postęp prac przy montażu rusztowań ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło 1 w km 13+715
Postęp prac przy montażu rusztowań ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło 1 w km 13+715
 Roboty ziemne w km 16+750
Roboty ziemne w km 16+750
 Roboty ziemne w km 9+430
Roboty ziemne w km 9+430
 Zamontowane bariery chronne przy najazdach do obiektu WD-9 w km 8+600
Zamontowane bariery chronne przy najazdach do obiektu WD-9 w km 8+600
 Roboty ziemne w km 16+130
Roboty ziemne w km 16+130
 Postęp prac przy przebudowie linii energetycznych w km 6+200
Postęp prac przy przebudowie linii energetycznych w km 6+200
 Uszlachetnianie warstwy nasypu drogowego Tefrą w km 16+350
Uszlachetnianie warstwy nasypu drogowego Tefrą w km 16+350
 Roboty tynkarskie elewacji obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Roboty tynkarskie elewacji obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Wykonywanie warstwy podbudowy jezdni prawej Trasy Głównej w km 1+830
Wykonywanie warstwy podbudowy jezdni prawej Trasy Głównej w km 1+830
 Postęp prac przy montażu konstrukcji stalowej wiaty OUD w km 9+230
Postęp prac przy montażu konstrukcji stalowej wiaty OUD w km 9+230
 Rozładunek gotowego zbrojenia do wykonania pali w km 5+370
Rozładunek gotowego zbrojenia do wykonania pali w km 5+370
 Humusowanie przeciwskarp w km 7+600
Humusowanie przeciwskarp w km 7+600
 Postęp prac przy wykonywaniu bramki oraz rusztowań ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło 2 w km 13+760
Postęp prac przy wykonywaniu bramki oraz rusztowań ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło 2 w km 13+760

2024-03-25-2024-03-31

 Budowa ustroju nośnego obiektu WD-12 w km 12+000
Budowa ustroju nośnego obiektu WD-12 w km 12+000
 Montaż rusztowań ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło 1 w km 13+715
Montaż rusztowań ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło 1 w km 13+715
 Mobilizacja sprzętu do robót bitumicznych w km 8+600
Mobilizacja sprzętu do robót bitumicznych w km 8+600
 Postęp prac przy robotach tynkarskich elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
Postęp prac przy robotach tynkarskich elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
 Humusowanie skarpy najazdu do obiektu WD-5 w km 3+600
Humusowanie skarpy najazdu do obiektu WD-5 w km 3+600
 Postęp prac przy wykonywaniu ocieplenia budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Postęp prac przy wykonywaniu ocieplenia budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Roboty drogowe w km 16+700
Roboty drogowe w km 16+700
 Roboty porządkowe w km 10+600
Roboty porządkowe w km 10+600
 Roboty ziemne oraz montaż słupów stalowych w km 9+250
Roboty ziemne oraz montaż słupów stalowych w km 9+250
 Roboty ziemne oraz instalacyjne w km 3+660
Roboty ziemne oraz instalacyjne w km 3+660
 Roboty ziemne w km 4+220
Roboty ziemne w km 4+220
 Rozładunek zbrojenia do budowy ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+830
Rozładunek zbrojenia do budowy ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+830
 Rozładunek materiału do Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+200
Rozładunek materiału do Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+200
 Montaż rusztowania ustroju nośnego, bramka obiektu ES-14 nad LK201 w km 13+760
Montaż rusztowania ustroju nośnego, bramka obiektu ES-14 nad LK201 w km 13+760
 Układanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 1+800
Układanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 1+800
 Układanie belek prefabrykowanych ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+350
Układanie belek prefabrykowanych ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+350
 Wykonywanie dna zbiornika retenyjnego ZR-15 z płyt prefabrykowanych w km 16+300
Wykonywanie dna zbiornika retenyjnego ZR-15 z płyt prefabrykowanych w km 16+300
 Zagęszczanie warstwy podłoża w km 3+500
Zagęszczanie warstwy podłoża w km 3+500
 Transport gruntu w km 3+450
Transport gruntu w km 3+450
 Transport belek prefabrykowanych do budowy ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+150
Transport belek prefabrykowanych do budowy ustroju nośnego obiektu ES-7B w km 4+150
 Zasypka fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-15B oraz prace geodezyjne w km 16+400
Zasypka fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-15B oraz prace geodezyjne w km 16+400

2024-03-18-2024-03-24

 Prace przy wykonywaniu przebudowy instalacji energetycznej w km 6+150
Prace przy wykonywaniu przebudowy instalacji energetycznej w km 6+150
 Prace przy wykonywaniu lewego skrzydła przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Prace przy wykonywaniu lewego skrzydła przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Odhumusowanie przeciwskarpy w km 3+700
Odhumusowanie przeciwskarpy w km 3+700
 Roboty ziemne w pobliżu obiektu ES-15A w km 15+400
Roboty ziemne w pobliżu obiektu ES-15A w km 15+400
 Roboty drogowe na zasypce zbiornika Borowiec w km 4+250
Roboty drogowe na zasypce zbiornika Borowiec w km 4+250
 Roboty ziemne w pobliżu przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Roboty ziemne w pobliżu przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Rozprowadzanie warstwy podbudowy z betnu asfltowego w km 7+830
Rozprowadzanie warstwy podbudowy z betnu asfltowego w km 7+830
 Roboty ziemne w km 16+160
Roboty ziemne w km 16+160
 Transport kruszywa łamanego do wykonania podbudowy w km 12+300
Transport kruszywa łamanego do wykonania podbudowy w km 12+300
 Roboty brukarskie lewego stożka przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+640
Roboty brukarskie lewego stożka przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+640
 Układanie ścieków prefabrykowanych w km 2+230
Układanie ścieków prefabrykowanych w km 2+230
 Rozprowadzona warstwa podbudowy z kruszywa łamanaego pod obiektem WS-12A w km 10+600
Rozprowadzona warstwa podbudowy z kruszywa łamanaego pod obiektem WS-12A w km 10+600
 Uszlachetnianie podłoża w km 11+200
Uszlachetnianie podłoża w km 11+200
 Wykonany montaż krawężników i obrzeży chodnikowych w km 3+550
Wykonany montaż krawężników i obrzeży chodnikowych w km 3+550
 Wykonywanie ustroju nośnego obiektu ES-14 - widok pomiędzy prawym i lewym ustrojem w km 13+800
Wykonywanie ustroju nośnego obiektu ES-14 - widok pomiędzy prawym i lewym ustrojem w km 13+800
 Zbrojenie oraz deskowanie płyty przejściowej przyczółka P2 obiektu WS-13 w km 13+500
Zbrojenie oraz deskowanie płyty przejściowej przyczółka P2 obiektu WS-13 w km 13+500
 Wykonywanie izolacji cieplnej budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Wykonywanie izolacji cieplnej budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Zagęszczanie warstwy podbudwy z kruszywa łamanego za pomocą walców w km 3+800
Zagęszczanie warstwy podbudwy z kruszywa łamanego za pomocą walców w km 3+800
 Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 7+800
Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 7+800
 Wykonywanie izolacji przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+870
Wykonywanie izolacji przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+870
 Wykonywanie izolacji fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
Wykonywanie izolacji fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
 Wykonana warstwa podbudowy drogi technologicznej w km 4+300
Wykonana warstwa podbudowy drogi technologicznej w km 4+300

2024-03-11-2024-03-17

 Transport kruszyw w km 9+000
Transport kruszyw w km 9+000
 Wykonywanie zasypki pomiędzy przyczółkiem P1 i podporą P2 obiektu ES-7B w km 4+345
Wykonywanie zasypki pomiędzy przyczółkiem P1 i podporą P2 obiektu ES-7B w km 4+345
 Humusowanie najazdu wschdniego do obiektu WD-7A w km 4+215
Humusowanie najazdu wschdniego do obiektu WD-7A w km 4+215
 Montaż rusztowań ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło nr 3 w km 13+800
Montaż rusztowań ustroju nośnego obiektu ES-14, przęsło nr 3 w km 13+800
 Prace przy elementach architektonicznych obiektu WD-7A w km 4+195
Prace przy elementach architektonicznych obiektu WD-7A w km 4+195
 Wykonywanie podłoża zbiornika retencyjnego ZR-8 z płyt prefabrykowanych w km 9+050
Wykonywanie podłoża zbiornika retencyjnego ZR-8 z płyt prefabrykowanych w km 9+050
 Transport kruszywa w km 1+980
Transport kruszywa w km 1+980
 Demontaż deskowania lewego skrzydła przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Demontaż deskowania lewego skrzydła przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Postęp prac przy budowie zbiornika retencyjnego ZR-15 w km 16+300
Postęp prac przy budowie zbiornika retencyjnego ZR-15 w km 16+300
 Wykonana płyta przejściowa przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonana płyta przejściowa przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Montaż płyt styropianowych na elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
Montaż płyt styropianowych na elewacji budynku socjalno-biurowego OUD w km 9+200
 Roboty ziemne w km 4+550
Roboty ziemne w km 4+550
 Wykonywanie platformy roboczej z płyt prefabrykowanych w km 2+795
Wykonywanie platformy roboczej z płyt prefabrykowanych w km 2+795
 Prace złożone przy słupach energetycznych w km 6+100
Prace złożone przy słupach energetycznych w km 6+100
 Montaż betonowych obrzeży chodnikowych w km 3+630
Montaż betonowych obrzeży chodnikowych w km 3+630
 Odhumusowanie w km 3+590
Odhumusowanie w km 3+590
 Załadunek kruszyw w km 9+200
Załadunek kruszyw w km 9+200
 Roboty złożone przy budowie obiektu WD-12 w km 12+000
Roboty złożone przy budowie obiektu WD-12 w km 12+000
 Postęp prac przy wykonywaniu warstwy kruszywowej w pobliżu obiektu WS-12A w km 10+600
Postęp prac przy wykonywaniu warstwy kruszywowej w pobliżu obiektu WS-12A w km 10+600
 Roboty przygotowawcze do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie PZDs-7 w km 2+780
Roboty przygotowawcze do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie PZDs-7 w km 2+780
 Badanie nośności podłoża płytą VSS w km 1+730
Badanie nośności podłoża płytą VSS w km 1+730
 Odhumusowanie w km 3+700
Odhumusowanie w km 3+700

2024-03-04-2024-03-10

 Zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża Trasy Głównej w km 12+200
Zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża Trasy Głównej w km 12+200
 Postęp prac przy wykonywaniu skrzydeł przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp prac przy wykonywaniu skrzydeł przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Wykonany oraz ogrodzony kanał technologiczny budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Wykonany oraz ogrodzony kanał technologiczny budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Wykonywanie nasypu drogowego w km 13+600
Wykonywanie nasypu drogowego w km 13+600
 Wykonany odcinek chodnika od strony przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+645
Wykonany odcinek chodnika od strony przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+645
 Wykonywanie chodnika od strony przyczółka P1 obiektu WD-5 w km 3+645
Wykonywanie chodnika od strony przyczółka P1 obiektu WD-5 w km 3+645
 Rozprowadzanie oraz zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża w km 2+200
Rozprowadzanie oraz zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża w km 2+200
 Betonowanie płyty przejściowej przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+195
Betonowanie płyty przejściowej przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+195
 Rozprowadzona warstwa kruszywowa pod obiektem WS-12A w km 10+600
Rozprowadzona warstwa kruszywowa pod obiektem WS-12A w km 10+600
 Wznowienie pracy Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+200
Wznowienie pracy Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+200
 Płyta przejściowa przyczółka P1 obiektu WD-96 przygotowana do betonowania w km 1+400
Płyta przejściowa przyczółka P1 obiektu WD-96 przygotowana do betonowania w km 1+400
 Transport elementów do budowy obiektu ES-14 oraz gruntu w km 13+850
Transport elementów do budowy obiektu ES-14 oraz gruntu w km 13+850
 Postęp prac przy demontażu deskowania przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
Postęp prac przy demontażu deskowania przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
 Demontaż deskowania skrzydeł przyczółków obiektu WD-12 w km 12+000
Demontaż deskowania skrzydeł przyczółków obiektu WD-12 w km 12+000
 Wykonywanie zbrojenia przyczółka P2 obiektu ES-15B w km 16+420
Wykonywanie zbrojenia przyczółka P2 obiektu ES-15B w km 16+420
 Transport elementów rusztowań podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Transport elementów rusztowań podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Wykonana nawierzchnia z asfaltu lanego na ustroju nośnym obiektu WD-5 w km 3+645
Wykonana nawierzchnia z asfaltu lanego na ustroju nośnym obiektu WD-5 w km 3+645
 Rozprowadzanie warstwy kruszywowej na powierzchni budowanego zbiornika retencyjnego ZR-9 w km 9+100
Rozprowadzanie warstwy kruszywowej na powierzchni budowanego zbiornika retencyjnego ZR-9 w km 9+100
 Układanie prefabrykowanych, trójkątnych korytek ściekowych w km 2+110
Układanie prefabrykowanych, trójkątnych korytek ściekowych w km 2+110
 Montaż rusztowania pod ustrój nośny obiektu ES-14, przęsło 4 w km 13+800
Montaż rusztowania pod ustrój nośny obiektu ES-14, przęsło 4 w km 13+800
 Roboty ziemne oraz branżowe w km 12+120
Roboty ziemne oraz branżowe w km 12+120
 Montaż elementów rusztowania szalunków ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+680
Montaż elementów rusztowania szalunków ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+680

2024-02-26-2024-03-03

 Prace przy demontażu oraz montażu deskowań przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
Prace przy demontażu oraz montażu deskowań przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Zaawansowanie prac przy demontażu deskowania przyczółków obiektu WD-12 w km 12+000
Zaawansowanie prac przy demontażu deskowania przyczółków obiektu WD-12 w km 12+000
 Roboty ziemne przy wykonywaniu nasypu w km 13+550
Roboty ziemne przy wykonywaniu nasypu w km 13+550
 Zasypywanie przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+600
Zasypywanie przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+600
 Postęp prac przy demontażu deskowania przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+400
Postęp prac przy demontażu deskowania przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+400
 Wykonywanie zbrojenia płyty na podporze P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Wykonywanie zbrojenia płyty na podporze P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Roboty drogowe w km 2+280
Roboty drogowe w km 2+280
 Montaż deskowania ścianek zaplecznych obiektu WD-8 w km 5+445
Montaż deskowania ścianek zaplecznych obiektu WD-8 w km 5+445
 Wykonywanie wykopu w km 13+800
Wykonywanie wykopu w km 13+800
 Wykonywanie ścianek zaplecznych przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Wykonywanie ścianek zaplecznych przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Załadunek kruszyw na placu składowym Miszewo w km 9+250
Załadunek kruszyw na placu składowym Miszewo w km 9+250
 Roboty ziemne w km 10+915
Roboty ziemne w km 10+915
 Wykonany odcinek warstwy podbudowy zasadniczej jezdni lewej w km 1+830
Wykonany odcinek warstwy podbudowy zasadniczej jezdni lewej w km 1+830
 Postęp prac przy demontażu deskowania przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp prac przy demontażu deskowania przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Wykonane roboty brukarskie prawego stożka przyczółka P1 obiektu WD-97 w km 1+815
Wykonane roboty brukarskie prawego stożka przyczółka P1 obiektu WD-97 w km 1+815
 Wykonywanie warstwy nasypu drogowego w km 13+670
Wykonywanie warstwy nasypu drogowego w km 13+670
 Oczyszczanie podbudowy bitumicznej w km 1+550
Oczyszczanie podbudowy bitumicznej w km 1+550
 Ważenie pojazdów ciężarowych transportujących kruszywo w km 9+290
Ważenie pojazdów ciężarowych transportujących kruszywo w km 9+290
 Zasypka opornika skarpy lewego stożka przyczółka P7 obiektu ES-15A w km 15+520
Zasypka opornika skarpy lewego stożka przyczółka P7 obiektu ES-15A w km 15+520
 Przygotowanie stożka przyczółka P2 obiektu PZDs-7 do robót brukarskich w km 2+800
Przygotowanie stożka przyczółka P2 obiektu PZDs-7 do robót brukarskich w km 2+800
 Zaawansowanie robót przy wykonywaniu nawierzchni obiektu MS-6 w km 4+015
Zaawansowanie robót przy wykonywaniu nawierzchni obiektu MS-6 w km 4+015
 Transportowanie pospółki oraz elementów prefabrykowanych w km 3+640
Transportowanie pospółki oraz elementów prefabrykowanych w km 3+640

2024-02-19-2024-02-25

 Wykonywanie lewego stożka przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+190
Wykonywanie lewego stożka przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+190
 Roboty drogowe w km 13+640
Roboty drogowe w km 13+640
 Roboty przygotowawcze do wykonania ścianek zaplecznych obiektu WD-8 w km 5+445
Roboty przygotowawcze do wykonania ścianek zaplecznych obiektu WD-8 w km 5+445
 Układanie warstwy mrozoochronnej jezdni lewej w km 1+820
Układanie warstwy mrozoochronnej jezdni lewej w km 1+820
 Deskowanie opornika skrapy lewego stożka przyczółka P7 obiektu ES-15A w km 15+520
Deskowanie opornika skrapy lewego stożka przyczółka P7 obiektu ES-15A w km 15+520
 Roboty ziemne przy najeździe wschodnim do obiektu WD-7A w km 4+225
Roboty ziemne przy najeździe wschodnim do obiektu WD-7A w km 4+225
 Roboty ziemne w km 10+600
Roboty ziemne w km 10+600
 Betonowanie ustroju nośnego obiektu ES-14 - widok z góry w km 13+820
Betonowanie ustroju nośnego obiektu ES-14 - widok z góry w km 13+820
 Deskowanie lewego skrzydła przyczółka P1 obiektu WD-12 w km 12+000
Deskowanie lewego skrzydła przyczółka P1 obiektu WD-12 w km 12+000
 Roboty ziemne w km 1+765
Roboty ziemne w km 1+765
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
 Wykonywanie warstwy nasypu drogowego w km 13+685
Wykonywanie warstwy nasypu drogowego w km 13+685
 Betonowanie korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Betonowanie korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Roboty brukarskie na lewym stożku przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+585
Roboty brukarskie na lewym stożku przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+585
 Humusowanie skarpy w km 6+800
Humusowanie skarpy w km 6+800
 Wykonywanie wykopu w km 1+750
Wykonywanie wykopu w km 1+750
 Transport gruntu do wykonania nasypu drogowego w km 13+530
Transport gruntu do wykonania nasypu drogowego w km 13+530
 Zagęszczanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Zagęszczanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu Magazynu soli OUD w km 9+200
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu Magazynu soli OUD w km 9+200
 Rozbiórka ul. Oliwskiej DW218 w km 1+800
Rozbiórka ul. Oliwskiej DW218 w km 1+800
 Pokrycie rowu odwadniajacego humusem w km 5+200
Pokrycie rowu odwadniajacego humusem w km 5+200
 Postęp prac przy demontażu deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Postęp prac przy demontażu deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Betonowanie ustroju nośnego obiektu ES-14 - widok z ziemi w km 13+750
Betonowanie ustroju nośnego obiektu ES-14 - widok z ziemi w km 13+750

2024-02-12-2024-01-18

 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu PZDs-21 w km 12+630
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu PZDs-21 w km 12+630
 Wykonane oporniki skarp przyczółków obiektu PZDs-24 po prawej stronie jezdni w km 17+080
Wykonane oporniki skarp przyczółków obiektu PZDs-24 po prawej stronie jezdni w km 17+080
 Montaż betonowych korytek ściekowych w km 17+250
Montaż betonowych korytek ściekowych w km 17+250
 Próbne obciążenie statyczne pali fundamentu przyczółka P2 obiektu ES-15B w km 16+420
Próbne obciążenie statyczne pali fundamentu przyczółka P2 obiektu ES-15B w km 16+420
 Demontaż deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Demontaż deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Izolacja z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym obiektu WD-9 w km 8+590
Izolacja z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym obiektu WD-9 w km 8+590
 Rozprowadzony humus na rowie odwadniającym w km 7+600
Rozprowadzony humus na rowie odwadniającym w km 7+600
 Roboty ziemne oraz montaż rurociągu w km 9+100
Roboty ziemne oraz montaż rurociągu w km 9+100
 Wykonywanie platform roboczych przy obiekcie ES-14 w km 13+740
Wykonywanie platform roboczych przy obiekcie ES-14 w km 13+740
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu ES-15A w km 15+500
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu ES-15A w km 15+500
 Roboty ziemne w km 9+750
Roboty ziemne w km 9+750
 Załadunek kruszywa na Wytwórni mieszanek kruszyw w km 9+230
Załadunek kruszywa na Wytwórni mieszanek kruszyw w km 9+230
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu socjalno-biurowego w km 9+200
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu socjalno-biurowego w km 9+200
 Demontaż deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Demontaż deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Rozprowadzanie humusu na rowie odwadniającym w km 5+600
Rozprowadzanie humusu na rowie odwadniającym w km 5+600
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu MD-6A w km 4+015
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu MD-6A w km 4+015
 Wykonywanie schodów na lewym stożku przyczółka P1 obiektu WD-5 w km 3+665
Wykonywanie schodów na lewym stożku przyczółka P1 obiektu WD-5 w km 3+665
 Roboty ziemne przy obiekcie WD-97 w km 1+810
Roboty ziemne przy obiekcie WD-97 w km 1+810
 Wykonywanie deskowania na rusztowaniu filarów podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Wykonywanie deskowania na rusztowaniu filarów podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Montaż deskowania oraz zbrojenia prawego skrzydła przyczółka P1 obiektu WD-12 w km 12+000
Montaż deskowania oraz zbrojenia prawego skrzydła przyczółka P1 obiektu WD-12 w km 12+000
 Roboty ziemne w km 13+900
Roboty ziemne w km 13+900
 Humusowanie przeciwskarpy w km 6+600
Humusowanie przeciwskarpy w km 6+600
 Dostarczanie zbrojenia na ustrój nośny obiektu ES-14 przęsło 3-4 w km 13+800
Dostarczanie zbrojenia na ustrój nośny obiektu ES-14 przęsło 3-4 w km 13+800

2024-02-05-2024-02-11

 Transport gruntu oraz widok na obiekt WD-96 w km 1+400
Transport gruntu oraz widok na obiekt WD-96 w km 1+400
 Humusowanie przeciwskarpy w km 7+550
Humusowanie przeciwskarpy w km 7+550
 Prace przy budowie obiektu socjalno-biurowego OUD w km 9+200
Prace przy budowie obiektu socjalno-biurowego OUD w km 9+200
 Uszlachetnianie podłoża gruntowego Tefrą w km 1+770
Uszlachetnianie podłoża gruntowego Tefrą w km 1+770
 Roboty ziemne w km 9+250
Roboty ziemne w km 9+250
 Zaawansowanie prac przy korpusie przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Zaawansowanie prac przy korpusie przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Postęp prac przy budowie obiektu WS-13 w km 13+480
Postęp prac przy budowie obiektu WS-13 w km 13+480
 Roboty ziemne w km 1+815
Roboty ziemne w km 1+815
 Płyty przejściowe przyczółka P1 obiektu MS-7C w wykonaną izolacją przeciwwilgociową w km 4+505
Płyty przejściowe przyczółka P1 obiektu MS-7C w wykonaną izolacją przeciwwilgociową w km 4+505
 Montaż rusztowań na filarach podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Montaż rusztowań na filarach podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Pokrywanie rowów odwadniających humusem w km 7+710
Pokrywanie rowów odwadniających humusem w km 7+710
 Roboty drogowe w km 16+700
Roboty drogowe w km 16+700
 Postęp prac przy budowie obiektu MD-6A w km 4+015
Postęp prac przy budowie obiektu MD-6A w km 4+015
 Wykonany przepust z dojazdem do działki w km 7+200
Wykonany przepust z dojazdem do działki w km 7+200
 Roboty ziemne oraz uszlachetnianie warstwy nasypu Tefrą w km 13+600
Roboty ziemne oraz uszlachetnianie warstwy nasypu Tefrą w km 13+600
 Roboty drogowe w km 1+870
Roboty drogowe w km 1+870
 Zaawansowanie prac przy przyczółku P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Zaawansowanie prac przy przyczółku P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Roboty ziemne w km 1+750
Roboty ziemne w km 1+750
 Funkcjonujący rów melioracyjny w km 9+380
Funkcjonujący rów melioracyjny w km 9+380
 Wykonane schody oraz roboty brukarskie prawgo stożka przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+665
Wykonane schody oraz roboty brukarskie prawgo stożka przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+665
 Postęp prac przy budowie Magazynu soli OUD w km 8+200
Postęp prac przy budowie Magazynu soli OUD w km 8+200
 Postęp prac przy budowie ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+750
Postęp prac przy budowie ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+750
 Deskowanie korpusów przyczółków obiektu WD-12 w km 12+000
Deskowanie korpusów przyczółków obiektu WD-12 w km 12+000

2024-01-29-2024-02-04

 Wykonana izolacja przeciwwilgociowa płyty przejściowej obiektu MS-7C w km 4+500
Wykonana izolacja przeciwwilgociowa płyty przejściowej obiektu MS-7C w km 4+500
 Deskowanie korpusu przyczółka P1 obiektu WD-12 w km 11+900
Deskowanie korpusu przyczółka P1 obiektu WD-12 w km 11+900
 Rozpoczęcie montażu rusztowań przy filarach podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Rozpoczęcie montażu rusztowań przy filarach podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Zaawansowanie prac przy budowie Magazynu soli OUD w km 9+200
Zaawansowanie prac przy budowie Magazynu soli OUD w km 9+200
 Wykonywanie rowu melioracyjnego w km 9+350
Wykonywanie rowu melioracyjnego w km 9+350
 Zdemontowany odcinek ul. Oliwskiej w km 1+795
Zdemontowany odcinek ul. Oliwskiej w km 1+795
 Załadunek elementów architektonicznych do obiektów mostowych w km 1+840
Załadunek elementów architektonicznych do obiektów mostowych w km 1+840
 Transport prętów zbrojeniowych do budowy ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+800
Transport prętów zbrojeniowych do budowy ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+800
 Postęp prac przy wykonywnaiu korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp prac przy wykonywnaiu korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Widok na obiekt MD-6A w km 4+015
Widok na obiekt MD-6A w km 4+015
 Wykonywanie przepustu odwadniającego w km 4+750
Wykonywanie przepustu odwadniającego w km 4+750
 Roboty brukarskie przy podporze P2 obiektu WD-5 w km 3+650
Roboty brukarskie przy podporze P2 obiektu WD-5 w km 3+650
 Roboty brukarskie przy stożku przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+640
Roboty brukarskie przy stożku przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+640
 Roboty rozbiórkowe w km 1+790
Roboty rozbiórkowe w km 1+790
 Widok na obiekt WD-7A w km 4+195
Widok na obiekt WD-7A w km 4+195
 Deskowanie korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Deskowanie korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Roboty ziemne w km 12+150
Roboty ziemne w km 12+150
 Widok na obiekt ES-14 od strony przyczółka P5 w km 13+890
Widok na obiekt ES-14 od strony przyczółka P5 w km 13+890
 Roboty ziemne w km 9+395
Roboty ziemne w km 9+395
 Składowanie obrzeży betonowych do budowy najazdu wschdniego do obiektu WD-7A w km 4+215
Składowanie obrzeży betonowych do budowy najazdu wschdniego do obiektu WD-7A w km 4+215
 Wykonany rów melioracyjny w km 9+405
Wykonany rów melioracyjny w km 9+405
 Roboty zbrojarskie korpusu przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
Roboty zbrojarskie korpusu przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400

2024-01-22-2024-01-28

 Betonowanie ławy fundamentowej przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
Betonowanie ławy fundamentowej przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
 Budowa słupa energetycznego w km 6+245
Budowa słupa energetycznego w km 6+245
 Deskowanie ustroju nośnego od strony przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+870
Deskowanie ustroju nośnego od strony przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+870
 Prace przy budowie płyty przejściowej przyczółka P1 obiektu MS-7C w km 4+505
Prace przy budowie płyty przejściowej przyczółka P1 obiektu MS-7C w km 4+505
 Transport gruntu w km 13+395
Transport gruntu w km 13+395
 Postęp prac przy montażu deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp prac przy montażu deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Postęp prac przy budowie ustroju nośnego obiektu ES-14 przęsło 3-4 w km 13+800
Postęp prac przy budowie ustroju nośnego obiektu ES-14 przęsło 3-4 w km 13+800
 Rozładunek elementów szalunków systemowych w km 4+215
Rozładunek elementów szalunków systemowych w km 4+215
 Demontaż deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Demontaż deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Humusowanie oraz roboty drogowe w km 8+100
Humusowanie oraz roboty drogowe w km 8+100
 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej dawnej ul. Oliwskiej w km 1+790
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej dawnej ul. Oliwskiej w km 1+790
 Widok na obiekt ES-15A w km 15+430
Widok na obiekt ES-15A w km 15+430
 Widok na obiekt PZDs-7 w km 2+780
Widok na obiekt PZDs-7 w km 2+780
 Widok na obiekt WS-11 w km 9+460
Widok na obiekt WS-11 w km 9+460
 Widok na obiekt WD-5 w km 3+650
Widok na obiekt WD-5 w km 3+650
 Zdemontowane deskowanie filarów podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Zdemontowane deskowanie filarów podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Zaawansowanie robót przy obiekcie WD-7A w km 4+195
Zaawansowanie robót przy obiekcie WD-7A w km 4+195
 Widok na wytwórnię mas bitumicznych w km 9+250
Widok na wytwórnię mas bitumicznych w km 9+250
 Zaawansowanie prac brukarskich przy podporze P2 obiektu WD-5 w km 3+650
Zaawansowanie prac brukarskich przy podporze P2 obiektu WD-5 w km 3+650
 Zaawansowanie robót przy budowie obiektu PZDs-15 w km 6+255
Zaawansowanie robót przy budowie obiektu PZDs-15 w km 6+255
 Widok na obiekt WD-8 w km 5+445
Widok na obiekt WD-8 w km 5+445
 Widok na bramkę LK 201 przez obiekt ES-14 w km 13+770
Widok na bramkę LK 201 przez obiekt ES-14 w km 13+770

2024-01-15-2024-01-21

 Betonowanie filarów podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Betonowanie filarów podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Montaż krawężników wokół podpory P2 obiektu WD-5 w km 3+650
Montaż krawężników wokół podpory P2 obiektu WD-5 w km 3+650
 Humusowanie w km 7+300
Humusowanie w km 7+300
 Demontaż przystanku autobusowego w km 1+800
Demontaż przystanku autobusowego w km 1+800
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu PZDs-14 w km 5+160
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Prace przy obiekcie PZDs-15 w km 6+255
Prace przy obiekcie PZDs-15 w km 6+255
 Postęp prac przy wykonywnaiu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+000
Postęp prac przy wykonywnaiu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+000
 Roboty brukarskie oraz widok na obiekt WD-9 w km 8+590
Roboty brukarskie oraz widok na obiekt WD-9 w km 8+590
 Postęp prac przy wykonywaniu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp prac przy wykonywaniu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Roboty ziemne w km 4+100
Roboty ziemne w km 4+100
 Pokrywanie rowów odwadniających humusem w km 6+800
Pokrywanie rowów odwadniających humusem w km 6+800
 Postęp prac przy budowie obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Postęp prac przy budowie obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-97 w km 1+815
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-97 w km 1+815
 Transport gruntu w km 1+400
Transport gruntu w km 1+400
 Składowanie płyt drogowych w km 1+800
Składowanie płyt drogowych w km 1+800
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-7A w km 4+195
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-7A w km 4+195
 Zbrojenie ławy fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
Zbrojenie ławy fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-15B w km 16+400
 Demontaż chodnika ul. Oliwskiej w km 1+800
Demontaż chodnika ul. Oliwskiej w km 1+800
 Zdemontowany odcinek tymczasowego ciągu ul. Oliwskiej w km 1+800
Zdemontowany odcinek tymczasowego ciągu ul. Oliwskiej w km 1+800
 Roboty ziemne w km 3+500
Roboty ziemne w km 3+500
 Wykonywanie rowu melioracyjnego w km 9+370
Wykonywanie rowu melioracyjnego w km 9+370
 Prace przy budowie obiektu WS-12A w km 10+600
Prace przy budowie obiektu WS-12A w km 10+600
 Roboty ziemne w km 9+360
Roboty ziemne w km 9+360

2024-01-08-2024-01-14

 Widok na obiekt WD-97 w km 1+820
Widok na obiekt WD-97 w km 1+820
 Wykonane schody oraz roboty brukarskie przy stożku przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+590
Wykonane schody oraz roboty brukarskie przy stożku przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+590
 Widok na obiekt ES-15A w km 15+500
Widok na obiekt ES-15A w km 15+500
 Widok na obiekt WD-5 w km 3+645
Widok na obiekt WD-5 w km 3+645
 Demotaż deskowania filarów podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Demotaż deskowania filarów podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Deskowanie oporu lewego stożka przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+080
Deskowanie oporu lewego stożka przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+080
 Roboty ziemne w km 10+615
Roboty ziemne w km 10+615
 Humusowanie w km 9+440
Humusowanie w km 9+440
 Zaawansowanie prac przy montażu bramki nad LK201 obiektu ES-14 w km 13+760
Zaawansowanie prac przy montażu bramki nad LK201 obiektu ES-14 w km 13+760
 Wytwórnia Mas Bitumicznych w km 9+250
Wytwórnia Mas Bitumicznych w km 9+250
 Widok na obiekt WS-13 w km 13+480
Widok na obiekt WS-13 w km 13+480
 Postęp prac przy budowie przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp prac przy budowie przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Humusowanie przeciwskarpy w km 8+180
Humusowanie przeciwskarpy w km 8+180
 Postęp prac przy budowie obiektu WD-9 w km 8+590
Postęp prac przy budowie obiektu WD-9 w km 8+590
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu PZDs-20 w km 10+895
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu PZDs-20 w km 10+895
 Widok na obiekt WD-16 w km 16+735
Widok na obiekt WD-16 w km 16+735
 Widok na obiekt WS-12A w km 10+600
Widok na obiekt WS-12A w km 10+600
 Widok na obiekt WD-8 w km 5+445
Widok na obiekt WD-8 w km 5+445
 Postęp prac - rusztowanie wraz z deskowaniem ustroju nośnego przęseł 3-4 obiektu ES-14 w km 13+810
Postęp prac - rusztowanie wraz z deskowaniem ustroju nośnego przęseł 3-4 obiektu ES-14 w km 13+810
 Przygotowywanie podłoża do budowy muru oporowego stożka przyczółka P2 obiektu PZDs-14 w km 5+160
Przygotowywanie podłoża do budowy muru oporowego stożka przyczółka P2 obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Zaawansownie prac przy budowie obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Zaawansownie prac przy budowie obiektu warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Postęp prac przy deskowaniu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+300
Postęp prac przy deskowaniu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+300
 Postęp prac - rusztowanie wraz z deskowaniem ustroju nośnego przęseł 1-2 obiektu ES-14 w km 13+715
Postęp prac - rusztowanie wraz z deskowaniem ustroju nośnego przęseł 1-2 obiektu ES-14 w km 13+715

2024-01-01-2024-01-07

 Zaawansowanie_prac_budowa_WD-7A_km_4+195
Zaawansowanie_prac_budowa_WD-7A_km_4+195
 Widok_na_obiekt_WS-11_km_9+460
Widok_na_obiekt_WS-11_km_9+460
 Bud_rusztowanie_deskowanie_ustroju_ES-14_km_13+715
Bud_rusztowanie_deskowanie_ustroju_ES-14_km_13+715
 Zaawansowanie_prac_budowa_MD-6A_km_4+015
Zaawansowanie_prac_budowa_MD-6A_km_4+015
 Roboty_mostowe_na_PZDs-15_km_6+255
Roboty_mostowe_na_PZDs-15_km_6+255
 Zaawansowanie_prac_bud_budynku_socjal-biur_OUD_km_9+200
Zaawansowanie_prac_bud_budynku_socjal-biur_OUD_km_9+200
 Widok_na_obiekt_WD-5_km 3+650
Widok_na_obiekt_WD-5_km 3+650
 Postep_prac_montaz_deskowania_koprus_P3_ES-7B_km_4+400
Postep_prac_montaz_deskowania_koprus_P3_ES-7B_km_4+400
 Stan_obiektu_WD-8_km_5+445
Stan_obiektu_WD-8_km_5+445
 Rozprowadzenie_humusu_rowie_odwadn_km_8+400
Rozprowadzenie_humusu_rowie_odwadn_km_8+400
 Zaawansowanie_prac_bud_bramki_ES-14_nad_LK201_km_13+770
Zaawansowanie_prac_bud_bramki_ES-14_nad_LK201_km_13+770
 Stan_obiektu_PZDs-7_km_2+780
Stan_obiektu_PZDs-7_km_2+780
 Postep_prac_montaz_deskowanie_korpus_P1_ES-7B_km_4+330
Postep_prac_montaz_deskowanie_korpus_P1_ES-7B_km_4+330
 Widok_na_obiekt_WS-13_km_13+480
Widok_na_obiekt_WS-13_km_13+480
 Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-9_km_8+590
Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-9_km_8+590
 Postep_prac_budowa_PZDs-20_km_10+895
Postep_prac_budowa_PZDs-20_km_10+895
 Widok_na_obiekt_WS-10_km_9+320
Widok_na_obiekt_WS-10_km_9+320
 Oczyszczanie_naw_drogowej_WD-97_km_1+185
Oczyszczanie_naw_drogowej_WD-97_km_1+185
 Widok_na_obiekt_WD-97_km_1+815
Widok_na_obiekt_WD-97_km_1+815
 Postep_prac_budowa_WS-12A_km_10+600
Postep_prac_budowa_WS-12A_km_10+600
 Postep_prac_montaz_deskowania_filarow_P2_ES-7B_km_4+360
Postep_prac_montaz_deskowania_filarow_P2_ES-7B_km_4+360

2023-12-25-2023-12-31

 Zaawansowanie_prac_obiekt_PZDs-15_km_6+255
Zaawansowanie_prac_obiekt_PZDs-15_km_6+255
 Zaawansowanie_prac_obiekt_WS-11_km_9+460
Zaawansowanie_prac_obiekt_WS-11_km_9+460
 Zaawansowanie_prac_fundament_Magazyn_soli_OUD_km_9+200
Zaawansowanie_prac_fundament_Magazyn_soli_OUD_km_9+200
 Postep_robot_murarskich_budynek_socjalno-biurowy_OUD_km_9+200
Postep_robot_murarskich_budynek_socjalno-biurowy_OUD_km_9+200
 Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-97_km_1+820
Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-97_km_1+820
 Montaz_elementow_architektonicznych_PZDs-20_km_10+895
Montaz_elementow_architektonicznych_PZDs-20_km_10+895
 Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-8_km_5+445
Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-8_km_5+445
 Zaawansowanie_prac_obiekt_PZDs-7_km_2+780
Zaawansowanie_prac_obiekt_PZDs-7_km_2+780
 Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-7A_km_4+195
Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-7A_km_4+195
 Montaz_trojkatnych_korytek_sciekowych_km_3+600
Montaz_trojkatnych_korytek_sciekowych_km_3+600
 Deskowanie_filar_podpora_P2_ES-7B_km_4+360
Deskowanie_filar_podpora_P2_ES-7B_km_4+360
 Deskowanie_korpus_przyczolek_P3_ES-7B_km_4+400
Deskowanie_korpus_przyczolek_P3_ES-7B_km_4+400
 Zaawansowanie_prac_obiekt_MD-6A_km_4+015
Zaawansowanie_prac_obiekt_MD-6A_km_4+015
 Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-96_km_1+325
Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-96_km_1+325
 Najazd_obiekt_MS-6_km_4+015
Najazd_obiekt_MS-6_km_4+015
 Deskowanie_korpus_przyczolka_P1_ES-7B_km_4+330
Deskowanie_korpus_przyczolka_P1_ES-7B_km_4+330
 Zaawansowanie_prac_obiekt_WS-10_km_9+320
Zaawansowanie_prac_obiekt_WS-10_km_9+320
 Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-5_km_3+645
Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-5_km_3+645
 Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-9_km_8+590
Zaawansowanie_prac_obiekt_WD-9_km_8+590
 Row_melioracyjny_km_4+015
Row_melioracyjny_km_4+015
 Zaawansowanie_prac_obiekt_PZDs-14_km_5+160
Zaawansowanie_prac_obiekt_PZDs-14_km_5+160
 Montaz_elementow_architektonicznych_WS-12A_km_10+600
Montaz_elementow_architektonicznych_WS-12A_km_10+600

2023-12-18-2023-12-24

 Zaladunek_pospolki_km_4+215
Zaladunek_pospolki_km_4+215
 Betonowanie_korpus_P1_ES-7B_km_4+330
Betonowanie_korpus_P1_ES-7B_km_4+330
 Podsypka_z_kruszywa_lamanego_laczenie_z_MS-6_km_4+015
Podsypka_z_kruszywa_lamanego_laczenie_z_MS-6_km_4+015
 Montaz_rusztowan_filary_P2_ES-7B_km 4+660
Montaz_rusztowan_filary_P2_ES-7B_km 4+660
 Betonowanie_ustroju_PZDs-24_km_17+080
Betonowanie_ustroju_PZDs-24_km_17+080
 Postep_prac_bud_ruszt_ustroju_ES-14_odc_P1-P2_km_13+715
Postep_prac_bud_ruszt_ustroju_ES-14_odc_P1-P2_km_13+715
 Zaawansowanie_robot_budowa_MD-6A_km_4+015
Zaawansowanie_robot_budowa_MD-6A_km_4+015
 Budowa_rusztowanie_ustroju_P4-P5_ES-14_km_13+830
Budowa_rusztowanie_ustroju_P4-P5_ES-14_km_13+830
 Fund_pod_kraweznik_kapy_chodnikowej_WD-5_km_3+645
Fund_pod_kraweznik_kapy_chodnikowej_WD-5_km_3+645
 Montaz_elem_konstr_zadaszenia_ob_warsztat-garaż_km_9+150
Montaz_elem_konstr_zadaszenia_ob_warsztat-garaż_km_9+150
 Roboty_drogowe_km_4+270
Roboty_drogowe_km_4+270
 Postep_prac_bud_socjalno-biurowy_OUD_km_9+200
Postep_prac_bud_socjalno-biurowy_OUD_km_9+200
 Zabetonowana_lawa_fund_Mag_soli_OUD_km 9+200
Zabetonowana_lawa_fund_Mag_soli_OUD_km 9+200
 Demontaz_deskowania_skrzydel_P5_ES-14_km_13+880
Demontaz_deskowania_skrzydel_P5_ES-14_km_13+880
 Postep_robot_murarskich_i_cisielskich_bud_warsztat-garaz_OUD_km_9+150
Postep_robot_murarskich_i_cisielskich_bud_warsztat-garaz_OUD_km_9+150
 Montaz_trojkatnych_korytek_sciekowych_km 3+870
Montaz_trojkatnych_korytek_sciekowych_km 3+870
 Zasypka_przyczolka_P2_WS-13_km 13+500
Zasypka_przyczolka_P2_WS-13_km 13+500
 Postep_prac_wyk_polaczenie_pasa_drog_z_P2_WS-11_km_9+500
Postep_prac_wyk_polaczenie_pasa_drog_z_P2_WS-11_km_9+500
 Postep_prac_montaz_szalunkow_przyczolka_P3_ES-7B_km_4+000
Postep_prac_montaz_szalunkow_przyczolka_P3_ES-7B_km_4+000
 Transport_gruntu_i_kruszyw_km 5+130
Transport_gruntu_i_kruszyw_km 5+130
 Postep_prac_polaczenie_trasy_glownej_przyczolki_WS-10_km_9+320
Postep_prac_polaczenie_trasy_glownej_przyczolki_WS-10_km_9+320
 Montaz_bramki_nad_LK_201_bud_ES-14_km_13+760
Montaz_bramki_nad_LK_201_bud_ES-14_km_13+760
 Transport_ziemny_km_15+250
Transport_ziemny_km_15+250

2023-12-11-2023-12-17

 Składowanie elementów przeznaczonych do wykonania barier ochronnych - firma Saferoad w Innowrocławiu
Składowanie elementów przeznaczonych do wykonania barier ochronnych - firma Saferoad w Innowrocławiu
 Montaż deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Montaż deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Montaż elementów architektonicznych przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Montaż elementów architektonicznych przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Przygotowanie pompy do robót betoniarskich przy obiekcie WD-16 w km 16+740
Przygotowanie pompy do robót betoniarskich przy obiekcie WD-16 w km 16+740
 Transport elementów do przeprowadzania obciążeń próbnych za pomocą dźwigu w km 4+250
Transport elementów do przeprowadzania obciążeń próbnych za pomocą dźwigu w km 4+250
 Transport elementów do budowy ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+805
Transport elementów do budowy ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+805
 Wyrównywanie warstwy nasypu drogowego w km 13+550
Wyrównywanie warstwy nasypu drogowego w km 13+550
 Wykonane elementy prawego stożka przyczółka P2 obiektu WD-97 z kostki kamiennej w km 1+820
Wykonane elementy prawego stożka przyczółka P2 obiektu WD-97 z kostki kamiennej w km 1+820
 Wykonywanie chodnika w km 8+610
Wykonywanie chodnika w km 8+610
 Transport gruntu w km 16+370
Transport gruntu w km 16+370
 Wyrównywanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-15A w km 15+330
Wyrównywanie warstwy zasypki przyczółka P1 obiektu ES-15A w km 15+330
 Zaawansowanie prac - zagęszczanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-11 w km 9+440
Zaawansowanie prac - zagęszczanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-11 w km 9+440
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zbrojenia ławy fundamentowej Magazynu soli OUD w km 9+200
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zbrojenia ławy fundamentowej Magazynu soli OUD w km 9+200
 Zabetonowana lewa część fundamentu podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Zabetonowana lewa część fundamentu podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Betonowanie elementów architektonicznych ustroju nośnego obiektu WD-7A w km 4+195
Betonowanie elementów architektonicznych ustroju nośnego obiektu WD-7A w km 4+195
 Zaawansowanie robót przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WS-10 w km 9+300
Zaawansowanie robót przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WS-10 w km 9+300
 Montaż bramki nad linią kolejową nr 201 przy budowie obiektu ES-14 w km 13+760
Montaż bramki nad linią kolejową nr 201 przy budowie obiektu ES-14 w km 13+760
 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego od obiektu WD-97 w stronę wschodnią w km 1+815
Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego od obiektu WD-97 w stronę wschodnią w km 1+815
 Wykonywanie podbudowy z kruszywa na najeździe wschodnim do obiektu WD-97 w km 1+990
Wykonywanie podbudowy z kruszywa na najeździe wschodnim do obiektu WD-97 w km 1+990
 Badanie nośności podłoża za pomocą płyty VSS w km 1+990
Badanie nośności podłoża za pomocą płyty VSS w km 1+990
 Wykonywanie zasypki przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+880
Wykonywanie zasypki przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+880
 Postęp prac przy wykonywaniu rusztowania ustroju nośnego obiektu ES-14 pomiędzy podporami P1 i P2 w km 13+715
Postęp prac przy wykonywaniu rusztowania ustroju nośnego obiektu ES-14 pomiędzy podporami P1 i P2 w km 13+715
 Postęp prac przy montażu deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+000
Postęp prac przy montażu deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+000

2023-12-04-2023-12-10

 Montaż drogi technologicznej oraz widok na obiekt WD-7A w km 4+250
Montaż drogi technologicznej oraz widok na obiekt WD-7A w km 4+250
 Odhumusowanie w km 8+400
Odhumusowanie w km 8+400
 Postęp prac przy montażu elementów architektonicznych prawej strony obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
Postęp prac przy montażu elementów architektonicznych prawej strony obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
 Montaż deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Montaż deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Montaż deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Montaż deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Montaż krawężników betonowych łączących drogę technologiczną z najazdem zachodnim do obiektu WD-9 w km 8+590
Montaż krawężników betonowych łączących drogę technologiczną z najazdem zachodnim do obiektu WD-9 w km 8+590
 Odhumusowanie prawej skrajni pasa drogowego w km 1+850
Odhumusowanie prawej skrajni pasa drogowego w km 1+850
 Pielęgnacja oraz ogrzewanie zabetonowanych płyt przejściowych przyczółka P1 obiektu ES-15 A w km 15+350
Pielęgnacja oraz ogrzewanie zabetonowanych płyt przejściowych przyczółka P1 obiektu ES-15 A w km 15+350
 Roboty drogowe w km 13+530
Roboty drogowe w km 13+530
 Roboty drogowe w km 16+100
Roboty drogowe w km 16+100
 Prace przy budowie przepustu łączącego się z obiektem PDMPZ-13 w km 5+270
Prace przy budowie przepustu łączącego się z obiektem PDMPZ-13 w km 5+270
 Roboty drogowe w km 13+610
Roboty drogowe w km 13+610
 Roboty zbrojarskie fundamentu podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Roboty zbrojarskie fundamentu podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Roboty drogowe w km 9+400
Roboty drogowe w km 9+400
 Roboty ziemne oraz rozbiórka ul. Karwety w Miszewku w km 8+560
Roboty ziemne oraz rozbiórka ul. Karwety w Miszewku w km 8+560
 Rusztowanie ustroju nośnego oraz przykrycie deskowania skrzydła przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+850
Rusztowanie ustroju nośnego oraz przykrycie deskowania skrzydła przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+850
 Roboty zbrojarskie przy wykonywaniu fundamentu Magazynu soli OUD w km 9+200
Roboty zbrojarskie przy wykonywaniu fundamentu Magazynu soli OUD w km 9+200
 Widok oraz zaawansowanie prac przy budowie obiektu KP-1 w km 2+175
Widok oraz zaawansowanie prac przy budowie obiektu KP-1 w km 2+175
 Transport gruntu wozidłami technologicznymi w km 8+615
Transport gruntu wozidłami technologicznymi w km 8+615
 Wykonywanie lewego stożka zsypki przyczółka P2 obiektu WS-10 w km 9+330
Wykonywanie lewego stożka zsypki przyczółka P2 obiektu WS-10 w km 9+330
 Wykonywanie pali fundamentowych pod budowę obiektu ES-15B w km 16+400
Wykonywanie pali fundamentowych pod budowę obiektu ES-15B w km 16+400
 Wykonywanie wykopu w km 16+430
Wykonywanie wykopu w km 16+430
 Wykonywanie schodów przy przyczółku P2 obiektu WD-97 w km 1+815
Wykonywanie schodów przy przyczółku P2 obiektu WD-97 w km 1+815

2023-11-27-2023-12-03

 Postęp robót zbrojarskich fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp robót zbrojarskich fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Rozkute pale fundamentowe podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
Rozkute pale fundamentowe podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+360
 Roboty ziemne w km 4+450
Roboty ziemne w km 4+450
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Wykonany słup napowietrzny wysokiego napięcia w km 10+900
Wykonany słup napowietrzny wysokiego napięcia w km 10+900
 Roboty ziemne - wykonywanie najazdu wschodniego na obiekt WD-5 w km 3+680
Roboty ziemne - wykonywanie najazdu wschodniego na obiekt WD-5 w km 3+680
 Roboty ziemne pomiędzy nasypem drogowym, a zasypką przyczółka P1 obiektu WS-11 w km 9+430
Roboty ziemne pomiędzy nasypem drogowym, a zasypką przyczółka P1 obiektu WS-11 w km 9+430
 Wykop na Trasie Głównej (rozbiórka ul. Karwety w Miszewku) w km 8+560
Wykop na Trasie Głównej (rozbiórka ul. Karwety w Miszewku) w km 8+560
 Załadunek elementów szalunkowych oraz barier ochronnych przy budowie obiektu ES-15A w km 15+400
Załadunek elementów szalunkowych oraz barier ochronnych przy budowie obiektu ES-15A w km 15+400
 Montaż deskowania na obiekcie PDMPZ-2 w km 2+035
Montaż deskowania na obiekcie PDMPZ-2 w km 2+035
 Budowa rowu melioracyjnego w km 5+270
Budowa rowu melioracyjnego w km 5+270
 Zdemontowane deskowanie ścianek zaplecznych obiektu WD-16 w km 16+730
Zdemontowane deskowanie ścianek zaplecznych obiektu WD-16 w km 16+730
 Postęp prac przy wykonywaniu ruszotwania ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+710
Postęp prac przy wykonywaniu ruszotwania ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+710
 Roboty ziemne przy wykonywaniu najazdu na obiekt WD-97 w km 1+815
Roboty ziemne przy wykonywaniu najazdu na obiekt WD-97 w km 1+815
 Roboty ziemne w pobliżu przyczółka P2 obiektu PZDs-20 w km 10+895
Roboty ziemne w pobliżu przyczółka P2 obiektu PZDs-20 w km 10+895
 Montaż deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Montaż deskowania korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Montaż deskowania muru oporowego stożka przyczółka P2 obiektu WS-10 w km 9+340
Montaż deskowania muru oporowego stożka przyczółka P2 obiektu WS-10 w km 9+340
 Montaż elementów architektonicznych na ustroju nośnym obiektu PZDs-15 w km 6+255
Montaż elementów architektonicznych na ustroju nośnym obiektu PZDs-15 w km 6+255
 Montaż krawężników pomiędzy najazdem wschodnim do obiektu WD-9, a drogą technologiczną w km 8+600
Montaż krawężników pomiędzy najazdem wschodnim do obiektu WD-9, a drogą technologiczną w km 8+600
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-10 w km 9+300
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-10 w km 9+300
 Montaż krawężników betonowych najazdu zachodniego do obiektu WD-9 w km 8+500
Montaż krawężników betonowych najazdu zachodniego do obiektu WD-9 w km 8+500

2023-11-20-2023-11-26

 Roboty ziemne w km 5+700
Roboty ziemne w km 5+700
 Roboty drogowe w km 1+790
Roboty drogowe w km 1+790
 Roboty drogowe w km 16+400
Roboty drogowe w km 16+400
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-11 w km 9+460
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-11 w km 9+460
 Wykonany odcinek podbudowy na ul. A. A. Karwety, Miszewko w km 8+600
Wykonany odcinek podbudowy na ul. A. A. Karwety, Miszewko w km 8+600
 Wykonanie betonu podkładowego pod fundament magazynu soli OUD w km 9+200
Wykonanie betonu podkładowego pod fundament magazynu soli OUD w km 9+200
 Wykonywnie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-14 w km 5+160
Wykonywnie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Wykonywanie zatoczki dla autobusów w km 1+800
Wykonywanie zatoczki dla autobusów w km 1+800
 Zaawansowanie prac przy zbrojeniu fundamnetu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Zaawansowanie prac przy zbrojeniu fundamnetu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego za pomocą walców gładkich w km 8+150
Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego za pomocą walców gładkich w km 8+150
 Zasypka przyczółka P2 obiektu PZDs-14 w km 5+170
Zasypka przyczółka P2 obiektu PZDs-14 w km 5+170
 Zasypka nawierzchni z kostki brukowej pospółką zjazdu w km 1+810
Zasypka nawierzchni z kostki brukowej pospółką zjazdu w km 1+810
 Zbrojenie korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+000
Zbrojenie korpusu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+000
 Montaż barier ochronnych na obiekcie WD-9 w km 8+590
Montaż barier ochronnych na obiekcie WD-9 w km 8+590
 Montaż deskowania skrzydła przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+880
Montaż deskowania skrzydła przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+880
 Prace przy deskowaniu ścianek zaplecznych obiektu WD-16 w km 16+730
Prace przy deskowaniu ścianek zaplecznych obiektu WD-16 w km 16+730
 Postęp prac przy wykonywaniu rusztowania ustroju nośnego między podporami P1 i P2 obiektu ES-14 w km 13+710
Postęp prac przy wykonywaniu rusztowania ustroju nośnego między podporami P1 i P2 obiektu ES-14 w km 13+710
 Roboty drogowe w km 5+350
Roboty drogowe w km 5+350
 Ułożona powierzchnia z kostki kamiennej pod obiektem WD-96 w km 1+350
Ułożona powierzchnia z kostki kamiennej pod obiektem WD-96 w km 1+350
 Demontaż deskowania konstrukcji żelbetowych budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Demontaż deskowania konstrukcji żelbetowych budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Rozkuwanie pali fundamentu P2 obiektu ES-7B w km 4+365
Rozkuwanie pali fundamentu P2 obiektu ES-7B w km 4+365
 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego za pomocą rozściełacza w km 8+100
Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego za pomocą rozściełacza w km 8+100
 Wykonywanie warstwy podbudowy z asfaltu lanego na obiekcie WD-97 w km 1+815
Wykonywanie warstwy podbudowy z asfaltu lanego na obiekcie WD-97 w km 1+815
 Montaż rusztowań pod budowę ustroju nośnego między podporami P3 i P4 obiektu ES-14 w km 13+810
Montaż rusztowań pod budowę ustroju nośnego między podporami P3 i P4 obiektu ES-14 w km 13+810

2023-11-13-2023-11-19

 Betonowanie ustroju nośnego obiektu PZDs-24 w km 17+080
Betonowanie ustroju nośnego obiektu PZDs-24 w km 17+080
 Roboty ziemne w km 16+400
Roboty ziemne w km 16+400
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+690
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+690
 Roboty ziemne w km 11+100
Roboty ziemne w km 11+100
 Przygotowane zbrojenie kap chodnikowych obiektu ES-15A w km 15+480
Przygotowane zbrojenie kap chodnikowych obiektu ES-15A w km 15+480
 Roboty ziemne w km 16+370
Roboty ziemne w km 16+370
 Uszlachetnianie podłoża za pomocą Tefry w km 5+800
Uszlachetnianie podłoża za pomocą Tefry w km 5+800
 Wykonywanie zasypki przyczółka P2 obiektu MS-7C w km 4+510
Wykonywanie zasypki przyczółka P2 obiektu MS-7C w km 4+510
 Wykonana kanalizacja deszczowa w pobliżu przyczółka P7 obiektu ES-15A w km 15+560
Wykonana kanalizacja deszczowa w pobliżu przyczółka P7 obiektu ES-15A w km 15+560
 Zaawansowanie prac przy budowie przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Zaawansowanie prac przy budowie przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Załadunek elementów rusztowania obiektu WS-12A w km 10+600
Załadunek elementów rusztowania obiektu WS-12A w km 10+600
 Zabetonowane płyty przejściowe P7 obiektu ES-15A w km 15+530
Zabetonowane płyty przejściowe P7 obiektu ES-15A w km 15+530
 Izolacja ustroju nośnego obiektu ES-15A w km 15+480
Izolacja ustroju nośnego obiektu ES-15A w km 15+480
 Zasypka fundamentów oraz izolacji obiektu socjalo-biurowego OUD w km 9+200
Zasypka fundamentów oraz izolacji obiektu socjalo-biurowego OUD w km 9+200
 Zbrojenie płyty fundamentowej przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Zbrojenie płyty fundamentowej przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Zbrojenie ustroju nośnego obiektu PZDs-24 w km 17+080
Zbrojenie ustroju nośnego obiektu PZDs-24 w km 17+080
 Rusztowanie ustroju nośnego obiektu PZDs-24 w km 17+080
Rusztowanie ustroju nośnego obiektu PZDs-24 w km 17+080
 Postęp prac przy wykonywaniu rusztowania ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+720
Postęp prac przy wykonywaniu rusztowania ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+720
 Prace przy budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej w km 5+300
Prace przy budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej w km 5+300
 Zbrojenie wraz z deskowaniem skrzydła przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+880
Zbrojenie wraz z deskowaniem skrzydła przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+880
 Postęp Robót przy budowie budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Postęp Robót przy budowie budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Wykonywanie obciążeń próbnych pali fundamentowych podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+370
Wykonywanie obciążeń próbnych pali fundamentowych podpory P2 obiektu ES-7B w km 4+370
 Zaawansowanie prac przy demontażu deskowania ustroju nośnego obiektu WD-16 w km 16+735
Zaawansowanie prac przy demontażu deskowania ustroju nośnego obiektu WD-16 w km 16+735
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P2 obiektu WS-13 w km 13+490
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P2 obiektu WS-13 w km 13+490

2023-11-06-2023-11-12

 Betonowanie płyty przejściowej przyczółka P7 obiektu ES-15a w km 15+530
Betonowanie płyty przejściowej przyczółka P7 obiektu ES-15a w km 15+530
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Postęp robót przy wykonywaniu chodnika na najeździe wschodnim do obiektu WD-97 w km 1+810
Postęp robót przy wykonywaniu chodnika na najeździe wschodnim do obiektu WD-97 w km 1+810
 Postęp prac przy wykonywaniu rusztowania ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+710
Postęp prac przy wykonywaniu rusztowania ustroju nośnego obiektu ES-14 w km 13+710
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-14 w km 5+160
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Postęp prac przy wykonywaniu najazdu zachodniego do obiektu WD-5 w km 3+550
Postęp prac przy wykonywaniu najazdu zachodniego do obiektu WD-5 w km 3+550
 Montaż barier ochronnych na obiekcie WD-97 w km 1+815
Montaż barier ochronnych na obiekcie WD-97 w km 1+815
 Rozprowadzanie warstwy mrozoochronnej jezdni prawej Trasy Głównej w km 1+920
Rozprowadzanie warstwy mrozoochronnej jezdni prawej Trasy Głównej w km 1+920
 Zbrojenie płyt przejściowych przyczółka P1 obiektu ES-15a w km 15+350
Zbrojenie płyt przejściowych przyczółka P1 obiektu ES-15a w km 15+350
 Rozkuwanie pali fundamentu P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Rozkuwanie pali fundamentu P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża najazdu zachodniego do obiektu WD-97 w km 1+810
Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża najazdu zachodniego do obiektu WD-97 w km 1+810
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-15 w km 6+255
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-15 w km 6+255
 Wykonana zasypka przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+590
Wykonana zasypka przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+590
 Wykonywanie zasypki przyczółka P3 obiektu WD-8 w km 5+445
Wykonywanie zasypki przyczółka P3 obiektu WD-8 w km 5+445
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-10 w km 9+300
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WS-10 w km 9+300
 Roboty przygotowawcze do montażu słupów napowietrznych linii energetycznych w km 10+900
Roboty przygotowawcze do montażu słupów napowietrznych linii energetycznych w km 10+900
 Betonowanie kap chodnikowych obiektu WS-12A w km 10+600
Betonowanie kap chodnikowych obiektu WS-12A w km 10+600
 Betonowanie korpusu przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+850
Betonowanie korpusu przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+850
 Montaż rusztowania pod budowę naproży budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
Montaż rusztowania pod budowę naproży budynku warsztatowo-garażowego OUD w km 9+150
 Deskowanie oraz rozdzielenie płyt przejściowych przyczółka P7 obiektu ES-15a w km 15+530
Deskowanie oraz rozdzielenie płyt przejściowych przyczółka P7 obiektu ES-15a w km 15+530
 Wykonana izolacja skrzydeł przyczółka P1 obiektu ES-15a z folii kubełkowej w km 15+350
Wykonana izolacja skrzydeł przyczółka P1 obiektu ES-15a z folii kubełkowej w km 15+350
 Przygotowania do wykonania próbnych obciążeń pali fundamentu P2 obiektu ES-7B w km 4+370
Przygotowania do wykonania próbnych obciążeń pali fundamentu P2 obiektu ES-7B w km 4+370
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-5 w km 3+650
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-5 w km 3+650

2023-10-30-2023-11-05

 Postęp prac przy wykonywaniu fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
Postęp prac przy wykonywaniu fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+330
 Roboty branżowe w km 3+500
Roboty branżowe w km 3+500
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+590
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+590
 Roboty drogowe w km 3+530
Roboty drogowe w km 3+530
 Roboty ziemne w pobliżu przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Roboty ziemne w pobliżu przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Roboty ziemne oraz transport gruntu w km 2+010
Roboty ziemne oraz transport gruntu w km 2+010
 Wykonane deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+195
Wykonane deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+195
 Rozpoczęcie montażu rusztowania pod budowę ustroju nośnego w okolicy podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+730
Rozpoczęcie montażu rusztowania pod budowę ustroju nośnego w okolicy podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+730
 Transport pospółki w km 1+805
Transport pospółki w km 1+805
 Wykonany lewy opornik skarpy przyczółka P1 obiektu PZDs-20 w km 10+890
Wykonany lewy opornik skarpy przyczółka P1 obiektu PZDs-20 w km 10+890
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-20 w km 10+885
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-20 w km 10+885
 Wykonywanie najazdu zachodniego do obiektu WD-97 w km 1+820
Wykonywanie najazdu zachodniego do obiektu WD-97 w km 1+820
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-15 w km 6+250
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu PZDs-15 w km 6+250
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu chodnika w pobliżu ronda Miszewo w km 9+320
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu chodnika w pobliżu ronda Miszewo w km 9+320
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu przepustu PDMPZ-19 w km 11+015
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu przepustu PDMPZ-19 w km 11+015
 Zasypka oraz izolacja fundamentu wraz z filarami podpory P4 obiektu ES-14 w km 13+820
Zasypka oraz izolacja fundamentu wraz z filarami podpory P4 obiektu ES-14 w km 13+820
 Zbrojenie płyty obiektu PDMPZ-2 w km 2+030
Zbrojenie płyty obiektu PDMPZ-2 w km 2+030
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+420
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+420
 Montaż deskowania korpusu przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+860
Montaż deskowania korpusu przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+860
 Roboty ziemne przy wykonywaniu najazdu wschodniego do obiektu WD-97 w km 1+810
Roboty ziemne przy wykonywaniu najazdu wschodniego do obiektu WD-97 w km 1+810
 Montaż ścieków trójkątnych Trasy Głównej w km 8+100
Montaż ścieków trójkątnych Trasy Głównej w km 8+100
 Rozładunek trójkątnych korytek ściekowych w km 3+800
Rozładunek trójkątnych korytek ściekowych w km 3+800
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółków obiektu MS-7C w km 4+500
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółków obiektu MS-7C w km 4+500
 Transport oraz montaż zbrojenia fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Transport oraz montaż zbrojenia fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400

2023-10-23-2023-10-29

 Postęp prac w obrębie obiektu WD-5 w km 3+645
Postęp prac w obrębie obiektu WD-5 w km 3+645
 Montaż dylatacji przy przyczółku P7 obiektu ES-15A w km 15+510
Montaż dylatacji przy przyczółku P7 obiektu ES-15A w km 15+510
 Montaż elementów architektonicznych obiektu MS-6 w km 4+105
Montaż elementów architektonicznych obiektu MS-6 w km 4+105
 Budowa kanału technologicznego w km 9+150
Budowa kanału technologicznego w km 9+150
 Przygotowane zbrojenie wieńców w km 9+148
Przygotowane zbrojenie wieńców w km 9+148
 Roboty murarskie w km 9+155
Roboty murarskie w km 9+155
 Roboty ziemne w obrębie obiektu MD-6A w km 4+105
Roboty ziemne w obrębie obiektu MD-6A w km 4+105
 Roboty ziemne w obrębie rowu melioracyjnego w km 2+640
Roboty ziemne w obrębie rowu melioracyjnego w km 2+640
 Transport kruszyw w km 8+950
Transport kruszyw w km 8+950
 Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu na docelowym śladzie budowanego ronda Miszewo w km 9+330
Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu na docelowym śladzie budowanego ronda Miszewo w km 9+330
 Wykonane połączenie drogi technologicznej z najazdem na obiekt WD-5 od strony przyczółka P3 w km 3+690
Wykonane połączenie drogi technologicznej z najazdem na obiekt WD-5 od strony przyczółka P3 w km 3+690
 Wykonana izolacja ustroju nośnego obiektu MS-6 z papy termozgrzewalnej w km 4+105
Wykonana izolacja ustroju nośnego obiektu MS-6 z papy termozgrzewalnej w km 4+105
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 4+195
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 4+195
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Postęp prac przy wykonywaniu fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+340
Postęp prac przy wykonywaniu fundamentu przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+340
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu KP-1 w km 2+175
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu KP-1 w km 2+175
 Zbrojenie ścianki zaplecznej przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+195
Zbrojenie ścianki zaplecznej przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+195
 Roboty zbrojarskie przy wykonywaniu fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Roboty zbrojarskie przy wykonywaniu fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółka P1 obiektu PZDs-7 w km 2+770
Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółka P1 obiektu PZDs-7 w km 2+770
 Wykonana izolacja z papy pomiędzy ustrojami nośnymi obiektu ES-15A w km 15+420
Wykonana izolacja z papy pomiędzy ustrojami nośnymi obiektu ES-15A w km 15+420
 Roboty betoniarskie przy obiekcie PDMPZ-2 w km 2+035
Roboty betoniarskie przy obiekcie PDMPZ-2 w km 2+035
 Wykonany odcinek izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym obiektu WD-7A w km 4+195
Wykonany odcinek izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym obiektu WD-7A w km 4+195
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu rowu odwadniającego Trasy Głównej w km 8+120
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu rowu odwadniającego Trasy Głównej w km 8+120

2023-10-16-2023-10-22

 Roboty ziemne - wykonywanie najazdu wschodniego do obiektu WD-8 w km 5+450
Roboty ziemne - wykonywanie najazdu wschodniego do obiektu WD-8 w km 5+450
 Betonowanie lewego korpusu przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+080
Betonowanie lewego korpusu przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+080
 Roboty ziemne przy wykonywaniu skarpy nasypu w km 3+610
Roboty ziemne przy wykonywaniu skarpy nasypu w km 3+610
 Wykonana zasypka fundamentów podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+720
Wykonana zasypka fundamentów podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+720
 Wykonana zasypka fundamentów filarów podpory P3 obiektu ES-14 w km 13+780
Wykonana zasypka fundamentów filarów podpory P3 obiektu ES-14 w km 13+780
 Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego w km 7+100
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego w km 7+100
 Postęp prac przy wymianie gruntu w km 14+300
Postęp prac przy wymianie gruntu w km 14+300
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Wykonywanie zasypki fundamentów podpory P4 jezdni prawej obiektu ES-14 w km 13+830
Wykonywanie zasypki fundamentów podpory P4 jezdni prawej obiektu ES-14 w km 13+830
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-5 w km 3+650
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-5 w km 3+650
 Składowanie kruszywa w km 1+300
Składowanie kruszywa w km 1+300
 Betonowanie ustroju nośnego obiektu WD-8 w km 5+445
Betonowanie ustroju nośnego obiektu WD-8 w km 5+445
 Postęp prac przy montażu elementów architektonicznych obiektu WS-13 w km 13+480
Postęp prac przy montażu elementów architektonicznych obiektu WS-13 w km 13+480
 Zamontowane ścianki szczelne Larsena oraz widok na pale fundamentowe przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+340
Zamontowane ścianki szczelne Larsena oraz widok na pale fundamentowe przyczółka P1 obiektu ES-7B w km 4+340
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu MS-7C w km 4+500
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu MS-7C w km 4+500
 Betonowanie korpusu przyczółka P5 jezdni prawej obiektu ES-14 w km 13+860
Betonowanie korpusu przyczółka P5 jezdni prawej obiektu ES-14 w km 13+860
 Zaawansowanie robót przy wykonywaniu zasypki przyczółka P2 obiektu MS-7C w km 4+510
Zaawansowanie robót przy wykonywaniu zasypki przyczółka P2 obiektu MS-7C w km 4+510
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-9 w km 8+590
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-9 w km 8+590
 Montaż elementów architektoniczych od strony przyczółka P1 obiektu KP-1 w km 2+175
Montaż elementów architektoniczych od strony przyczółka P1 obiektu KP-1 w km 2+175
 Postęp prac przy wykonywaniu wieńców obiektu warsztatowo-garażowego w km 9+150
Postęp prac przy wykonywaniu wieńców obiektu warsztatowo-garażowego w km 9+150
 Roboty zbrojarskie fundamentu przyczółka P3 jezdni lewej obiektu ES-7B w km 4+400
Roboty zbrojarskie fundamentu przyczółka P3 jezdni lewej obiektu ES-7B w km 4+400
 Układanie izolacji z folii oraz płyt prefabrykowanych do budowy zbiornika retencyjnego ZR-12 w km 14+250
Układanie izolacji z folii oraz płyt prefabrykowanych do budowy zbiornika retencyjnego ZR-12 w km 14+250

2023-10-09-2023-10-15

 Roboty ziemne w km 10+000
Roboty ziemne w km 10+000
 Roboty murarskie oraz montaż izolacji termicznej w km 9+200
Roboty murarskie oraz montaż izolacji termicznej w km 9+200
 Ważenie pojazdów ciężarowych transportujących kruszywa w km 9+300
Ważenie pojazdów ciężarowych transportujących kruszywa w km 9+300
 Wykonana warstwa mrozoochronna oraz najazd na obiekt WD-7A od strony przyczółka P3 w km 4+185
Wykonana warstwa mrozoochronna oraz najazd na obiekt WD-7A od strony przyczółka P3 w km 4+185
 Rozkuwanie pali fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
Rozkuwanie pali fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-7B w km 4+400
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Rozładunek sprzętu cięzkiego oraz prefabrykowanych płyt żelbetowych w km 4+240
Rozładunek sprzętu cięzkiego oraz prefabrykowanych płyt żelbetowych w km 4+240
 Deskowanie wieńców w km 9+150
Deskowanie wieńców w km 9+150
 Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółka P3 obiektu KP-1 w km 2+175
Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółka P3 obiektu KP-1 w km 2+175
 Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka P5 jezdni prawej obiektu ES-14 w km 13+860
Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka P5 jezdni prawej obiektu ES-14 w km 13+860
 Zasypka przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 4+440
Zasypka przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 4+440
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P2 obiektu WS-13 w km 13+480
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P2 obiektu WS-13 w km 13+480
 Zaawansowanie prac przy budowie łącznicy L04 Węzła Miszewo w km 9+500
Zaawansowanie prac przy budowie łącznicy L04 Węzła Miszewo w km 9+500
 Montaż deskowania ścianki zaplecznej oraz płyty przejściowej przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+590
Montaż deskowania ścianki zaplecznej oraz płyty przejściowej przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+590
 Postęp prac przy budowie obiektu WS-10 w km 9+340
Postęp prac przy budowie obiektu WS-10 w km 9+340
 Najazd od strony przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+210
Najazd od strony przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+210
 Postęp prac przy budowie ronda od strony obiektu WS-11 w km 9+460
Postęp prac przy budowie ronda od strony obiektu WS-11 w km 9+460
 Betonowanie filarów jezdni prawej podpory P3 obiektu ES-14 w km 13+780
Betonowanie filarów jezdni prawej podpory P3 obiektu ES-14 w km 13+780
 Betonowanie prawego skrzydła przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+605
Betonowanie prawego skrzydła przyczółka P1 obiektu WS-12A w km 10+605
 Postęp prac przy budowie obiektu WD-97 w km 1+810
Postęp prac przy budowie obiektu WD-97 w km 1+810
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu WD-8 w km 4+450
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu WD-8 w km 4+450
 Uszlachetnianie warstwy nasypu Tefrą dla najazdu obiektu WD-96 od strony przyczółka P5 w km 1+300
Uszlachetnianie warstwy nasypu Tefrą dla najazdu obiektu WD-96 od strony przyczółka P5 w km 1+300
 Prace przy ustroju nośnym obiektu WD-5 oraz zagęszczanie warstwy nasypu najazdu od strony przyczółka P1 w km 3+660
Prace przy ustroju nośnym obiektu WD-5 oraz zagęszczanie warstwy nasypu najazdu od strony przyczółka P1 w km 3+660

2023-10-02-2023-10-08

 Postęp prac przy obiekcie ES-15a w km 15+500
Postęp prac przy obiekcie ES-15a w km 15+500
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+590
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+590
 Roboty drogowe w km 15+900
Roboty drogowe w km 15+900
 Rozprowadzanie warstwy mrozoochronnej w km 2+200
Rozprowadzanie warstwy mrozoochronnej w km 2+200
 Roboty ziemne na Trasie Głównej w km 11+400
Roboty ziemne na Trasie Głównej w km 11+400
 Wykonywanie izolacji obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
Wykonywanie izolacji obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
 Roboty ziemne w km 3+460
Roboty ziemne w km 3+460
 Zaawansowanie prac przy wymianie gruntu w km 14+250
Zaawansowanie prac przy wymianie gruntu w km 14+250
 Wykonywanie zasypki przyczółka P2 obiektu PZDs-7 w km 2+780
Wykonywanie zasypki przyczółka P2 obiektu PZDs-7 w km 2+780
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu najazdu zachodniego ul. Karwety w Miszewie do obiektu WD-9 w km 8+585
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu najazdu zachodniego ul. Karwety w Miszewie do obiektu WD-9 w km 8+585
 Zasypka przyczółka P3 obiektu WD-8 w km 5+445
Zasypka przyczółka P3 obiektu WD-8 w km 5+445
 Zasypka przyczółków obiektu WS-13 - postęp prac w km 13+480
Zasypka przyczółków obiektu WS-13 - postęp prac w km 13+480
 Postęp prac przy budowie obiektu WD-16 oraz Roboty ziemne w km 16+740
Postęp prac przy budowie obiektu WD-16 oraz Roboty ziemne w km 16+740
 Najazd do obiektu WD-97 od strony przyczółka P3 w km 1+815
Najazd do obiektu WD-97 od strony przyczółka P3 w km 1+815
 Odcinek próbny asfaltu lanego w km 9+200
Odcinek próbny asfaltu lanego w km 9+200
 Montaż obrzeży betonowych najazdu wschodniego do obiektu WD-7A w km 4+215
Montaż obrzeży betonowych najazdu wschodniego do obiektu WD-7A w km 4+215
 Postęp prac przy demontażu deskowania ustroju nośnego obiektu WD-96 w km 1+400
Postęp prac przy demontażu deskowania ustroju nośnego obiektu WD-96 w km 1+400
 Deskowanie skrzydeł przyczółków obiektu WS-12A w km 10+600
Deskowanie skrzydeł przyczółków obiektu WS-12A w km 10+600
 Postęp prac przy budowie jezdni ronda Miszewo oraz obiektu WS-10 w km 9+320
Postęp prac przy budowie jezdni ronda Miszewo oraz obiektu WS-10 w km 9+320
 Betonowanie prawego korpusu przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+080
Betonowanie prawego korpusu przyczółka P1 obiektu PZDs-24 w km 17+080
 Postęp prac przy budowie jezdni ronda Miszewo oraz obiektu WS-11 w km 9+460
Postęp prac przy budowie jezdni ronda Miszewo oraz obiektu WS-11 w km 9+460
 Wykonane dno zbiornika retencyjnego ZR-12A w km 13+150
Wykonane dno zbiornika retencyjnego ZR-12A w km 13+150
 Wykonywanie fundamentu na palach dla obiektu ES-7B w km 4+300
Wykonywanie fundamentu na palach dla obiektu ES-7B w km 4+300
 Wykonywanie zbrojenia wraz z deskowaniem słupów podpory P3 obiektu ES-14 w km 13+780
Wykonywanie zbrojenia wraz z deskowaniem słupów podpory P3 obiektu ES-14 w km 13+780

2023-09-25-2023-10-01

 Wykonywanie zasypki przyczółka P2 obiektu WS-13 w km 13+485
Wykonywanie zasypki przyczółka P2 obiektu WS-13 w km 13+485
 Demontaż deskowania ustroju nośnego obiektu WD-96 w km 1+330
Demontaż deskowania ustroju nośnego obiektu WD-96 w km 1+330
 Prace przy budowie ustroju nośnego oraz zasypka przyczółka P1 obiektu WD-16 w km 16+733
Prace przy budowie ustroju nośnego oraz zasypka przyczółka P1 obiektu WD-16 w km 16+733
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P7 oraz widok ogólny na obiekt ES-15a w km 15+520
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P7 oraz widok ogólny na obiekt ES-15a w km 15+520
 Montaż przepustu z PP-02 blach falistych oraz roboty ziemne w km 16+150
Montaż przepustu z PP-02 blach falistych oraz roboty ziemne w km 16+150
 Betonowanie prawego korpusu przyczółka P2 obiektu PZDs-24 w km 17+085
Betonowanie prawego korpusu przyczółka P2 obiektu PZDs-24 w km 17+085
 Zasypka przyczółka P1 oraz prace przy ustroju nośnym obiektu ES-15a w km 15+340
Zasypka przyczółka P1 oraz prace przy ustroju nośnym obiektu ES-15a w km 15+340
 Deskowanie lewego skrzydła przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Deskowanie lewego skrzydła przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Najazd na obiekt WD-97 od strony przyczółka P1 w km 1+810
Najazd na obiekt WD-97 od strony przyczółka P1 w km 1+810
 Deskowanie prawego korpusu oraz skrzydła przyczółka P2 obiektu WS-12A w km 10+610
Deskowanie prawego korpusu oraz skrzydła przyczółka P2 obiektu WS-12A w km 10+610
 Wykonywanie pali oraz zaawansowanie prac przy wykonywaniu fundamentu obiektu ES-7B w km 4+366
Wykonywanie pali oraz zaawansowanie prac przy wykonywaniu fundamentu obiektu ES-7B w km 4+366
 Roboty zbrojarskie oraz zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+645
Roboty zbrojarskie oraz zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+645
 Wykonana izolacja fundamentów wraz z słupami podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+730
Wykonana izolacja fundamentów wraz z słupami podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+730
 Rozprężone zakotwienia konstrukcji sprężającej ustrój nośny oraz zaawansownaie orbót przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Rozprężone zakotwienia konstrukcji sprężającej ustrój nośny oraz zaawansownaie orbót przy wykonywaniu zasypki przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Wykonywanie zasypki fundamentu przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+195
Wykonywanie zasypki fundamentu przyczółka P3 obiektu WD-7A w km 4+195
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 oraz roboty zobrojarskie na stroju nośnym obiektu WD-9 w km 8+590
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 oraz roboty zobrojarskie na stroju nośnym obiektu WD-9 w km 8+590
 Montaż deskowania fundamentu przyczółka P5 strona lewa obiektu ES-14 w km 13+970
Montaż deskowania fundamentu przyczółka P5 strona lewa obiektu ES-14 w km 13+970
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 oraz rozpoczęcie prac przy montaż elementów architektonicznych obiektu WD-9 w km 8+590
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 oraz rozpoczęcie prac przy montaż elementów architektonicznych obiektu WD-9 w km 8+590
 Zaawansowanie prac przy budowie Obiektu Utrzymania Drogowego w km 9+150
Zaawansowanie prac przy budowie Obiektu Utrzymania Drogowego w km 9+150
 Roboty ziemne oraz zaawansowanie prac przy budowie ustroju nośnego obiektu WD-8 w km 5+450
Roboty ziemne oraz zaawansowanie prac przy budowie ustroju nośnego obiektu WD-8 w km 5+450
 Zaawansowanie prac pry montażu elementów architektonicznych obiektu WD-97 w km 1+815
Zaawansowanie prac pry montażu elementów architektonicznych obiektu WD-97 w km 1+815
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu ronda oraz deskowanie skrzydłą przyczółka P2 obiektu WS-10 w km 9+330
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu ronda oraz deskowanie skrzydłą przyczółka P2 obiektu WS-10 w km 9+330
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WS-12A oraz robioty przygotowawcze dźwigu do pracy w km 10+600
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WS-12A oraz robioty przygotowawcze dźwigu do pracy w km 10+600

2023-09-18-2023-09-24

 Roboty drogowe w km 2+300
Roboty drogowe w km 2+300
 Roboty przygotowawcze do wykonywania pali fundamentowych w km 4+300
Roboty przygotowawcze do wykonywania pali fundamentowych w km 4+300
 Roboty drogowe w km 7+500
Roboty drogowe w km 7+500
 Roboty ziemne w km 10+400
Roboty ziemne w km 10+400
 Roboty ziemne oraz wyrównywanie warstwy ulepszonego podłoża w km 7+900
Roboty ziemne oraz wyrównywanie warstwy ulepszonego podłoża w km 7+900
 Roboty drogowe w km 13+200
Roboty drogowe w km 13+200
 Uszlachetnianie warstwy nasypu Tefrą w km 2+760
Uszlachetnianie warstwy nasypu Tefrą w km 2+760
 Montaż elementów przepustu PP-2 z blachy falistej w km 16+413
Montaż elementów przepustu PP-2 z blachy falistej w km 16+413
 Transport masy bitumicznej w km 7+600
Transport masy bitumicznej w km 7+600
 Wykonywanie podłoża zbiornika retencyjnego ZR-12A w km 13+150
Wykonywanie podłoża zbiornika retencyjnego ZR-12A w km 13+150
 Betonowanie kap chodnikowych obiektu WS-13 w km 13+480
Betonowanie kap chodnikowych obiektu WS-13 w km 13+480
 Murownie ścian nośnych obiektu utrzymania drogowego w km 9+200
Murownie ścian nośnych obiektu utrzymania drogowego w km 9+200
 Postęp prac przy wykonywaniu rosztowania pod ustrój nośny obiektu WD-16 w km 16+735
Postęp prac przy wykonywaniu rosztowania pod ustrój nośny obiektu WD-16 w km 16+735
 Pale fundamentowe przyczółka P5 biektu ES-14 w km 13+880
Pale fundamentowe przyczółka P5 biektu ES-14 w km 13+880
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P7 obiektu ES-15a w km 15+530
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P7 obiektu ES-15a w km 15+530
 Montaż elementów architektonicznych obiektu WD-97 w km 1+820
Montaż elementów architektonicznych obiektu WD-97 w km 1+820
 Wykonane odcinki podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+700
Wykonane odcinki podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+700
 Deskowanie słupów podpory P4 jezdni prawej obiektu ES-14 w km 13+830
Deskowanie słupów podpory P4 jezdni prawej obiektu ES-14 w km 13+830
 Montaż deskowania ścianki zaplecznej oraz postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+650
Montaż deskowania ścianki zaplecznej oraz postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+650
 Montaż deskowania prawrgo korpusu przyczółka P2 obiektu PZDs-24 w km 17+080
Montaż deskowania prawrgo korpusu przyczółka P2 obiektu PZDs-24 w km 17+080
 Kotwienie kabli sprężających ustrój nośny obiektu KP-1 w km 2+175
Kotwienie kabli sprężających ustrój nośny obiektu KP-1 w km 2+175
 Wykonany najazd zachodni oraz widok na postęp prac przy budowie obiektu WD-7A w km 4+190
Wykonany najazd zachodni oraz widok na postęp prac przy budowie obiektu WD-7A w km 4+190
 Wyrownywanie warstwy mrozoochronnej oraz zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 7+750
Wyrownywanie warstwy mrozoochronnej oraz zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 7+750

2023-09-11-2023-09-17

 Próbne obciążenie pali obiektu ES-14 w km 1+300
Próbne obciążenie pali obiektu ES-14 w km 1+300
 Betonowanie ustroju nośnego PDMPZ-2 w km 2+035
Betonowanie ustroju nośnego PDMPZ-2 w km 2+035
 Dostarczenie materiału do wykonania odcinka próbnego warstwy wiążącej w km 9+140 - 9+240
Dostarczenie materiału do wykonania odcinka próbnego warstwy wiążącej w km 9+140 - 9+240
 Wykonywanie odcinka próbnego warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 9+200
Wykonywanie odcinka próbnego warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 9+200
 Wykonywanie odcinka próbnego warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 9+150
Wykonywanie odcinka próbnego warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 9+150
 Umocniony rów R-R_1 kiszką faszynową w km 15+765
Umocniony rów R-R_1 kiszką faszynową w km 15+765
 Zaawansowanie prac przy budowie PDMPZ-3 w km 2+635
Zaawansowanie prac przy budowie PDMPZ-3 w km 2+635
 Pale Franki na podporze P3 obiektu ES-7b w km 4+365
Pale Franki na podporze P3 obiektu ES-7b w km 4+365
 Zaawansowanie prac przy budowie kładki KP-1 w km 2+180
Zaawansowanie prac przy budowie kładki KP-1 w km 2+180
 Zaawansowanie prac przy budowie kładki KP-1 w km 2+160
Zaawansowanie prac przy budowie kładki KP-1 w km 2+160
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-8 w km 5+450
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-8 w km 5+450
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WS-12a w km 10+600
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WS-12a w km 10+600
 Zabezpieczony ustrój nośny obiektu MS-7c w km 4+500
Zabezpieczony ustrój nośny obiektu MS-7c w km 4+500
 Betonowanie przyczółka P2 obiektu WS-12a w km 10+600
Betonowanie przyczółka P2 obiektu WS-12a w km 10+600
 Umocniony rów RBN1 kiszką faszynową w km 2+035
Umocniony rów RBN1 kiszką faszynową w km 2+035
 Prace przy wykonywaniu odcinka próbnego warstwy wiążącej na jezdni prawej w km 9+140 - 9+240
Prace przy wykonywaniu odcinka próbnego warstwy wiążącej na jezdni prawej w km 9+140 - 9+240
 Betonowanie przyczółka obiektu WS-12a w km 10+600
Betonowanie przyczółka obiektu WS-12a w km 10+600
 Deskowanie oraz rusztowanie ustroju nośnego obiektu WD-8 w km 5+450
Deskowanie oraz rusztowanie ustroju nośnego obiektu WD-8 w km 5+450
 Nasyp drogowy z km 15+900 w kierunku estakady nad rzeką Radunią 15+500
Nasyp drogowy z km 15+900 w kierunku estakady nad rzeką Radunią 15+500
 Budowana estakada ES-15a nad rzeką Radunią w km 15+500
Budowana estakada ES-15a nad rzeką Radunią w km 15+500
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu MS-7c w km 4+508
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu MS-7c w km 4+508

2023-09-04-2023-09-10

 Betonowanie obiektu inżynierskiego MS-7c w km 4+500
Betonowanie obiektu inżynierskiego MS-7c w km 4+500
 Betonowanie ścian obiektu inżynierskiego WD-8 w km 5+445
Betonowanie ścian obiektu inżynierskiego WD-8 w km 5+445
 Deskowanie podpór obiektu ES-14 w km 13+752
Deskowanie podpór obiektu ES-14 w km 13+752
 Palownica przy obiekcie ES-7b w km 4+365
Palownica przy obiekcie ES-7b w km 4+365
 Betonowanie ustroju nośnego obiektu KP-1 w km 2+176
Betonowanie ustroju nośnego obiektu KP-1 w km 2+176
 Betonowanie ustroju obiektu KP-1 w km 2+176
Betonowanie ustroju obiektu KP-1 w km 2+176
 Kładka KP-1 w km 2+176
Kładka KP-1 w km 2+176
 Izolacja obiektu inżynierskiego WD-97 w km 1+800
Izolacja obiektu inżynierskiego WD-97 w km 1+800
 Trasa Główna OMT w km 2+000
Trasa Główna OMT w km 2+000
 Mur oporowy w km 13+554
Mur oporowy w km 13+554
 Betonowanie fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-14 km 13+752
Betonowanie fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-14 km 13+752
 Zbrojenie ustroju nośnego obiektu KP-1 w km 2+176
Zbrojenie ustroju nośnego obiektu KP-1 w km 2+176
 Betonowanie fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-14 w km 13+752
Betonowanie fundamentu przyczółka P3 obiektu ES-14 w km 13+752
 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+700
Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+700
 Betonowanie ścian obiektu inżynierskiego WD-8 w km 5+450
Betonowanie ścian obiektu inżynierskiego WD-8 w km 5+450
 Obiekt inżynierski MS-6 w km 4+000
Obiekt inżynierski MS-6 w km 4+000
 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+450
Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+450
 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+550
Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+550
 Zbrojenie ustroju nośnego obiektu WD-7a w km 4+200
Zbrojenie ustroju nośnego obiektu WD-7a w km 4+200
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-97 w km 1+800
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD-97 w km 1+800

2023-08-28-2023-09-03

 Estakada ES-7b w km 4+365
Estakada ES-7b w km 4+365
 Roboty ziemne w km 4+700
Roboty ziemne w km 4+700
 Transport gruntu w km 4+250
Transport gruntu w km 4+250
 Montaż deskowania lewego skrzydła przyczółka P3 obiektu WD-16 w km 16+732
Montaż deskowania lewego skrzydła przyczółka P3 obiektu WD-16 w km 16+732
 Roboty ziemne w km 7+800
Roboty ziemne w km 7+800
 Palownica przy obiekcie ES-7b w km 4+365
Palownica przy obiekcie ES-7b w km 4+365
 Montaż deskowania skrzydeł przyczółka P1 obiektu MS-7C w km 4+508
Montaż deskowania skrzydeł przyczółka P1 obiektu MS-7C w km 4+508
 Widok na rusztowanie wraz z deskowaniem ustroju nośnego obiektu KP-1 oraz na transport gruntu w km 2+176
Widok na rusztowanie wraz z deskowaniem ustroju nośnego obiektu KP-1 oraz na transport gruntu w km 2+176
 Roboty murarskie obiektu OUD Miszewo w km
Roboty murarskie obiektu OUD Miszewo w km
 Widok na pale fundamentowe przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+752
Widok na pale fundamentowe przyczółka P5 obiektu ES-14 w km 13+752
 Widpok na zbrojenie filarów podpory P4 obiektu ES-14 w km 13+752
Widpok na zbrojenie filarów podpory P4 obiektu ES-14 w km 13+752
 Montaż deskowania fialrów podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+752
Montaż deskowania fialrów podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+752
 Zbrojenie fundamentu podpory P3 obiektu ES-14 w km 13+752
Zbrojenie fundamentu podpory P3 obiektu ES-14 w km 13+752
 Wykonywanie zasypki przyczółka P7 obiektu ES-15a w km 15+436
Wykonywanie zasypki przyczółka P7 obiektu ES-15a w km 15+436
 Montaż płyt prefabrykowanych typu Jumb na podłożu zbiornika retenyjnego w km 5+400
Montaż płyt prefabrykowanych typu Jumb na podłożu zbiornika retenyjnego w km 5+400
 Montaż deskowania skrzydeł przyczółka P3 oraz widok na obiekt WD-8 w km 5+445
Montaż deskowania skrzydeł przyczółka P3 oraz widok na obiekt WD-8 w km 5+445
 Transport kruszywa łamanego dla drogi technologicznej w km 4+300
Transport kruszywa łamanego dla drogi technologicznej w km 4+300
 Betonowanie fundamentu przyczółka P2 obiektu PZDs-24 w km 17+080
Betonowanie fundamentu przyczółka P2 obiektu PZDs-24 w km 17+080
 Zbrojenie i montaż deskowania przyczółków obiektu WS-12A w km 10+602
Zbrojenie i montaż deskowania przyczółków obiektu WS-12A w km 10+602
 Roboty bitumiczne w pobliżu obiektu WD-9 w km 5+445
Roboty bitumiczne w pobliżu obiektu WD-9 w km 5+445

2023-08-21-2023-08-27

 Zagęszczanie górnej warstwy nasypu na Trasie Głównej w km 9+480
Zagęszczanie górnej warstwy nasypu na Trasie Głównej w km 9+480
 Roboty ziemne w km 2+320
Roboty ziemne w km 2+320
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WS-11 w km 9+465
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WS-11 w km 9+465
 Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 9+160
Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 9+160
 Montaż rury do budowy ciągu przepustu PDMPZ-3 w km 2+635
Montaż rury do budowy ciągu przepustu PDMPZ-3 w km 2+635
 Odwierty kontrolne w km 9+137
Odwierty kontrolne w km 9+137
 Betonowanie ustroju nośnego obiektu WD-96 - widok na obiekt oraz roboty betoniarskie w km 1+400
Betonowanie ustroju nośnego obiektu WD-96 - widok na obiekt oraz roboty betoniarskie w km 1+400
 Deskowanie skrzydeł przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 5+450
Deskowanie skrzydeł przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 5+450
 Montaż płyt prefabrykowanych typu Jumb na dnie budowanego zbiornika retencyjnego ZR-7 w km 5+350
Montaż płyt prefabrykowanych typu Jumb na dnie budowanego zbiornika retencyjnego ZR-7 w km 5+350
 Budowa rusztowania wraz z deskowaniem ustroju nośńego obiektu KP-1 w km 2+175
Budowa rusztowania wraz z deskowaniem ustroju nośńego obiektu KP-1 w km 2+175
 Odcinek próbny w km 9+200
Odcinek próbny w km 9+200
 Transport mieszanki betonowej w km 1+290
Transport mieszanki betonowej w km 1+290
 Betonowanie korpusu przyczółka P3 obiektu WD-16 w km 16+730
Betonowanie korpusu przyczółka P3 obiektu WD-16 w km 16+730
 Roboty ziemne w km 16+690
Roboty ziemne w km 16+690
 Rozprowadzanie warstwy mrozoochronnej na jezdni prawej Trasy Głównej w km 2+200
Rozprowadzanie warstwy mrozoochronnej na jezdni prawej Trasy Głównej w km 2+200
 Transport oraz rozprowadzanie warstwy nasypu w km 4+070
Transport oraz rozprowadzanie warstwy nasypu w km 4+070
 Betonowanie przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Betonowanie przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Transport mieszanki betonu asfaltowego do podajnika rozściełacza w km 9+180
Transport mieszanki betonu asfaltowego do podajnika rozściełacza w km 9+180
 Betonowanie ustroju nośńego obiektu WD-96 - widok z góry ustroju oraz na zbrojenie w km 1+315
Betonowanie ustroju nośńego obiektu WD-96 - widok z góry ustroju oraz na zbrojenie w km 1+315
 Załadunek betonu asfaltowego na Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+300
Załadunek betonu asfaltowego na Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+300
 Transport oraz składowanie przygotowanego wzbrojenia do budowy fundamentu na palach obiektu ES-7B w km 4+340
Transport oraz składowanie przygotowanego wzbrojenia do budowy fundamentu na palach obiektu ES-7B w km 4+340
 Układanie folli do budowy platformy roboczej dla palownicy w km 4+315
Układanie folli do budowy platformy roboczej dla palownicy w km 4+315
 Rozprowadzona emulsja na warstwę podbudowy z kruszywa łamanego w km 9+260
Rozprowadzona emulsja na warstwę podbudowy z kruszywa łamanego w km 9+260
 Składowanie prefabrykowanych elementów ścieków jezdni w km 9+160
Składowanie prefabrykowanych elementów ścieków jezdni w km 9+160

2023-08-14-2023-08-20

 Roboty drogowe w km 9+220
Roboty drogowe w km 9+220
 Transport Tefry oraz widok na rusztowanie ustroju nośnego obiektu WD-16 w km 16+700
Transport Tefry oraz widok na rusztowanie ustroju nośnego obiektu WD-16 w km 16+700
 Roboty ziemne w km 4+730
Roboty ziemne w km 4+730
 Wykonywanie zasypki oraz widok na przyczółek P3 obiektu KP-1 w km 2+175
Wykonywanie zasypki oraz widok na przyczółek P3 obiektu KP-1 w km 2+175
 Roboty murarskie przy budowie obiektu OUD w km 9+150
Roboty murarskie przy budowie obiektu OUD w km 9+150
 Wykonywanie fundamentów obiektu PZDs-24 w km 17+080
Wykonywanie fundamentów obiektu PZDs-24 w km 17+080
 Roboty branżowe w km 6+100
Roboty branżowe w km 6+100
 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WS-12A w km 10+600
Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WS-12A w km 10+600
 Zasypka fundamentów podpory P4 obiektu ES-14 w km 13+820
Zasypka fundamentów podpory P4 obiektu ES-14 w km 13+820
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 oraz obiektu WD-5 w km 3+645
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P3 oraz obiektu WD-5 w km 3+645
 Montaż deskowania skrzydeł przyczółka P1 obiektu PZDs-14 w km 5+160
Montaż deskowania skrzydeł przyczółka P1 obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Montaż elementów architektonicznych obiektu MS-6 w km 4+015
Montaż elementów architektonicznych obiektu MS-6 w km 4+015
 Postęp prac przy wykonywaniu deskowania i zbrojenia przepustu PDMPZ-2 w km 2+035
Postęp prac przy wykonywaniu deskowania i zbrojenia przepustu PDMPZ-2 w km 2+035
 Roboty drogowe w km 2+300
Roboty drogowe w km 2+300
 Zdemontowane deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1 obiektu WD-97 w km 1+815
Zdemontowane deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1 obiektu WD-97 w km 1+815
 Roboty drogowe w km 8+150
Roboty drogowe w km 8+150
 Widok na ustrój nośny obiektu WD-97 w km 1+815
Widok na ustrój nośny obiektu WD-97 w km 1+815
 Transport gruntu wozidłami technologicznymi w km 4+350
Transport gruntu wozidłami technologicznymi w km 4+350
 Miejsce rozdzielenia Trasy głównej z łącznicą Wezła Miszewo w km 9+130
Miejsce rozdzielenia Trasy głównej z łącznicą Wezła Miszewo w km 9+130
 Roboty ziemne przy budowie zbiornika retencyjnego ZR-7 w km 5+350
Roboty ziemne przy budowie zbiornika retencyjnego ZR-7 w km 5+350
 Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Montaż deskowania oraz zbrojenia skrzydeł przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 5+445
Montaż deskowania oraz zbrojenia skrzydeł przyczółka P1 obiektu WD-8 w km 5+445
 Wykonywanie deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
Wykonywanie deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu najazdu zachodniego na obiekt WD-5 w km 3+635
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu najazdu zachodniego na obiekt WD-5 w km 3+635

2023-08-07-2023-08-13

 Betonowanie ustroju nośnego obiektu MS-7C w km 4+510
Betonowanie ustroju nośnego obiektu MS-7C w km 4+510
 Betonowanie ustroju nośnego jezdni lewej obiektu PZDs-15 w km 6+255
Betonowanie ustroju nośnego jezdni lewej obiektu PZDs-15 w km 6+255
 Betonowanie korpusu przyczółka P3 obiektu WD-8 w km 5+440
Betonowanie korpusu przyczółka P3 obiektu WD-8 w km 5+440
 Deskowanie prawego skrzydła przyczółka P2 obiektu WS-11 w km 9+465
Deskowanie prawego skrzydła przyczółka P2 obiektu WS-11 w km 9+465
 Deskowanie ścianek zaplecznych obiektu WD-97 w km 1+820
Deskowanie ścianek zaplecznych obiektu WD-97 w km 1+820
 Deskoanie ustroju nośnego od strony przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
Deskoanie ustroju nośnego od strony przyczółka P1 obiektu WD-7A w km 4+195
 Postęp prac przy obiekcie WS-10 w km 9+325
Postęp prac przy obiekcie WS-10 w km 9+325
 Montaż elementów architektonicznych obiektu MD-6a w km 4+015
Montaż elementów architektonicznych obiektu MD-6a w km 4+015
 Roboty drgowe w km 1+480
Roboty drgowe w km 1+480
 Roboty ziemne w km 16+350
Roboty ziemne w km 16+350
 Rusztowanie ustroju nośnego przęsło 1-2 obiektu WD-16 w km 16-735
Rusztowanie ustroju nośnego przęsło 1-2 obiektu WD-16 w km 16-735
 Transport miesznaki betonowej w km 16+700
Transport miesznaki betonowej w km 16+700
 Widok na postęp prac przy obiektcie WS-13 w km 13+480
Widok na postęp prac przy obiektcie WS-13 w km 13+480
 Układanie warstw podbudowy na korpusie Trasy Głównej w km 8+800
Układanie warstw podbudowy na korpusie Trasy Głównej w km 8+800
 Wykonywanie zasypki przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+650
Wykonywanie zasypki przyczółka P3 obiektu WD-5 w km 3+650
 Zasypka przepustu PDMPZ-3 w km 2+635
Zasypka przepustu PDMPZ-3 w km 2+635
 Przykrycie ustroju nośnego folią obiektu PZDs-21 w km 12+630
Przykrycie ustroju nośnego folią obiektu PZDs-21 w km 12+630
 Zdjęcie nasypu przeciążającego zasypki zbiornika Borowiec w km 4+350
Zdjęcie nasypu przeciążającego zasypki zbiornika Borowiec w km 4+350
 Betonowanie fundamentów podpory P4 JL i JP obiektu ES-14 w km 13+820
Betonowanie fundamentów podpory P4 JL i JP obiektu ES-14 w km 13+820
 Betonowanie fundamentu przyczółka P3 obiektu WD-16 w km 16+730
Betonowanie fundamentu przyczółka P3 obiektu WD-16 w km 16+730
 Demontaż deskowania ścianek zaplecznych obiektu WD-9 w km 8+590
Demontaż deskowania ścianek zaplecznych obiektu WD-9 w km 8+590
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki oraz najazdu przy przyczółku P5 obiektu WD-96 w km 1+280
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki oraz najazdu przy przyczółku P5 obiektu WD-96 w km 1+280
 Zaawansowanie prac przy budowie OUD Miszewo w km 9+200
Zaawansowanie prac przy budowie OUD Miszewo w km 9+200
 Układanie izolacji dna zbiornika retencyjnego ZR-7 w km 5+300
Układanie izolacji dna zbiornika retencyjnego ZR-7 w km 5+300

2023-07-31-2023-08-06

 Deskowanie przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Deskowanie przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Roobty drogowe w km 2+350
Roobty drogowe w km 2+350
 Roboty drogowe na Trasie Głównej OMT w km 8+800
Roboty drogowe na Trasie Głównej OMT w km 8+800
 Demontaż deskowania ustroju nośnego obiektu WD-9 w km 8+590
Demontaż deskowania ustroju nośnego obiektu WD-9 w km 8+590
 Montaż studzienek na Trasie Głównej OMT w km 7+200
Montaż studzienek na Trasie Głównej OMT w km 7+200
 Przygotowane deskowanie fundamentu podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+700
Przygotowane deskowanie fundamentu podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+700
 Roboty ziemne w km 7+500
Roboty ziemne w km 7+500
 Roboty ziemne w km 4+260
Roboty ziemne w km 4+260
 Rozprowadzanie materiału Tefra oraz Roboty ziemne w km 4+340
Rozprowadzanie materiału Tefra oraz Roboty ziemne w km 4+340
 Rozpoczęcie prac robót murarskich przy fundamentach obiektu OUD Miszewo w km 9+160
Rozpoczęcie prac robót murarskich przy fundamentach obiektu OUD Miszewo w km 9+160
 Transport oraz zagęszczanie gruntu na nasypie w km 5+411
Transport oraz zagęszczanie gruntu na nasypie w km 5+411
 Transport mieszanki betonowej w km 5+430
Transport mieszanki betonowej w km 5+430
 Transport płyt szalunkowych oraz ich osprzętu pod budowę obiektu WS-10 w km 9+320
Transport płyt szalunkowych oraz ich osprzętu pod budowę obiektu WS-10 w km 9+320
 Widok na rusztowania ustroju nośnego oraz ich montaż w obiekcie WD-7A w km 4+190
Widok na rusztowania ustroju nośnego oraz ich montaż w obiekcie WD-7A w km 4+190
 Zaawansowanie prac przy wykonywaniu deskowań ustroju nośnego obiektu PZDs-15 w km 6+255
Zaawansowanie prac przy wykonywaniu deskowań ustroju nośnego obiektu PZDs-15 w km 6+255
 Zaawansowanie robót przy budowie rowu melioracyjnego pod obiektem MD-6a w km 4+015
Zaawansowanie robót przy budowie rowu melioracyjnego pod obiektem MD-6a w km 4+015
 Zabetonowany ustrój nośny obiektu PZDs-14 w km 5+160
Zabetonowany ustrój nośny obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Zagęszczanie warstwy nasypu łącznicy Węzła Miszewo w km 9+200
Zagęszczanie warstwy nasypu łącznicy Węzła Miszewo w km 9+200
 Betonowanie ustroju nośnego obiektu MS-7C w km 4+510
Betonowanie ustroju nośnego obiektu MS-7C w km 4+510
 Betonowanie korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-8 w km 5+445
Betonowanie korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-8 w km 5+445
 Montaż deskowań fundamentów przyczółków obiektu WS-12A w km 10+600
Montaż deskowań fundamentów przyczółków obiektu WS-12A w km 10+600
 Rozpoczęcie prac przy demontaż urusztowań ustroju nośnego obiektu WD-5 w km 3+650
Rozpoczęcie prac przy demontaż urusztowań ustroju nośnego obiektu WD-5 w km 3+650
 Składowanie prefabrykowanych elementów kanalizacji deszczowej oraz zagęszczanie warstwy nasypu łącznicy Węzła Miszewo w km 9+550
Składowanie prefabrykowanych elementów kanalizacji deszczowej oraz zagęszczanie warstwy nasypu łącznicy Węzła Miszewo w km 9+550
 Montaż płyt szalunkowych lewego skrzydłą przyczółka południowego obiektu WS-11 w km 9+465
Montaż płyt szalunkowych lewego skrzydłą przyczółka południowego obiektu WS-11 w km 9+465

2023-07-24-2023-07-30

 Mobilizacja pojazdów budowy OMT w km 9+295
Mobilizacja pojazdów budowy OMT w km 9+295
 Postęp prac przy budowie rusztowań oraz deskowań pod ustrój nośny obiektu WD-96 w km 1+327
Postęp prac przy budowie rusztowań oraz deskowań pod ustrój nośny obiektu WD-96 w km 1+327
 Widok na przyczółek wschodni obiektu WD-7A w km 4+195
Widok na przyczółek wschodni obiektu WD-7A w km 4+195
 Postęp prac przy wykonywaniu podbudowy w km 9+270
Postęp prac przy wykonywaniu podbudowy w km 9+270
 Roboty drogowe na Trasie Głównej OMT w km 5+010
Roboty drogowe na Trasie Głównej OMT w km 5+010
 Roboty drogowe na Trasie Głównej OMT w km 5+115
Roboty drogowe na Trasie Głównej OMT w km 5+115
 Montaż deskowań prawego skrzydła przyczółka południowego obiektu WS-10 w km 9+330
Montaż deskowań prawego skrzydła przyczółka południowego obiektu WS-10 w km 9+330
 Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 4+700
Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 4+700
 Roboty ziemne w km 9+300
Roboty ziemne w km 9+300
 Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania fundamentu przyczółka południowego obiektu WS-12A w km 10+610
Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania fundamentu przyczółka południowego obiektu WS-12A w km 10+610
 Zaawansowanie prac przy demontażu deskowań oraz rusztowań ustroju nośnego obiektu WD-9 w km 5+445
Zaawansowanie prac przy demontażu deskowań oraz rusztowań ustroju nośnego obiektu WD-9 w km 5+445
 Zaawansowanie prac przy budowie przyczółka północnego obiektu WS-10 w km 9+320
Zaawansowanie prac przy budowie przyczółka północnego obiektu WS-10 w km 9+320
 Wykonane deskowanie korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-8 w km 5+445
Wykonane deskowanie korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-8 w km 5+445
 Zaawansowanie prac przy montażu rusztowań i deskowań ustroju nośńego obiektu WD-7A w km 4+195
Zaawansowanie prac przy montażu rusztowań i deskowań ustroju nośńego obiektu WD-7A w km 4+195
 Załadunek kruszywa w km 9+250
Załadunek kruszywa w km 9+250
 Kontynuacja montażu rusztowań pod ustrój nośny obiektu PZDs-7 w km 2+780
Kontynuacja montażu rusztowań pod ustrój nośny obiektu PZDs-7 w km 2+780
 Kruszywa na placu składowym Miszewo w km 9+240
Kruszywa na placu składowym Miszewo w km 9+240
 Zaawansowanie prac Trasy Głównej OMT oraz przy zbiorniku Borowiec w km 4+300
Zaawansowanie prac Trasy Głównej OMT oraz przy zbiorniku Borowiec w km 4+300
 Betonowanie prawej strony obiektu PZDs-15 w km 6+255
Betonowanie prawej strony obiektu PZDs-15 w km 6+255
 Widok na zbrojenie korpusu przyczółka zachodniego obiektu WD-8 oraz na miejsce czyszczenia betonomieszarek na podwoziu samochodowym w km 5+440
Widok na zbrojenie korpusu przyczółka zachodniego obiektu WD-8 oraz na miejsce czyszczenia betonomieszarek na podwoziu samochodowym w km 5+440
 Montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego obiektu ES-15a w km 15+436
Montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego obiektu ES-15a w km 15+436
 Zdemontowane deskowanie lewego skrzydła przyczółka wschodniego obiektu WD-7a w km 4+195
Zdemontowane deskowanie lewego skrzydła przyczółka wschodniego obiektu WD-7a w km 4+195
 Składowanie zbrojenia oraz widok na Trasę główną OMT w km 10+695
Składowanie zbrojenia oraz widok na Trasę główną OMT w km 10+695

2023-07-17-2023-07-23

 Polewanie dróg w km 6+100
Polewanie dróg w km 6+100
 Hałda granulatu asfaltowego
Hałda granulatu asfaltowego
 Tymczasowe płotki herpetologiczne w km 16+800
Tymczasowe płotki herpetologiczne w km 16+800
 Dozatory wstępnego dozowania
Dozatory wstępnego dozowania
 Prace ziemne w km 8+500 OMT
Prace ziemne w km 8+500 OMT
 Przejście dla zwierząt PZDs-14 w km 5+160
Przejście dla zwierząt PZDs-14 w km 5+160
 Wiadukt WD-08 w km 5+445
Wiadukt WD-08 w km 5+445
 Wiadukt WS-10 w km 9+322
Wiadukt WS-10 w km 9+322
 Roboty drogowe w km 1+600 OMT
Roboty drogowe w km 1+600 OMT
 Wiadukt WS-11 w km 9+462
Wiadukt WS-11 w km 9+462
 Wytwórna mieszanek asfaltowych
Wytwórna mieszanek asfaltowych
 Zbrojenie podpory obiektu WD-08 w km 5+445
Zbrojenie podpory obiektu WD-08 w km 5+445
 Zbrojenie obiektu PZDs-15 w km 6+254
Zbrojenie obiektu PZDs-15 w km 6+254
 Wykop zbiornika przy DK20
Wykop zbiornika przy DK20
 Montaż rury osłonowej na gazociągu w km 6+100
Montaż rury osłonowej na gazociągu w km 6+100
 Betonowanie ustroju obiektu PZDs-15 w km 6+254
Betonowanie ustroju obiektu PZDs-15 w km 6+254
 Wyjazd z budowy w km 13+480
Wyjazd z budowy w km 13+480
 Deskowanie obiektu PZDs-15 w km 6+254
Deskowanie obiektu PZDs-15 w km 6+254
 Zbrojenie przyczółka obiektu WD-08
Zbrojenie przyczółka obiektu WD-08
 Składowanie szalunków przy obiekcie PZDs-15 w km 6+254
Składowanie szalunków przy obiekcie PZDs-15 w km 6+254
 Zbrojenie obiektu PZDs-14 w km 5+160
Zbrojenie obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Roboty drogowe w km 1+500 OMT
Roboty drogowe w km 1+500 OMT

2023-07-10-2023-07-16

 Wykonywanie wykopu w km 11+000
Wykonywanie wykopu w km 11+000
 Zamontowane belki obiektu MS-7C w km 4+510
Zamontowane belki obiektu MS-7C w km 4+510
 Wykonywanie rowu melioracyjnego pod obiektem MD-6a w km 4+015
Wykonywanie rowu melioracyjnego pod obiektem MD-6a w km 4+015
 Wykonywanie zasypki przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Wykonywanie zasypki przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Montaż szalunków podpory P2 obiektu WD-8 w km 5+445
Montaż szalunków podpory P2 obiektu WD-8 w km 5+445
 Próbne obciążenie pali fundamentowych obiektu WS-12A w km 10+610
Próbne obciążenie pali fundamentowych obiektu WS-12A w km 10+610
 Montaż izolacji fundamentu przyczóła P3 obiektu WD-9 z folii kubełkowej w km 8+590
Montaż izolacji fundamentu przyczóła P3 obiektu WD-9 z folii kubełkowej w km 8+590
 Postęp prac przy budowie rusztowań ustroju nosnego obiektu PZDs-7 w km 2+780
Postęp prac przy budowie rusztowań ustroju nosnego obiektu PZDs-7 w km 2+780
 Montaż rusztowań pod ustrój nośny obiektu WD-7A w km 4+195
Montaż rusztowań pod ustrój nośny obiektu WD-7A w km 4+195
 Zdemontowane deskowanie korpusu przyczółka północnego obiektu WS-10 w km 9+320
Zdemontowane deskowanie korpusu przyczółka północnego obiektu WS-10 w km 9+320
 Roboty ziemne w km 2+050
Roboty ziemne w km 2+050
 Roboty drogowe w km 2+400
Roboty drogowe w km 2+400
 Roboty ziemne w km 4+715
Roboty ziemne w km 4+715
 Roboty ziemne w km 2+300
Roboty ziemne w km 2+300
 Roboty ziemne w km13+000
Roboty ziemne w km13+000
 Montaż deskowania słupów pod budowę obiektu OUD Miszewo w km 9+200
Montaż deskowania słupów pod budowę obiektu OUD Miszewo w km 9+200
 Roboty drogowe przy budowei łącznicy L5 Wezła Chwaszczyno w km 1+550
Roboty drogowe przy budowei łącznicy L5 Wezła Chwaszczyno w km 1+550
 Demontaż deskowania korpusu przyczółka zachodniego ooraz zasypka podpory obiektu KP-1 w km 2+175
Demontaż deskowania korpusu przyczółka zachodniego ooraz zasypka podpory obiektu KP-1 w km 2+175
 Zaawansowanie prac przy budowie rusztowań pod ustrój nośny obiektu WD-96 w km 1+300
Zaawansowanie prac przy budowie rusztowań pod ustrój nośny obiektu WD-96 w km 1+300
 Zaawansowanie prac przy budowie Muru oporowego w km 13+600
Zaawansowanie prac przy budowie Muru oporowego w km 13+600
 Montaż sprzętu służącego do przeprowadzernia próbnych obciążeń pali fundamentowych podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+730
Montaż sprzętu służącego do przeprowadzernia próbnych obciążeń pali fundamentowych podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+730
 Montaż deskowania korpusu przyczółka południowego obiektu WS-11 w km 9+470
Montaż deskowania korpusu przyczółka południowego obiektu WS-11 w km 9+470

2023-07-03-2023-07-09

 Postęp pracy przy budowie rusztowania pod ustrój nośny obiektu WD-96 w km 1+320
Postęp pracy przy budowie rusztowania pod ustrój nośny obiektu WD-96 w km 1+320
 Betonowanie korpusu jezdni prawej przyczółka południowego obiektu WS-10 w km 9+320
Betonowanie korpusu jezdni prawej przyczółka południowego obiektu WS-10 w km 9+320
 Demontaż deskowania oraz roboty zbrojarskie przy budowie przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Demontaż deskowania oraz roboty zbrojarskie przy budowie przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
Postęp prac przy wykonywaniu zasypki przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
 Ropoczęcie montażu rusztowań pod budowę ustroju nośnego obiewktu PZDs-7 w km 2+780
Ropoczęcie montażu rusztowań pod budowę ustroju nośnego obiewktu PZDs-7 w km 2+780
 Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania obiektu PDMPZ-2 w km 2+040
Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania obiektu PDMPZ-2 w km 2+040
 Przygotowywanie szalunków dla filarów podpory środkowej obiektu WD-8 w km 5+445
Przygotowywanie szalunków dla filarów podpory środkowej obiektu WD-8 w km 5+445
 Roboty drogowe w km 3+800
Roboty drogowe w km 3+800
 Roboty ziemne oraz wymiana gruntu w km 16+180
Roboty ziemne oraz wymiana gruntu w km 16+180
 Zamontowane belki łączące przyczółek P1 z podporą P2 jezdni lewej obiektu ES-15a w km 15+350
Zamontowane belki łączące przyczółek P1 z podporą P2 jezdni lewej obiektu ES-15a w km 15+350
 Przebudowa gazociągu w km 6+110
Przebudowa gazociągu w km 6+110
 Transport belek do budowy obiektu MS-7C w km 4+550
Transport belek do budowy obiektu MS-7C w km 4+550
 Wykonany fundament oraz wyprowadzone zbrojenie przyczółka wschodniego obiektu WD-8 w km 5+445
Wykonany fundament oraz wyprowadzone zbrojenie przyczółka wschodniego obiektu WD-8 w km 5+445
 Demontaż deskowań skrzydeł przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+195
Demontaż deskowań skrzydeł przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+195
 Roboty drogowe w km 1+500
Roboty drogowe w km 1+500
 Wykonywanie zasypki fundamentu podpory P2 obiektu KP-1 w km 2+175
Wykonywanie zasypki fundamentu podpory P2 obiektu KP-1 w km 2+175
 Wykonany wykop pod budowę zbiornika retencyjnego ZR-7 w km 5+350
Wykonany wykop pod budowę zbiornika retencyjnego ZR-7 w km 5+350
 Widok na zakotwienie stężenia kablowego oraz zabetonowany ustrój nośny od strony przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+600
Widok na zakotwienie stężenia kablowego oraz zabetonowany ustrój nośny od strony przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+600
 Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża na Trasie Głównej w km 7+500
Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża na Trasie Głównej w km 7+500
 Roboty ziemne w km 2+300
Roboty ziemne w km 2+300
 Widok na zakotwienie oraz budowę ustroju nośnego przyczółk wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Widok na zakotwienie oraz budowę ustroju nośnego przyczółk wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Wykonany fundament oraz wyprowadzone zbrojenie przyczółka zachodniego obiektu WD-8 w km 5+445
Wykonany fundament oraz wyprowadzone zbrojenie przyczółka zachodniego obiektu WD-8 w km 5+445
 Wykonana powalina pod stożek przyczóła P5 obiektu WD-96
Wykonana powalina pod stożek przyczóła P5 obiektu WD-96

2023-06-26-2023-07-02

 Montaż belek ustroju nośnego obiektu MS-7C w km 4+510
Montaż belek ustroju nośnego obiektu MS-7C w km 4+510
 Polewanie dróg technologicznych wodą w km 16+240
Polewanie dróg technologicznych wodą w km 16+240
 Montaż słupów oświetleniowych w km 15+900
Montaż słupów oświetleniowych w km 15+900
 Deskowanie murku oporowego przy stożku przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
Deskowanie murku oporowego przy stożku przyczółka P5 obiektu WD-96 w km 1+300
 Deskowanie przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
Deskowanie przyczółka P1 obiektu ES-14 w km 13+700
 Postęp prac oraz widok na Trasę Główną wraz z zabezpieczeniem wykopu w km 16+780
Postęp prac oraz widok na Trasę Główną wraz z zabezpieczeniem wykopu w km 16+780
 Prace melioracyjne w km 16+280
Prace melioracyjne w km 16+280
 Montaż palików pod budowę rowu melioracyjnego w km 11+000
Montaż palików pod budowę rowu melioracyjnego w km 11+000
 Postęp prac przy wykonywaniu zbrojenia oraz deskowania pod ustrój nośny obiektu WD-97 w km 1+815
Postęp prac przy wykonywaniu zbrojenia oraz deskowania pod ustrój nośny obiektu WD-97 w km 1+815
 Postęp prac przy budowie deskowania pod ustrój nośny obiektu WD-5 w km 3+650
Postęp prac przy budowie deskowania pod ustrój nośny obiektu WD-5 w km 3+650
 Roboty ziemne w km 2+300
Roboty ziemne w km 2+300
 Roboty ziemne w km 2+100
Roboty ziemne w km 2+100
 Postęp pracy przy montażu deskowania przy budowie ustroju nośnego obiektu WD-96 w km 1+300
Postęp pracy przy montażu deskowania przy budowie ustroju nośnego obiektu WD-96 w km 1+300
 Rozkuwanie pali fundamentu podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+730
Rozkuwanie pali fundamentu podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+730
 Widok na postęp prac przy budowie obiektu WD-8 w km 5+450
Widok na postęp prac przy budowie obiektu WD-8 w km 5+450
 Widok oraz postęp pracy przy budowie obiektu ES-15a w km 15+450
Widok oraz postęp pracy przy budowie obiektu ES-15a w km 15+450
 Składowanie pierścieni orar rur prefabrykowanych żelbetowych w km 3+200
Składowanie pierścieni orar rur prefabrykowanych żelbetowych w km 3+200
 Wykonane deskowanie korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-16 w km 16+735
Wykonane deskowanie korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-16 w km 16+735
 Przygotowane deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-16 w km 16+735
Przygotowane deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-16 w km 16+735
 Roboty ziemen oraz widok na postęp prac przy budowie obiektu ES-14 w km 13+800
Roboty ziemen oraz widok na postęp prac przy budowie obiektu ES-14 w km 13+800
 Wykonywanie betonu podkładowego pod fundamenty przyczółków obiektu WS-12A w km 10+610
Wykonywanie betonu podkładowego pod fundamenty przyczółków obiektu WS-12A w km 10+610
 Wykonywanie zasypki oraz roboty betoniarskie przy przycółku zachodnim obiektu WD-96 w km 1+285
Wykonywanie zasypki oraz roboty betoniarskie przy przycółku zachodnim obiektu WD-96 w km 1+285
 Znakowanie oraz zabezpieczenie wykopu za pomocą barier ochronnych w km 13+730
Znakowanie oraz zabezpieczenie wykopu za pomocą barier ochronnych w km 13+730
 Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku Trasy Głównej w km 1+650
Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej na odcinku Trasy Głównej w km 1+650

2023-06-19-2023-06-25

 Roboty ziemne w km 6+100
Roboty ziemne w km 6+100
 Rozładunek prętów zbrojeniowyhc w km 2+000
Rozładunek prętów zbrojeniowyhc w km 2+000
 Deskowanie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-8 w km 5+440
Deskowanie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-8 w km 5+440
 Prace instalayjne w km 1+650
Prace instalayjne w km 1+650
 Deskowanie pod ustrój obiektu WD-96 w km 1+300
Deskowanie pod ustrój obiektu WD-96 w km 1+300
 Deskowanie korpusu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
Deskowanie korpusu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
 Demontaż tymczasowego przepustu na drodze technologicznej w km 15+600
Demontaż tymczasowego przepustu na drodze technologicznej w km 15+600
 Montaż barier pochronnych na budowanym Murze oporowym w km 13+600
Montaż barier pochronnych na budowanym Murze oporowym w km 13+600
 Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-7A w km 4+195
Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-7A w km 4+195
 Wyrównywanie warstwy podłoża w km 1+720
Wyrównywanie warstwy podłoża w km 1+720
 Roobty zbrojarskie wraz z deskowaniem przyczółka wschodniego obiektu WD-8 w km 5+460
Roobty zbrojarskie wraz z deskowaniem przyczółka wschodniego obiektu WD-8 w km 5+460
 Roboty ziemne oraz widok na zaawansowanie robót obiektu WD-97 w km 1+900
Roboty ziemne oraz widok na zaawansowanie robót obiektu WD-97 w km 1+900
 Roboty ziemne przy budowie fundamentu podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+720
Roboty ziemne przy budowie fundamentu podpory P2 obiektu ES-14 w km 13+720
 Badanie ściania gruntu soną FVT w km 4+280
Badanie ściania gruntu soną FVT w km 4+280
 Wykonanie betonu podkładowego wypełnienia przyczółka zachodniego obiektu MD-6a w km 4+015
Wykonanie betonu podkładowego wypełnienia przyczółka zachodniego obiektu MD-6a w km 4+015
 Zawansowanie prac podczas budowy obiektu WD-5 w km 3+650
Zawansowanie prac podczas budowy obiektu WD-5 w km 3+650
 Zdemontowane deskowanie przyczółków obiektu MS-7C w km 4+510
Zdemontowane deskowanie przyczółków obiektu MS-7C w km 4+510
 Badanie podłoża płytą VSS w km 9+100
Badanie podłoża płytą VSS w km 9+100
 Transport materiłu Tefra w km 5+430
Transport materiłu Tefra w km 5+430
 Roboty drogowe w km 3+800
Roboty drogowe w km 3+800
 Deskowanie wewnętrznej częściu korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-16 w km 16+735
Deskowanie wewnętrznej częściu korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-16 w km 16+735
 Wykonany mur oporowy podstawy z prawej strony stożka przyczółka północnego obiektu MS-6 w km 4+015
Wykonany mur oporowy podstawy z prawej strony stożka przyczółka północnego obiektu MS-6 w km 4+015
 Roboty zbrojarskie obiektu PDMPZ-2 w km 2+030
Roboty zbrojarskie obiektu PDMPZ-2 w km 2+030

2023-06-12-2023-06-18

 Montaż rusztowań oraz deskowań pod ustrój nośny obiektu WD-96 w km 1+300
Montaż rusztowań oraz deskowań pod ustrój nośny obiektu WD-96 w km 1+300
 Montaż oraz zasypka płyt Jumb ułożonych na powierzchni Zbiornika retencyjnego ZR-4 w km 2+670
Montaż oraz zasypka płyt Jumb ułożonych na powierzchni Zbiornika retencyjnego ZR-4 w km 2+670
 Deskowanie rusztowania pod ustrój nośny obiektu WD-9 w km 8+600
Deskowanie rusztowania pod ustrój nośny obiektu WD-9 w km 8+600
 Wykonywanie zasypki fundamentu przyczółka południowego obiektu MS-6 w km 4+015
Wykonywanie zasypki fundamentu przyczółka południowego obiektu MS-6 w km 4+015
 Deskowanie lejej części korpusu przyczółka obiektu PZDs-15 w km 6+255
Deskowanie lejej części korpusu przyczółka obiektu PZDs-15 w km 6+255
 Układanie płyt Jumb na powierzchni Zbiornika retencyjnego ZR-3 w km 2+550
Układanie płyt Jumb na powierzchni Zbiornika retencyjnego ZR-3 w km 2+550
 Montaż deskowań pod budowę obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
Montaż deskowań pod budowę obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
 Roboty zbrojarskie koprusu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
Roboty zbrojarskie koprusu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
 Roboty ziemne na Trasie Głównej w km 8+550
Roboty ziemne na Trasie Głównej w km 8+550
 Roboty ziemne w km 4+620
Roboty ziemne w km 4+620
 Ulepszanie warstwy podłoża korpusu Trasy Głonej za pomocą materiału Tefra w km 1+700
Ulepszanie warstwy podłoża korpusu Trasy Głonej za pomocą materiału Tefra w km 1+700
 Zakończenie motażu barier ochronnych oraz roboty przygotowawcze do robót zbrojarskich ustroju nośnego obiektu WD-97 w km 1+815
Zakończenie motażu barier ochronnych oraz roboty przygotowawcze do robót zbrojarskich ustroju nośnego obiektu WD-97 w km 1+815
 Montaż deskowania lewej części przyczółka północnego obiektu WS-10 w km 9+310
Montaż deskowania lewej części przyczółka północnego obiektu WS-10 w km 9+310
 Wykonywanie pali monolitycznych wierconych w km 10+610
Wykonywanie pali monolitycznych wierconych w km 10+610
 Betonowanie fundamentu przyczółka południowego obiektu WS-11 w km 9+465
Betonowanie fundamentu przyczółka południowego obiektu WS-11 w km 9+465
 Transport oraz rozprowadzanie materiału Tefra w km 1+520
Transport oraz rozprowadzanie materiału Tefra w km 1+520
 Przygotowywanie mieszanki kruszywowej wraz z transportem kołowym w km 9+200
Przygotowywanie mieszanki kruszywowej wraz z transportem kołowym w km 9+200
 Badanie wytrzymałości na ścinanie sondą FVT na obszarze zasypki zbiornika Borowiec w km 4+350
Badanie wytrzymałości na ścinanie sondą FVT na obszarze zasypki zbiornika Borowiec w km 4+350
 Montaż deskowania lewego skrzydła przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+195
Montaż deskowania lewego skrzydła przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+195
 Zabteonowany fundament przyczółka północnego obiektu WS-11 w km 9+455
Zabteonowany fundament przyczółka północnego obiektu WS-11 w km 9+455
 Montaż rusztowań oraz deskowań pod ustrój nośny obiektu WD-5 w km 3+650
Montaż rusztowań oraz deskowań pod ustrój nośny obiektu WD-5 w km 3+650
 Roboty ziemne wraz z transportem kołowym w km 4+600
Roboty ziemne wraz z transportem kołowym w km 4+600

2023-06-05-2023-06-11

 Betonowanie filarów podpory P2 obiektu KP-1 w km 2+170
Betonowanie filarów podpory P2 obiektu KP-1 w km 2+170
 Deskowanie korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+195
Deskowanie korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+195
 Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 2+200
Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 2+200
 Montaż deskowań korpusu przyczółka północnego obiektu PZDs-14 w km 5+160
Montaż deskowań korpusu przyczółka północnego obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Badania geotechniczne po wymianie gruntu w km 2+600
Badania geotechniczne po wymianie gruntu w km 2+600
 Zbrojenie kopusu przyczółka zachdniego obiektu KP-1 w km 2+175
Zbrojenie kopusu przyczółka zachdniego obiektu KP-1 w km 2+175
 Montaż barier ochronnych na deskowaniu pod budowę ustroju obiektu WD-97 w km 1+815
Montaż barier ochronnych na deskowaniu pod budowę ustroju obiektu WD-97 w km 1+815
 Montaż folii na dno zbiornika retencyjnego ZR-3 w km 2+550
Montaż folii na dno zbiornika retencyjnego ZR-3 w km 2+550
 Montaż odwodnienia drenarskiego oraz folii kbuełkowej na fundamencie obiektu MS-6 w km 4+015
Montaż odwodnienia drenarskiego oraz folii kbuełkowej na fundamencie obiektu MS-6 w km 4+015
 Oznaczenie warst zasypki gruntowej przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Oznaczenie warst zasypki gruntowej przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Montaż płyt prefabrykowanych pod budowę ustroju obiektu WD-96 w km 1+340
Montaż płyt prefabrykowanych pod budowę ustroju obiektu WD-96 w km 1+340
 Pobieranie wody do polewania dróg technologicznych w km 4+300
Pobieranie wody do polewania dróg technologicznych w km 4+300
 Przygotowane stanowisko do czyszczenia betonomieszarek na podwoziu samochodowym w km 1+870
Przygotowane stanowisko do czyszczenia betonomieszarek na podwoziu samochodowym w km 1+870
 Rozkucie pali fundamentów obiektu WD-8 w km 5+440
Rozkucie pali fundamentów obiektu WD-8 w km 5+440
 Wykonywanie pali fundamentowych w km 13+770
Wykonywanie pali fundamentowych w km 13+770
 Tymczasowy chodnik w km 10+600
Tymczasowy chodnik w km 10+600
 Zbrojenie fundamentu obiektu PDMPZ-2 w km 2+040
Zbrojenie fundamentu obiektu PDMPZ-2 w km 2+040
 Wykonywanie rowu melioracyjnego w km 11+000
Wykonywanie rowu melioracyjnego w km 11+000
 Deskowanie skrzydeł przyczółka południowegoobiektu MS-7C w km 4+510
Deskowanie skrzydeł przyczółka południowegoobiektu MS-7C w km 4+510
 Składowanie płyt prefabrykowanych oraz widok na przyczółek P1 wraz z podporami P2 i P3 obiektu WD-96 w km 1+360
Składowanie płyt prefabrykowanych oraz widok na przyczółek P1 wraz z podporami P2 i P3 obiektu WD-96 w km 1+360

2023-05-29-2023-06-04

 Montaż rusztowań pod ustrój obiektu WD-5 w km 3+650
Montaż rusztowań pod ustrój obiektu WD-5 w km 3+650
 Transport gruntu w km 2+500
Transport gruntu w km 2+500
 Układanie warstwy mrozoochronnej prawgo pasa Trasy Głównej w km 3+260
Układanie warstwy mrozoochronnej prawgo pasa Trasy Głównej w km 3+260
 Pobieranie wody do polewania dróg technologicznych w km 4+350
Pobieranie wody do polewania dróg technologicznych w km 4+350
 Transport kruszywa do Wytwórni Mieszanek Kruszyw w km 9+220
Transport kruszywa do Wytwórni Mieszanek Kruszyw w km 9+220
 Wykonane zbrojenie fundamentu przyczółka północnego obiektu WS-11 w km 9+460
Wykonane zbrojenie fundamentu przyczółka północnego obiektu WS-11 w km 9+460
 Wykonany fundament podpory P2 obiektu KP-1 w km 2+175
Wykonany fundament podpory P2 obiektu KP-1 w km 2+175
 Wyminana gruntu w km 10+700
Wyminana gruntu w km 10+700
 Wykonywanie rusztowań pod ustrój obiektu WD-97 w km 1+810
Wykonywanie rusztowań pod ustrój obiektu WD-97 w km 1+810
 Wykonywanie deskowania korpusu południowego obiektuWS-10 w km 9+325
Wykonywanie deskowania korpusu południowego obiektuWS-10 w km 9+325
 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonywanie zasypki przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Zbrojenie fundamentu obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
Zbrojenie fundamentu obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
 Demontaż deskowania oraz roboty izemne przy budowie obiektu MS-7C w km 4+510
Demontaż deskowania oraz roboty izemne przy budowie obiektu MS-7C w km 4+510
 Rozładunek płyt prefabrykowanych w km 10+500
Rozładunek płyt prefabrykowanych w km 10+500
 Zbrojenie fundamentu przyczółka południowego obiektu WS-11 w km 9+465
Zbrojenie fundamentu przyczółka południowego obiektu WS-11 w km 9+465
 Montaż deskowania na rusztowaniu pod budowę ustroju obiektu WD-9 w km 8+670
Montaż deskowania na rusztowaniu pod budowę ustroju obiektu WD-9 w km 8+670
 Wykonywanie deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+195
Wykonywanie deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+195
 Załadunek kruszywa na Wytwórni Mieszanek Kruszyw w km 9+260
Załadunek kruszywa na Wytwórni Mieszanek Kruszyw w km 9+260
 Wykonana zasypka fundamentu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
Wykonana zasypka fundamentu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
 Transport gruntu oraz składowanie zbrojenia w km 13+900
Transport gruntu oraz składowanie zbrojenia w km 13+900
 Wykonanie zasypki fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-7A w km 4+195
Wykonanie zasypki fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-7A w km 4+195
 Transport kruzywa, roboty ziemne oraz widok na Przyczółek P1 obiektu WD-96 w km 1+370
Transport kruzywa, roboty ziemne oraz widok na Przyczółek P1 obiektu WD-96 w km 1+370
 Wykonywanie fundamentu na palach pod budowę przyczółka północnego obiektu ES-14 w km 13+790
Wykonywanie fundamentu na palach pod budowę przyczółka północnego obiektu ES-14 w km 13+790

2023-05-22-2023-05-28

 Postęp prac przy budowie obiektu WD-7A w km 4+195
Postęp prac przy budowie obiektu WD-7A w km 4+195
 Montaż rusztowania pod ustrój obiektu WD-97 w km 1+813
Montaż rusztowania pod ustrój obiektu WD-97 w km 1+813
 Roboty ziemne na Trasie Głównej z widokiem na obiekt WD-9 w km 8+850
Roboty ziemne na Trasie Głównej z widokiem na obiekt WD-9 w km 8+850
 Roboty drogowe w km 2+250
Roboty drogowe w km 2+250
 Transport oraz montaż belek drewnianych pod budowę ustroju obiektu WD-9 w km 8+670
Transport oraz montaż belek drewnianych pod budowę ustroju obiektu WD-9 w km 8+670
 Rozprowadzanie warstwy nasypu w km 9+800
Rozprowadzanie warstwy nasypu w km 9+800
 Usuwanie kolizji energetycznej w km 6+200
Usuwanie kolizji energetycznej w km 6+200
 Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego oraz budowa obiektu PZDs-7 w km 2+800
Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego oraz budowa obiektu PZDs-7 w km 2+800
 Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 2+600
Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 2+600
 Budowa warstw nasypu Trasy Głównej w km 2+850
Budowa warstw nasypu Trasy Głównej w km 2+850
 Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej na Trasie Głównej OMT w km 1+450
Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej na Trasie Głównej OMT w km 1+450
 Zagęszczanie warstwy mrozochronnej za pomocą walca gładkiego oraz walca ogumionego w km 1+520
Zagęszczanie warstwy mrozochronnej za pomocą walca gładkiego oraz walca ogumionego w km 1+520
 Zabezpieczenie wykopu przy budowie obiektu KP-1 w km 2+185
Zabezpieczenie wykopu przy budowie obiektu KP-1 w km 2+185
 Demontaż deskowania prawego skrzydła przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
Demontaż deskowania prawego skrzydła przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
 Przygotowane zbrojenie filara P2 obiektu KP-1 w km 2+175
Przygotowane zbrojenie filara P2 obiektu KP-1 w km 2+175
 Demontaż deskowania przyczółka zachodniego obiketu WD-5 w km 3+670
Demontaż deskowania przyczółka zachodniego obiketu WD-5 w km 3+670
 Deskowanie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
Deskowanie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu KP-1 w km 2+175
 Montaż deskowań oraz barier ochronnych przy budowie obiektu PZDs-14 w km 5+160
Montaż deskowań oraz barier ochronnych przy budowie obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Rozładunek zbrojenia pod budowę obiektu PDMPZ-2 w km 2+090
Rozładunek zbrojenia pod budowę obiektu PDMPZ-2 w km 2+090
 Transport kruszywa do budowy warstwy mrozoochronnej Trasy Głównej OMT w km 1+430
Transport kruszywa do budowy warstwy mrozoochronnej Trasy Głównej OMT w km 1+430
 Składowanie zbrojenia pod budowę fundamentu obiektu PDMPZ-2 w km 2+010
Składowanie zbrojenia pod budowę fundamentu obiektu PDMPZ-2 w km 2+010
 Widok na budowę obiektu WD-5 oraz przygotowywanie platform pod budowę ustroju w km 3+650
Widok na budowę obiektu WD-5 oraz przygotowywanie platform pod budowę ustroju w km 3+650
 Wiadok na budowę obiektu WD-97 od strony przyczółka wschodniego oraz na przyszły przebieg ciągu DW218 w km 1+810
Wiadok na budowę obiektu WD-97 od strony przyczółka wschodniego oraz na przyszły przebieg ciągu DW218 w km 1+810
 Przygotowywanie rusztowania pod deskowanie ustroju obiektu WD-97 w km 1+822
Przygotowywanie rusztowania pod deskowanie ustroju obiektu WD-97 w km 1+822

2023-05-15-2023-05-21

 Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 3+325
Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 3+325
 Roboty drogowe w km 1+450
Roboty drogowe w km 1+450
 Roboty betoniarskie przy obiekcie ES-15a w km 15+540
Roboty betoniarskie przy obiekcie ES-15a w km 15+540
 Przecięcie DK7 z budową obiektu ES-15a wraz z zaawansowaniem prac w km 15+450
Przecięcie DK7 z budową obiektu ES-15a wraz z zaawansowaniem prac w km 15+450
 Prace promiarowe na obiekcie MD-6a w km 4+015
Prace promiarowe na obiekcie MD-6a w km 4+015
 Montaż rusztowań pod ustrój obiektu WD-9 w km 8+670
Montaż rusztowań pod ustrój obiektu WD-9 w km 8+670
 Roboty ziemne w km 9+600
Roboty ziemne w km 9+600
 Odwierty kontrolne w obrębie zbiornika Borowiec w km 4+310
Odwierty kontrolne w obrębie zbiornika Borowiec w km 4+310
 Roboty ziemne w km 16+250
Roboty ziemne w km 16+250
 Składowanie zbrojenia w km 13+770
Składowanie zbrojenia w km 13+770
 Transport mieszanki betonowej w km 2+000
Transport mieszanki betonowej w km 2+000
 Wyrównywanie podłoża w km 2+550
Wyrównywanie podłoża w km 2+550
 Widok na obiekt ES-15a w km 15+400
Widok na obiekt ES-15a w km 15+400
 Tyczenie geozezyjne oraz roboty ziemne w km 1+500
Tyczenie geozezyjne oraz roboty ziemne w km 1+500
 Betonowanie podczas budowy obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
Betonowanie podczas budowy obiektu PDMPZ-2 w km 2+035
 Zbrojenie korpusu przyczółka południowego obiektu WD-7A w km 4+193
Zbrojenie korpusu przyczółka południowego obiektu WD-7A w km 4+193
 Montaż deskowania skrzydełek zachodniego przyczółka obiektu WD-97 w km 1+815
Montaż deskowania skrzydełek zachodniego przyczółka obiektu WD-97 w km 1+815
 Próbne obciążenie pali fundamentowych obiektu WS-11 w km 9+470
Próbne obciążenie pali fundamentowych obiektu WS-11 w km 9+470
 Ważenie pojazdów ciężarowych w km 9+360
Ważenie pojazdów ciężarowych w km 9+360
 Roboty ziemne w km 6+600
Roboty ziemne w km 6+600
 Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej walcem ogumionym w km 3+310
Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej walcem ogumionym w km 3+310
 Montaż deskowania filarów podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+580
Montaż deskowania filarów podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+580
 Składowanie przepustów z blachy falistej oraz transport gruntu w km 2+500
Składowanie przepustów z blachy falistej oraz transport gruntu w km 2+500
 Roboty rozbiórkowe w km 1+350
Roboty rozbiórkowe w km 1+350

2023-05-08-2023-05-14

 Transport ziemny w km 9+365
Transport ziemny w km 9+365
 Betonowanie filarów podpory P2 obiektu WD-96 w km 1+315
Betonowanie filarów podpory P2 obiektu WD-96 w km 1+315
 Zagęszczanie warstwy podłoża walcem okołkowanym w km 2+550
Zagęszczanie warstwy podłoża walcem okołkowanym w km 2+550
 Wykonwywanie wykopu pod fundament przyczółka północnego obiektu ES-14 w km 13+790
Wykonwywanie wykopu pod fundament przyczółka północnego obiektu ES-14 w km 13+790
 Deskowanie lewego skrzydła przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+470
Deskowanie lewego skrzydła przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+470
 Wykonane podłoże pod ustrój obiektu WD-9 w km 8+670
Wykonane podłoże pod ustrój obiektu WD-9 w km 8+670
 Wymiana gruntu pry ul. Do Dworu, Otomino w km 16+720
Wymiana gruntu pry ul. Do Dworu, Otomino w km 16+720
 Fundament na palach obiektu WS-11 w km 9+465
Fundament na palach obiektu WS-11 w km 9+465
 Prace przy obiekcie MS-6 i MD-6A w km 4+015
Prace przy obiekcie MS-6 i MD-6A w km 4+015
 Montaż deskowania korpusu przyczółka południowego obiektu MS-7C w km 4+510
Montaż deskowania korpusu przyczółka południowego obiektu MS-7C w km 4+510
 Roboty zbrojarskie przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+190
Roboty zbrojarskie przyczółka wschodniego obiektu WD-7A w km 4+190
 Roboty ziemne w km 1+660
Roboty ziemne w km 1+660
 Roboty ziemne w km 1+817
Roboty ziemne w km 1+817
 Rozprowadzanie materiału Tefra w km 1+520
Rozprowadzanie materiału Tefra w km 1+520
 Transport deskowania przy obiekcie WD-97 w km 1+813
Transport deskowania przy obiekcie WD-97 w km 1+813
 Roboty ziemne w km 4+720
Roboty ziemne w km 4+720
 Deskowanie skrzydełek przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Deskowanie skrzydełek przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Transport pospółki na placu składowym Miszewo w km 9+300
Transport pospółki na placu składowym Miszewo w km 9+300
 Wykonanie podłoża pod platformę roboczą w km 13+760
Wykonanie podłoża pod platformę roboczą w km 13+760
 Roboty ziemne w km 3+700
Roboty ziemne w km 3+700
 Budowa drogi technologicznej w km 10+650
Budowa drogi technologicznej w km 10+650
 Wbijanie pali prefabrykowanych w km 13+640
Wbijanie pali prefabrykowanych w km 13+640
 Załadunek kruszywa na Wytwórni mieszanek Kruszyw w km 9+360
Załadunek kruszywa na Wytwórni mieszanek Kruszyw w km 9+360

2023-05-01-2023-05-07

 Roboty ziemne w km 1+510
Roboty ziemne w km 1+510
 Roboty ziemne w km 5+457
Roboty ziemne w km 5+457
 Roboty ziemne w km 5+990
Roboty ziemne w km 5+990
 Transport kołowy kruszyw w km 9+297
Transport kołowy kruszyw w km 9+297
 Transport gruntu transportem kołowym w km 9+315
Transport gruntu transportem kołowym w km 9+315
 Roboty rozbiórkowe zbiornika retencyjnego w km 10+688
Roboty rozbiórkowe zbiornika retencyjnego w km 10+688
 Ważenie pojazdów ciężarowych w km 9+360
Ważenie pojazdów ciężarowych w km 9+360
 Wyrównywanie gruntu w km 13+900
Wyrównywanie gruntu w km 13+900
 Trnsport gruntu w km 1+720
Trnsport gruntu w km 1+720
 Wyrównywanie warstwy gruntu w km 5+445
Wyrównywanie warstwy gruntu w km 5+445
 Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 5+443
Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 5+443
 Zaawanasowanie prac przy obiekcie WS-13 w km 13+480
Zaawanasowanie prac przy obiekcie WS-13 w km 13+480
 Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 2+015
Zagęszczanie podłoża walcem okołkowanym w km 2+015
 Zbrojenie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-7a w km 4+205
Zbrojenie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-7a w km 4+205
 Roboty ziemne w km 9+470
Roboty ziemne w km 9+470
 Roboty drogowe w km 10+605
Roboty drogowe w km 10+605
 Przygotowywanie wastwy podłoża w km 13+730
Przygotowywanie wastwy podłoża w km 13+730
 Roboty ziemne w km 2+100
Roboty ziemne w km 2+100
 Deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-9 w km 8+660
Deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-9 w km 8+660
 Rozprowadzanie materiuiału Tefra w km 1+550
Rozprowadzanie materiuiału Tefra w km 1+550
 Transport pospółki do Wytwórni Kruszyw w km 9+150
Transport pospółki do Wytwórni Kruszyw w km 9+150
 Wyrówywanie warstwy podłoża w km 2+510
Wyrówywanie warstwy podłoża w km 2+510
 Zabetonowany fundament przyczółka zachodniego obiektu WD-7a w km 4+200
Zabetonowany fundament przyczółka zachodniego obiektu WD-7a w km 4+200

2023-04-24-2023-04-30

 Roboty ziemne w km 1+550
Roboty ziemne w km 1+550
 Transport Kruszyw w km 9+250
Transport Kruszyw w km 9+250
 Rozbiórka i odpompowywanie zbiornika retencyjnego w km 10+690
Rozbiórka i odpompowywanie zbiornika retencyjnego w km 10+690
 Składowanie przepustów z blachy falistej w km 3+100
Składowanie przepustów z blachy falistej w km 3+100
 Wymiana gruntu w km 10+550
Wymiana gruntu w km 10+550
 Wymiana gruntu w km 2+000
Wymiana gruntu w km 2+000
 Roboty ziemne w km 5+460
Roboty ziemne w km 5+460
 Załadunek kruszyw na Wytwórni mieszanek Kruszyw w km 9+360
Załadunek kruszyw na Wytwórni mieszanek Kruszyw w km 9+360
 Budowa obiektu MD-6a w km 4+015
Budowa obiektu MD-6a w km 4+015
 Zbrojenie przyczółków obiektu MS-7a w km 4+510
Zbrojenie przyczółków obiektu MS-7a w km 4+510
 Montaż deskowania korpusu przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
Montaż deskowania korpusu przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
 Montaż deskowania korpusu przyczółka obiektu PZDs-7 w km 2+780
Montaż deskowania korpusu przyczółka obiektu PZDs-7 w km 2+780
 Budowa obiektu MS-6 w km 4+015
Budowa obiektu MS-6 w km 4+015
 Roboty ziemne przy przyczółku P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Roboty ziemne przy przyczółku P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Prace ziemne w km 1+740
Prace ziemne w km 1+740
 Demontaż deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Demontaż deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Betonowanie filarów podpory obiektu WD-96 w km 1+320
Betonowanie filarów podpory obiektu WD-96 w km 1+320
 Transport pali prefabrykowanych przy obiekcie PZDs-20 w km 10+890
Transport pali prefabrykowanych przy obiekcie PZDs-20 w km 10+890
 Roboty zbrojarskie skrzydełek przyczółka zachodniego obiektu WD-7a w km 4+200
Roboty zbrojarskie skrzydełek przyczółka zachodniego obiektu WD-7a w km 4+200
 Wyównywanie warstwy podłoża oraz betonowanie podpory obiektu WD-96 w km 1+480
Wyównywanie warstwy podłoża oraz betonowanie podpory obiektu WD-96 w km 1+480
 Montaż belek Kujan na obiekcie WS-13
Montaż belek Kujan na obiekcie WS-13

2023-04-17-2023-04-23

 Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-5 w km 3+650
Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-5 w km 3+650
 Prace ziemne przy zasypce zbiornika Borowiec w km 4+310
Prace ziemne przy zasypce zbiornika Borowiec w km 4+310
 Roboty ziemne w km 1+730
Roboty ziemne w km 1+730
 Mobilizacja sprzętu w km 1+780
Mobilizacja sprzętu w km 1+780
 Montaż przepustów z blachy falistej w km 3+200
Montaż przepustów z blachy falistej w km 3+200
 Deskowanie prawego skrzydła przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+470
Deskowanie prawego skrzydła przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+470
 Zagęszczanie warstwy podłoża oraz transport gruntu w km 2+070
Zagęszczanie warstwy podłoża oraz transport gruntu w km 2+070
 Roboty ziemne w km 8+460
Roboty ziemne w km 8+460
 Przygotowanie rur do budowy wodociągu przy drodze DD_9+400L w km 10+600
Przygotowanie rur do budowy wodociągu przy drodze DD_9+400L w km 10+600
 Wyminana gruntu w km 10+600
Wyminana gruntu w km 10+600
 Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 3+330
Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 3+330
 Wymiana gruntu w km 2+000
Wymiana gruntu w km 2+000
 Widok na przyczółek oraz zarys obiektu WD-5 w km 3+650
Widok na przyczółek oraz zarys obiektu WD-5 w km 3+650
 Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 3+510
Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 3+510
 Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+827
Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+827
 Załadunek kruszywa na placu składowym Miszewo w km 9+250
Załadunek kruszywa na placu składowym Miszewo w km 9+250
 Monteż deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Monteż deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Montaż deskowania na przyczółku południowym obiektu WS13 w km 13+490
Montaż deskowania na przyczółku południowym obiektu WS13 w km 13+490
 Badania geotechniczne na zasypce Borowiec w km 4+320
Badania geotechniczne na zasypce Borowiec w km 4+320
 Widok na ul. Armii Krajowej, Żukowo pomiędzy przyczółkami obiektu WS-13 w km 13+480
Widok na ul. Armii Krajowej, Żukowo pomiędzy przyczółkami obiektu WS-13 w km 13+480
 Betonowanie fundamentu przyczółka północnego obiektu MS-7c w km 4+505
Betonowanie fundamentu przyczółka północnego obiektu MS-7c w km 4+505
 Przygotowanie do robót zbrojarskich filarów podpory P2 obiektu WD-97 w km 1+810
Przygotowanie do robót zbrojarskich filarów podpory P2 obiektu WD-97 w km 1+810
 Przeprowadzanie pomiarów osiadań odcinka warstwy Trasy Zasadniczej za pomocą Reperów w km 4+270
Przeprowadzanie pomiarów osiadań odcinka warstwy Trasy Zasadniczej za pomocą Reperów w km 4+270

2023-04-10-2023-04-16

 Transport przepustów z blachy falistej w km 9+150
Transport przepustów z blachy falistej w km 9+150
 Transport pospółki pod wymianę gruntu w km 2+000
Transport pospółki pod wymianę gruntu w km 2+000
 Transport pospółki na placu skłądowym Miszewo w km 9+300
Transport pospółki na placu skłądowym Miszewo w km 9+300
 Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Wykonywanie zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Wymiana gruntu w km 2+100
Wymiana gruntu w km 2+100
 Transport ziemny w km 8+600
Transport ziemny w km 8+600
 Zagęszcanie podłoża w km 3+690
Zagęszcanie podłoża w km 3+690
 Wykonywanie zsypki zbiornika Borowiec w km 4+370
Wykonywanie zsypki zbiornika Borowiec w km 4+370
 Roboty ziemne w km 1+680
Roboty ziemne w km 1+680
 Montaż deskowania obiektu MS-6 w km 4+110
Montaż deskowania obiektu MS-6 w km 4+110
 Roboty ziemne w km 8+520
Roboty ziemne w km 8+520
 Roboty ziemne w km 5+900
Roboty ziemne w km 5+900
 Roobty ziemne w km 3+700
Roobty ziemne w km 3+700
 Transport kruszyw za pomocą ciągników siodłowych w km 10+500
Transport kruszyw za pomocą ciągników siodłowych w km 10+500
 Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-5 w km 3+650
Deskowanie przyczółka zachodniego obiektu WD-5 w km 3+650
 Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+810
Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+810
 Wykonany fundament przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
Wykonany fundament przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
 Transport kruszyw za pomocą wozideł technologicznych w km 9+600
Transport kruszyw za pomocą wozideł technologicznych w km 9+600
 Ważenie pojazdów ciężarowych na placu składowym Miszewo w km 9+290
Ważenie pojazdów ciężarowych na placu składowym Miszewo w km 9+290
 Montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych w wykopie fundamentu podpory obiektu WD-97 w km 1+812
Montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych w wykopie fundamentu podpory obiektu WD-97 w km 1+812
 Wyrównywanie warstwy podłoża w km 10+650
Wyrównywanie warstwy podłoża w km 10+650
 Zagęszczanie warstwy podłoża w km 10+645
Zagęszczanie warstwy podłoża w km 10+645

2023-04-03-2023-04-09

 DD_9+400L z widokiem na Wytwórnię Mas Bitumicznych w km 9+560
DD_9+400L z widokiem na Wytwórnię Mas Bitumicznych w km 9+560
 Demontaż deskowania przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+660
Demontaż deskowania przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+660
 Roboty ziemne w km 3+690
Roboty ziemne w km 3+690
 Roboty drogowe w km 1+810
Roboty drogowe w km 1+810
 Szalowanie przyczółka na obiekcie MD-6a w km 4+010
Szalowanie przyczółka na obiekcie MD-6a w km 4+010
 Roboty zbrojarskie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
Roboty zbrojarskie fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-97 w km 1+815
 Rów melioracyjny w km 10+600 P
Rów melioracyjny w km 10+600 P
 Transport gruntu w km 4+300
Transport gruntu w km 4+300
 Transport oraz rozprowadzanie materiału Tefra w km 8+600
Transport oraz rozprowadzanie materiału Tefra w km 8+600
 Transport gruntu w km 1+890
Transport gruntu w km 1+890
 Widok na trasęgłówna oraz budowę obiektu WD-9 w km 8+660
Widok na trasęgłówna oraz budowę obiektu WD-9 w km 8+660
 Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+810
Widok na budowę obiektu WD-97 w km 1+810
 Widok na pas drogowy w miejscowości Borowiec w km 4+260
Widok na pas drogowy w miejscowości Borowiec w km 4+260
 zabetonowana ściana przyczółka obiektu MS-6 w km 4+005
zabetonowana ściana przyczółka obiektu MS-6 w km 4+005
 Beton podkładowy MS-7c w km 4+505
Beton podkładowy MS-7c w km 4+505
 Wykonanie betonu podkładowego pod przyczółek P1 obiektu WD-7a w km 4+190
Wykonanie betonu podkładowego pod przyczółek P1 obiektu WD-7a w km 4+190
 Zabezpieczenie skrzynki energetycznej w km 1+840
Zabezpieczenie skrzynki energetycznej w km 1+840
 Betonowanie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
Betonowanie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-97 w km 1+810
 Sprzęt ratowniczy przy jeziorze Borowiec w km 4+410
Sprzęt ratowniczy przy jeziorze Borowiec w km 4+410
 Deskowanie skrzydełek przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+670
Deskowanie skrzydełek przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+670
 Widok na pas drogowy w miejscowości Borowiec w km 4+250
Widok na pas drogowy w miejscowości Borowiec w km 4+250
 Kontrolny pomiar geodezyjny wymianry gruntów w km 10+600
Kontrolny pomiar geodezyjny wymianry gruntów w km 10+600
 Transport kruszyw na składowisku Miszewo w km 9+300
Transport kruszyw na składowisku Miszewo w km 9+300

2023-03-27-2023-04-02

 Wymiana gruntu w km 10+570
Wymiana gruntu w km 10+570
 Zagęszczanie dróg serwisowych w km 9+700
Zagęszczanie dróg serwisowych w km 9+700
 Nowy ciąg ul. Kaszubska Droga w km 1+800
Nowy ciąg ul. Kaszubska Droga w km 1+800
 Wymiana gruntu pod obiekt PZDs-7 w km 2+775
Wymiana gruntu pod obiekt PZDs-7 w km 2+775
 Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+490
Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+490
 Wykonanie pali wbijanych w km
Wykonanie pali wbijanych w km
 Roboty ziemne w km 3+800
Roboty ziemne w km 3+800
 Roboty ziemne w km 1+820
Roboty ziemne w km 1+820
 Transport gruntu w km 5+380
Transport gruntu w km 5+380
 Roboty ziemne w km 4+155
Roboty ziemne w km 4+155
 Składowanie płyt prefabrykowanych w km 1+835
Składowanie płyt prefabrykowanych w km 1+835
 Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+380
Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+380
 Transport materiału rozbiórkowego w km 3+575
Transport materiału rozbiórkowego w km 3+575
 Transportowanie płyt prefabrykowanych w km
Transportowanie płyt prefabrykowanych w km
 Deskowanie fundamentu obiektu PZDs-14 w km 5+160
Deskowanie fundamentu obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Roboty ziemne w km 15+750
Roboty ziemne w km 15+750
 Roboty przy przeprowadzeniu próbnych obciążeń fundamentów obiektu MS-7c w km 4+508
Roboty przy przeprowadzeniu próbnych obciążeń fundamentów obiektu MS-7c w km 4+508
 Prace ziemne na łącznicy L5 Węzła Chwaszczyno w km 1+380
Prace ziemne na łącznicy L5 Węzła Chwaszczyno w km 1+380
 Roboty ziemne w km 5+900
Roboty ziemne w km 5+900
 Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 1+570
Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 1+570
 Roboty ziemne w km 8+510
Roboty ziemne w km 8+510
 Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+650
Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+650

2023-03-20-2023-03-26

 Roboty drogowe w km 1+825
Roboty drogowe w km 1+825
 Roboty ziemne w km 3+890
Roboty ziemne w km 3+890
 Składowanie płyt prefabrykowanych w km 1+771
Składowanie płyt prefabrykowanych w km 1+771
 Roboty ziemne w km 6+165
Roboty ziemne w km 6+165
 Roboty porządkowe na placu składowym w km 9+352
Roboty porządkowe na placu składowym w km 9+352
 Składowanie płyt prefabrykowanych w km 8+640
Składowanie płyt prefabrykowanych w km 8+640
 Transport gruntu w km 4+305
Transport gruntu w km 4+305
 Transport kruszywa pojazdami ciężarowymi w km 9+320
Transport kruszywa pojazdami ciężarowymi w km 9+320
 Transport ziemny w km 9+458
Transport ziemny w km 9+458
 Układanie płyt prefabrykowanych na drodze dojazdowej w km 1+778
Układanie płyt prefabrykowanych na drodze dojazdowej w km 1+778
 Ważenie pojazdów ciężarówych w km 9+9+371
Ważenie pojazdów ciężarówych w km 9+9+371
 Wykonywanie wykopu w km 4+195
Wykonywanie wykopu w km 4+195
 Wyrównywanie podłoża w km 4+338
Wyrównywanie podłoża w km 4+338
 Wykonywanie wykopu w km 9+463
Wykonywanie wykopu w km 9+463
 Wyrównywanie podłoża w km 9+434
Wyrównywanie podłoża w km 9+434
 Zagęszczanie podłoża w km 9+442
Zagęszczanie podłoża w km 9+442
 Mobilizacja sprzętu w km 9+405
Mobilizacja sprzętu w km 9+405
 Roboty ziemne w km 1+805
Roboty ziemne w km 1+805
 Prace nad obiektem MD-6a w km 4+015
Prace nad obiektem MD-6a w km 4+015
 Układanie kruszywa na placu skłdowym w km 9+340
Układanie kruszywa na placu skłdowym w km 9+340
 Składowanie rur karbowanych w km 9+369
Składowanie rur karbowanych w km 9+369
 Węzeł do wytwarzania mieszanki kruszyw w km 3+311
Węzeł do wytwarzania mieszanki kruszyw w km 3+311
 Składowanie materiału rozbiórkowego w km 3+611
Składowanie materiału rozbiórkowego w km 3+611

2023-03-13-2023-03-19

 Mobilizacja sprzętu w km 13+620
Mobilizacja sprzętu w km 13+620
 Ogrodzenie wykopu w km 1+700
Ogrodzenie wykopu w km 1+700
 Roboty ziemne w km 5+315
Roboty ziemne w km 5+315
 Robotry ziemne w km 1+900
Robotry ziemne w km 1+900
 Roboty ziemne w km 4+145
Roboty ziemne w km 4+145
 Składowanie deskowania systemowego w km 8+628
Składowanie deskowania systemowego w km 8+628
 Składowanie pospółki w km 9+230
Składowanie pospółki w km 9+230
 Roboty zbrojarskie skrzydełek przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+660
Roboty zbrojarskie skrzydełek przyczółka P3 obiektu WD-9 w km 8+660
 Roboty ziemne w km 13+315
Roboty ziemne w km 13+315
 Wbijanie pali prefabrykowanych w km 6+310
Wbijanie pali prefabrykowanych w km 6+310
 Wykonane instalacji wodno-kanalizacyjnej w pasie głównym w km 3+530
Wykonane instalacji wodno-kanalizacyjnej w pasie głównym w km 3+530
 Wymiana gruntu w km 5+100
Wymiana gruntu w km 5+100
 Prace przy dojeździe do Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+340
Prace przy dojeździe do Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+340
 Składowanie silosów Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+352
Składowanie silosów Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+352
 Wyrównywanie podłoża gruntowego w km 1+860
Wyrównywanie podłoża gruntowego w km 1+860
 Deskowanie korpusu przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+670
Deskowanie korpusu przyczółka P1 obiektu WD-9 w km 8+670
 Betonowanie fundamentu przyczółka obiektu WS-13 w km 13+540
Betonowanie fundamentu przyczółka obiektu WS-13 w km 13+540
 Zdemontowane deskowanie filarów podpory śródkowej P2 obiektu WD-9 w km 8+655
Zdemontowane deskowanie filarów podpory śródkowej P2 obiektu WD-9 w km 8+655
 Wyrównywanie warstwy zasypki zbiornika Borowiec w km 4+295
Wyrównywanie warstwy zasypki zbiornika Borowiec w km 4+295
 Wykonywanie wjazdu technologicznego na korpus trasy głównej OMT w km 6+090
Wykonywanie wjazdu technologicznego na korpus trasy głównej OMT w km 6+090

2023-03-06-2023-03-12

 Budowa obiektu Es-15a w km 15+590
Budowa obiektu Es-15a w km 15+590
 Budowa OMT w obrębie jeziora Borowiec w km 4+300
Budowa OMT w obrębie jeziora Borowiec w km 4+300
 Fundament podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+570
Fundament podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+570
 Budowa podpór obiektu ES-15a w km 15+560
Budowa podpór obiektu ES-15a w km 15+560
 Roboty ziemne w km 3+460
Roboty ziemne w km 3+460
 Roboty ziemne w km 4+080
Roboty ziemne w km 4+080
 Rozprowadzanie materiału Tefra w km 15+640
Rozprowadzanie materiału Tefra w km 15+640
 Roboty drogowe w km 5+295
Roboty drogowe w km 5+295
 Próbne obciązenie pali fundamentu podpory P7 obiektu ES-15a w km 15+600
Próbne obciązenie pali fundamentu podpory P7 obiektu ES-15a w km 15+600
 Transport ziemny w km 4+380
Transport ziemny w km 4+380
 Transport gruntu w km 4+295
Transport gruntu w km 4+295
 Wykonanie pali fundamentowych obiektu PZDs-14 w km 5+160
Wykonanie pali fundamentowych obiektu PZDs-14 w km 5+160
 Wykonywanie drogi technologicznej z płyt prefabrykowanych w km 15+390
Wykonywanie drogi technologicznej z płyt prefabrykowanych w km 15+390
 Wymiana gruntu w km 15+650
Wymiana gruntu w km 15+650
 Wyprowadzenie zbrojenia filarów podpory P5 obiektu ES-15a w km 15+575
Wyprowadzenie zbrojenia filarów podpory P5 obiektu ES-15a w km 15+575
 Wykonywanie wykopu w km 4+185
Wykonywanie wykopu w km 4+185
 Montaż ochronnych barier roboczych na przyczółku P1 obiektu WD-9 w km 8+670
Montaż ochronnych barier roboczych na przyczółku P1 obiektu WD-9 w km 8+670
 Betonowanie filarów podpory P2 obiektu ES-15a w km 15+470
Betonowanie filarów podpory P2 obiektu ES-15a w km 15+470
 Roboty związane z usuwaniem kolizji gazowych w km 13+440
Roboty związane z usuwaniem kolizji gazowych w km 13+440
 Roboty ziemne w km 13+460
Roboty ziemne w km 13+460
 Betonowanie korpusu przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+660
Betonowanie korpusu przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+660
 Ważenie pojazdów ciężarowych na Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+360
Ważenie pojazdów ciężarowych na Wytwórni Mas Bitumicznych w km 9+360
 Zabetonowane filary podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
Zabetonowane filary podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530

2023-02-27-2023-03-05

 Budowa drogi technologicznej w km 15+415
Budowa drogi technologicznej w km 15+415
 Roboty drogowe w km 4+130
Roboty drogowe w km 4+130
 Montaż płyt szalunkowych przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Montaż płyt szalunkowych przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Odhumusowanie gruntu w km 1+820
Odhumusowanie gruntu w km 1+820
 Roboty ziemne w km 3+180
Roboty ziemne w km 3+180
 Deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-9
Deskowanie filarów podpory P2 obiektu WD-9
 Przygotowywanie przyczółka południowego obiektu WD-5 do robót betoniarskich w km 3+660
Przygotowywanie przyczółka południowego obiektu WD-5 do robót betoniarskich w km 3+660
 Składowanie kamieni w km 1+460
Składowanie kamieni w km 1+460
 Roboty ziemne w km 3+220
Roboty ziemne w km 3+220
 Transport gruntu w km 3+250
Transport gruntu w km 3+250
 Rozprowadzanie materiału Tefra w km 3+460
Rozprowadzanie materiału Tefra w km 3+460
 Wykonywanie odwiertu pod fundamenty na palach dla obiektu MS-7c w km 4+510
Wykonywanie odwiertu pod fundamenty na palach dla obiektu MS-7c w km 4+510
 Transport gruntu w km 1+630
Transport gruntu w km 1+630
 Wyrównanie warstw podłoża gruntowego w km 1+430
Wyrównanie warstw podłoża gruntowego w km 1+430
 Betonowanie lewewgo korpusu przyczóła P5 obiektu WD-96 w km 1+290
Betonowanie lewewgo korpusu przyczóła P5 obiektu WD-96 w km 1+290
 Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego w km 4+300
Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego w km 4+300
 Zabezpieczenie pryczółka P3 obiektu WD-9 przed warunkami atmosferycznymi w km 8+660
Zabezpieczenie pryczółka P3 obiektu WD-9 przed warunkami atmosferycznymi w km 8+660
 Zabezpieczenie wykopu w km 8+645
Zabezpieczenie wykopu w km 8+645
 Betonowanie filarów podpory P3 obiektu ES-15a w km 15+500
Betonowanie filarów podpory P3 obiektu ES-15a w km 15+500
 Roboty ziemne w km 4+170
Roboty ziemne w km 4+170
 Składowanie płyt prefabrykowanych w km 4+150
Składowanie płyt prefabrykowanych w km 4+150
 Próbne obciążenia pali fundamentu podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+575
Próbne obciążenia pali fundamentu podpory P6 obiektu ES-15a w km 15+575
 Widok na budowę obiektu WD-9 oraz psa drogowego w km 8+650
Widok na budowę obiektu WD-9 oraz psa drogowego w km 8+650

2023-02-20-2023-02-26

 Odhumusowanie gruntu w km 1+463
Odhumusowanie gruntu w km 1+463
 Odhumusowanie warstwy gruntu w km 5+405
Odhumusowanie warstwy gruntu w km 5+405
 Rozładunek prętów zbrojeniowych w km 13+542
Rozładunek prętów zbrojeniowych w km 13+542
 Roboty drogowe w km 1+990
Roboty drogowe w km 1+990
 Przygotowany fundament na palach do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+560
Przygotowany fundament na palach do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+560
 Roboty ziemne w km 5+580
Roboty ziemne w km 5+580
 Roboty ziemne w km 1+485
Roboty ziemne w km 1+485
 Rozprowadzanie materiału Tefra oraz roboty ziemne w km 3+200
Rozprowadzanie materiału Tefra oraz roboty ziemne w km 3+200
 Transport elementów wytwórni mas bitumicznych przy węźle Miszewo w km 9+200
Transport elementów wytwórni mas bitumicznych przy węźle Miszewo w km 9+200
 Transport gruntu w km 1+985
Transport gruntu w km 1+985
 Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego z wkm 4+305
Wyrównywanie warstwy podłoża gruntowego z wkm 4+305
 Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+500
Widok na budowę obiektu ES-15a w km 15+500
 Widok na częściowo zasypany zbiornik Borowiec w km 4+300
Widok na częściowo zasypany zbiornik Borowiec w km 4+300
 Wyrównywanie warstwy podłoża z pospółki w km 2+060
Wyrównywanie warstwy podłoża z pospółki w km 2+060
 Załadunek pospółki w km 2+010
Załadunek pospółki w km 2+010
 Zagęszczanie podłoża gruntowego w km 4+297
Zagęszczanie podłoża gruntowego w km 4+297
 Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 12+300
Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 12+300
 Wyzóz gruntu pod wymianę w km 2+100
Wyzóz gruntu pod wymianę w km 2+100
 Tyczenie geodezyjne obrysu fundamentów w km 13+561
Tyczenie geodezyjne obrysu fundamentów w km 13+561
 Elementy powstającej wytwórni mas bitumicznych w km 9+210
Elementy powstającej wytwórni mas bitumicznych w km 9+210
 Próbne obciążenia pali przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+565
Próbne obciążenia pali przyczółka północnego obiektu WS-13 w km 13+565
 Przygotowany fundament na palach do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali przyczółka południowego obiektu WS-13 w km 13+575
Przygotowany fundament na palach do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali przyczółka południowego obiektu WS-13 w km 13+575
 Zabezpieczenie wykopu pod fundament za pomocą płyt prefabrykowanych w km 13+553
Zabezpieczenie wykopu pod fundament za pomocą płyt prefabrykowanych w km 13+553

2023-02-13-2023-02-19

 Pale fundamentowe w km 15+555
Pale fundamentowe w km 15+555
 Wzmocnienie gruntu Tefrą w km 15+400
Wzmocnienie gruntu Tefrą w km 15+400
 Roboty ziemne w km 4+110
Roboty ziemne w km 4+110
 Roboty ziemne w km 9+150
Roboty ziemne w km 9+150
 Wykonany fundament przyczółka obiektu WD-5 w km 3+660
Wykonany fundament przyczółka obiektu WD-5 w km 3+660
 Roboty ziemne w km 15+545
Roboty ziemne w km 15+545
 Roboty ziemne w km 4+280
Roboty ziemne w km 4+280
 Rozprowadzanie materiału Tefra w km 9+300
Rozprowadzanie materiału Tefra w km 9+300
 Transport gruntu w km 4+040
Transport gruntu w km 4+040
 Ubijanie podłoża za pomocą walca w km 9+320
Ubijanie podłoża za pomocą walca w km 9+320
 Transport gruntu w km 4+090
Transport gruntu w km 4+090
 Widok na wzmocnienie podłoża fundamentu obiektu ES-15a w km 15+615
Widok na wzmocnienie podłoża fundamentu obiektu ES-15a w km 15+615
 Zbrojenie słupów podpory P2 obiektu ES-15a w km 15+470
Zbrojenie słupów podpory P2 obiektu ES-15a w km 15+470
 Wykonanie fundamnetu przyczółka Pa obiektu ES-15a w km 15+450
Wykonanie fundamnetu przyczółka Pa obiektu ES-15a w km 15+450
 Wykop pod drogę technologiczną w km 15+400
Wykop pod drogę technologiczną w km 15+400
 Zbrojenie słupów podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
Zbrojenie słupów podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
 Deskowanie na fundamencie podpory P3 obiektu ES-15a w km 15+500
Deskowanie na fundamencie podpory P3 obiektu ES-15a w km 15+500
 Obciążenie statyczne pali na P7 obiektu ES-15a w km 15+600
Obciążenie statyczne pali na P7 obiektu ES-15a w km 15+600
 Deskowanie pod fundamet podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
Deskowanie pod fundamet podpory P4 obiektu ES-15a w km 15+530
 Zbrojenie fundamentu obiketu w km MS-6 w km 4+000
Zbrojenie fundamentu obiketu w km MS-6 w km 4+000
 Przygotowania do betonowania słupów podpory środkowej obiektu WD-5 w km 3+750
Przygotowania do betonowania słupów podpory środkowej obiektu WD-5 w km 3+750
 Ekologiczna wycinka drzew za pomocą bobrów kaszubskich w km 15+9650
Ekologiczna wycinka drzew za pomocą bobrów kaszubskich w km 15+9650

2023-02-06-2023-02-12

 Mobilizacja transportu Tefry w km 4+190
Mobilizacja transportu Tefry w km 4+190
 Widok na drogę technologiczną w km 4+275
Widok na drogę technologiczną w km 4+275
 Roboty ziemne w km 1+420
Roboty ziemne w km 1+420
 Widok na pas drogowy w km 4+300
Widok na pas drogowy w km 4+300
 Układanie płyt prefabrykowanych w km 4+370
Układanie płyt prefabrykowanych w km 4+370
 Zabezpieczenie drzew w km 1+500
Zabezpieczenie drzew w km 1+500
 Roboty ziemne w km 1+530
Roboty ziemne w km 1+530
 Wykonanie zbrojenia słupów podpory środkowej obiektu WD-5 w km 3+750
Wykonanie zbrojenia słupów podpory środkowej obiektu WD-5 w km 3+750
 Roboty ziemne w km 4+150
Roboty ziemne w km 4+150
 Roboty zbrojarskie nad korpusami przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+660
Roboty zbrojarskie nad korpusami przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+660
 Zabezpieczenie i ogrodzenie wykopu z pasem drogowym w km 1+700
Zabezpieczenie i ogrodzenie wykopu z pasem drogowym w km 1+700
 Roboty ziemne w km 4+170
Roboty ziemne w km 4+170
 Składowanie ścianek szczelnych w km 4+520
Składowanie ścianek szczelnych w km 4+520
 Wykonywanie deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonywanie deskowania korpusu przyczółka P1 obiektu WD-96 w km 1+400
 Wymiana gruntu w km 1+940
Wymiana gruntu w km 1+940
 Zabezpieczenie wykopu w km 5+667
Zabezpieczenie wykopu w km 5+667
 Montaż deskowania korpusu przyczóła P5 obiektu WD-96 w km 1+290
Montaż deskowania korpusu przyczóła P5 obiektu WD-96 w km 1+290
 Transport gruntu w km 3+100
Transport gruntu w km 3+100
 Wykonanie wykopy pod fundament obiektu WD-7a w km 4+195
Wykonanie wykopy pod fundament obiektu WD-7a w km 4+195
 Roboty ziemne w km 1+650
Roboty ziemne w km 1+650

2023-01-30-2023-02-05

 Betonowanie wschodniego fundamentu przyczółka obiektu WD-9 w km 8+670
Betonowanie wschodniego fundamentu przyczółka obiektu WD-9 w km 8+670
 Roboty wyburzeniow w km 9+430
Roboty wyburzeniow w km 9+430
 Roboty ziemne w km 1+640
Roboty ziemne w km 1+640
 Roboty Ziemne w km 3+280
Roboty Ziemne w km 3+280
 Skladowanie odpadów po robotach wyburzeniowych w km 9+455
Skladowanie odpadów po robotach wyburzeniowych w km 9+455
 Roboty rozbiórkowe w km 9+450
Roboty rozbiórkowe w km 9+450
 Prace drogowe w km 8+605
Prace drogowe w km 8+605
 Roboty betoniarskie przy wschodnim fundamencie przyczółka obiektu WD-9 w km 8+670
Roboty betoniarskie przy wschodnim fundamencie przyczółka obiektu WD-9 w km 8+670
 Orboty betoniarskie fundamentów podpór przy obiekcie ES-15a w km 15+510
Orboty betoniarskie fundamentów podpór przy obiekcie ES-15a w km 15+510
 Transport kruszyw w km 9+410
Transport kruszyw w km 9+410
 Ogrodzenie wykopu pod fundament obiektu WD-5 w km 3+715
Ogrodzenie wykopu pod fundament obiektu WD-5 w km 3+715
 Transport kruszyw za pomocą pojazdów ciężarowych w km 9+290
Transport kruszyw za pomocą pojazdów ciężarowych w km 9+290
 Transport materiały Tefra za pomocą pojazdów ciężarówych w km 8+612
Transport materiały Tefra za pomocą pojazdów ciężarówych w km 8+612
 Transport mieszanki betonowej w km 8+630
Transport mieszanki betonowej w km 8+630
 Roboty drogowe w km 8+623
Roboty drogowe w km 8+623
 Wykonywanie słupów fundamentu podpory środkowej obiektu WD-9 w km 8+655
Wykonywanie słupów fundamentu podpory środkowej obiektu WD-9 w km 8+655
 Tyczenie geodezyjne w km 3+694
Tyczenie geodezyjne w km 3+694
 Zbrojenie oraz deskowanie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+710
Zbrojenie oraz deskowanie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-5 w km 3+710
 Transport palownicy w km 9+600
Transport palownicy w km 9+600
 Zbrojenie fundametu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 w km 8+660
Zbrojenie fundametu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 w km 8+660

2023-01-23-2023-01-29

 Roboty ziemne w km 1+710
Roboty ziemne w km 1+710
 Prace geodezyjne w km 15+540
Prace geodezyjne w km 15+540
 Roboty drogowe w km 15+720
Roboty drogowe w km 15+720
 Wykonanie wykopu w km 15+380
Wykonanie wykopu w km 15+380
 Wykonana podstawa fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 w km 8+660
Wykonana podstawa fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 w km 8+660
 Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego niskiego ciśnienia w km 1+850
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego niskiego ciśnienia w km 1+850
 Odhumusowanie gruntu w km 1+600
Odhumusowanie gruntu w km 1+600
 Widok na fundament północnego przyczółka obiektu WD-96 w km 1+290
Widok na fundament północnego przyczółka obiektu WD-96 w km 1+290
 Roboty ziemne w km 1+670
Roboty ziemne w km 1+670
 Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
 Wykowanie izolacji fundamentu połudiowego przyczółka WD-96 w km 1+396
Wykowanie izolacji fundamentu połudiowego przyczółka WD-96 w km 1+396
 Zabezpieczenie zbrojenia fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-9 w km 8+670
Zabezpieczenie zbrojenia fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD-9 w km 8+670
 Wykonany fundament podpory środkowej obiektu WD-9 w km 8+655
Wykonany fundament podpory środkowej obiektu WD-9 w km 8+655
 Odhumusowanie gruntu w km 1+430
Odhumusowanie gruntu w km 1+430
 Roboty drogowe w km +770
Roboty drogowe w km +770
 Zbrojenie fundamentu obiektu WD-5 w km 3+640
Zbrojenie fundamentu obiektu WD-5 w km 3+640
 Składowanie płyt szalunkowych w km 1+389
Składowanie płyt szalunkowych w km 1+389
 Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wysokiego ciśnienia w km 1+840
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wysokiego ciśnienia w km 1+840
 Zasypywanie przyłącza energetycznego przy ul. Oliwskiej w Chwaszczynie w km 1+770
Zasypywanie przyłącza energetycznego przy ul. Oliwskiej w Chwaszczynie w km 1+770
 Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 15+368
Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 15+368
 Wyrównywanie gruntu oraz motażogrodzenia wykopów fundamentów obiektu ES-15a w km 15+530
Wyrównywanie gruntu oraz motażogrodzenia wykopów fundamentów obiektu ES-15a w km 15+530
 Widok na budowę fundamentu południowego przyczółka obiektu WD-96 w km 1+400
Widok na budowę fundamentu południowego przyczółka obiektu WD-96 w km 1+400

2023-01-16-2023-01-22

 Odhumusowanie gruntu w km 1+600
Odhumusowanie gruntu w km 1+600
 Transport kruszyw przez pojazdy ciężarowe w km 9+320
Transport kruszyw przez pojazdy ciężarowe w km 9+320
 Widok na fundament przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400
Widok na fundament przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400
 Roboty ziemne w km 1+500
Roboty ziemne w km 1+500
 Widok na fundament przyczółka północnego obiektu WD-96 w km 1+290
Widok na fundament przyczółka północnego obiektu WD-96 w km 1+290
 Składowanie rur w km 9+330
Składowanie rur w km 9+330
 Odhumusowanie w km 9+230
Odhumusowanie w km 9+230
 Składowanie kamieni w km 8+645
Składowanie kamieni w km 8+645
 Widok na pas drogowy w km 8+600
Widok na pas drogowy w km 8+600
 Karpiny złożone w km 3+450
Karpiny złożone w km 3+450
 Widok na drogę tymczasową dla ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie w km 1+795
Widok na drogę tymczasową dla ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie w km 1+795
 Przygotowanie podłoża gruntowego pod wschodni fundament przyczółka obiektu WD-9 w km 8+645
Przygotowanie podłoża gruntowego pod wschodni fundament przyczółka obiektu WD-9 w km 8+645
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+580
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+580
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+250
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+250
 Przygotowania fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 pod roboty betoniarskie w km 8+650
Przygotowania fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 pod roboty betoniarskie w km 8+650
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 10+570
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 10+570
 Roboty drogowe w km 9+180
Roboty drogowe w km 9+180
 Wykonany przepust wodny w km 9+380
Wykonany przepust wodny w km 9+380
 Zabezpieczenie drogi technologicznej w psaie drogowym w km 8+715
Zabezpieczenie drogi technologicznej w psaie drogowym w km 8+715
 Zagęszczony pas odcinka drogi dojazdowej w km 8+500
Zagęszczony pas odcinka drogi dojazdowej w km 8+500
 Zbrojenie fundamentu przęsła obiektu WD-9 w km 8+660
Zbrojenie fundamentu przęsła obiektu WD-9 w km 8+660
 Zabezpieczenie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400
Zabezpieczenie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400

2023-01-09-2023-01-15

 Odhumusowanie gruntu w km 9+230
Odhumusowanie gruntu w km 9+230
 Roboty ziemne w km 1+690
Roboty ziemne w km 1+690
 Roboty ziemne w km 1+835
Roboty ziemne w km 1+835
 Ogrodzenie i oddzielenie placu budowy OMT od Trasy Kaszubskiej w km 1+344
Ogrodzenie i oddzielenie placu budowy OMT od Trasy Kaszubskiej w km 1+344
 Roboty ziemne na budowanej drodze lokalnej w km 8+680
Roboty ziemne na budowanej drodze lokalnej w km 8+680
 Przygotowanie do wykonanaia wylewki z chudego betonu pod fundament przęsłą obiektu WD-9 w km 8+660
Przygotowanie do wykonanaia wylewki z chudego betonu pod fundament przęsłą obiektu WD-9 w km 8+660
 Odhumusowanie w km 1+500
Odhumusowanie w km 1+500
 Roboty ziemne w km 9+120
Roboty ziemne w km 9+120
 Roboty rozbiórkowe w km 13+580
Roboty rozbiórkowe w km 13+580
 Prace wiertnicze w km 1+780
Prace wiertnicze w km 1+780
 Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 8+820
Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 8+820
 Tyczenie geodezyjne w km 1+340
Tyczenie geodezyjne w km 1+340
 Transport oraz składowanie kruszyw w km 9+200
Transport oraz składowanie kruszyw w km 9+200
 Widok na budowany pas drogowy OMT w km 8+650
Widok na budowany pas drogowy OMT w km 8+650
 Widok na drogę dojazdową zastępującą fragment ul. Kaszubska Droga w km 1+830
Widok na drogę dojazdową zastępującą fragment ul. Kaszubska Droga w km 1+830
 Wykonanie rowu melioracyjnego w km 9+100
Wykonanie rowu melioracyjnego w km 9+100
 Wykonany fundament pod przyczółek południowy obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonany fundament pod przyczółek południowy obiektu WD-96 w km 1+400
 Wykonanie zbrojenia fundametu pod przyczółek obiektu WD-9 w km 8+650
Wykonanie zbrojenia fundametu pod przyczółek obiektu WD-9 w km 8+650
 Wykonanie przepustu wodnego w km 9+185
Wykonanie przepustu wodnego w km 9+185
 Wykonany fundament pod przyczółek północny dla obiektu WD-96 w km 1+290
Wykonany fundament pod przyczółek północny dla obiektu WD-96 w km 1+290
 Wydzielony pas dla pieszych od strony Osiedla Nad Jeziorem w Chwaszczynie w km 1+830
Wydzielony pas dla pieszych od strony Osiedla Nad Jeziorem w Chwaszczynie w km 1+830
 Wyprowadzenie zbrojenia przyłka z fundamentu dla obiektu WD-96 w km 1+400
Wyprowadzenie zbrojenia przyłka z fundamentu dla obiektu WD-96 w km 1+400
 Zamknięcie ul. Kaszubska Droga w km 1+800
Zamknięcie ul. Kaszubska Droga w km 1+800
 Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na DW 218 w km 1+795
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na DW 218 w km 1+795
 Zamknięcie wlotu do ronda na ul. Armii Krajowej w Żukowie w km 13+500
Zamknięcie wlotu do ronda na ul. Armii Krajowej w Żukowie w km 13+500

2023-01-02-2023-01-08

 Pobocze oraz rów odwadniający drogi lokalnej w km 10+740
Pobocze oraz rów odwadniający drogi lokalnej w km 10+740
 Roboty branżowe w km 8+590
Roboty branżowe w km 8+590
 Roboty drogowe w km 9+100
Roboty drogowe w km 9+100
 Mobilizacja sprzętu w km 1+850
Mobilizacja sprzętu w km 1+850
 Porządkowanie usuwanej roślinności w km 1+840
Porządkowanie usuwanej roślinności w km 1+840
 Budowa drogi lokalnej w km 8+700
Budowa drogi lokalnej w km 8+700
 Roboty ziemne w km 8+650
Roboty ziemne w km 8+650
 Roboty ziemne w km 9+000
Roboty ziemne w km 9+000
 Budowa tymczasowej drogi technologicznej w km 1+810
Budowa tymczasowej drogi technologicznej w km 1+810
 Roboty ziemne w km 8+580
Roboty ziemne w km 8+580
 Transport gruntu za pomocą wozidła w km 8+950
Transport gruntu za pomocą wozidła w km 8+950
 Widok na drogę dojazdową w km 1+850
Widok na drogę dojazdową w km 1+850
 Tymczasowy pas dla pieszych w km 1+830
Tymczasowy pas dla pieszych w km 1+830
 Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
 Roboty wyburzeniowe w km 2+300
Roboty wyburzeniowe w km 2+300
 Tymczasowy pas ruchu w km 8+600
Tymczasowy pas ruchu w km 8+600
 Widok na budowany pas drogowy w km 10+650
Widok na budowany pas drogowy w km 10+650
 Widok na drogę lokalną w km 10+800
Widok na drogę lokalną w km 10+800
 Widok na drogę dojazdową w km 8+800
Widok na drogę dojazdową w km 8+800
 Widok na odhumusowany pas drogowy w km 1+900
Widok na odhumusowany pas drogowy w km 1+900
 Widok na tymczasowy pas ruchu w km 8+640
Widok na tymczasowy pas ruchu w km 8+640
 Wykonywanie przewiertu przez podłoże gruntowe w km 1+830
Wykonywanie przewiertu przez podłoże gruntowe w km 1+830

2022-12-26-2023-01-01

 Ogrodzenie separujące ul. Kaszubska Droga z tymczasowym pasem dla ruchu pieszych w km 1+880
Ogrodzenie separujące ul. Kaszubska Droga z tymczasowym pasem dla ruchu pieszych w km 1+880
 Składowanie kamieni w km 8+660
Składowanie kamieni w km 8+660
 Rozładunek oraz składowanie pospółki w km 1+940
Rozładunek oraz składowanie pospółki w km 1+940
 Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 8+650
Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 8+650
 Droga lokalna w km 8+650
Droga lokalna w km 8+650
 Składowanie kruszywa łamanego w km 1+920
Składowanie kruszywa łamanego w km 1+920
 Oznakowanie drogi tymczasowej w km 8+595
Oznakowanie drogi tymczasowej w km 8+595
 Granica budowanego pasa drogowego w km 8+560
Granica budowanego pasa drogowego w km 8+560
 Odhumusowanie gruntu w km 8+580
Odhumusowanie gruntu w km 8+580
 składowanie rur w km 8+670
składowanie rur w km 8+670
 Składowanie płyt prefabrykowanych żelbetowych w km 8+660
Składowanie płyt prefabrykowanych żelbetowych w km 8+660
 Tyczenie geodezyjne w km 8+700
Tyczenie geodezyjne w km 8+700
 Widok na drogę tymczasową w km 8+600
Widok na drogę tymczasową w km 8+600
 Tymczasowy pas do poruszania się pieszych w km 1+880
Tymczasowy pas do poruszania się pieszych w km 1+880
 Widok na budowę drogi dojazdowej w km 8+680
Widok na budowę drogi dojazdowej w km 8+680
 Widok na pas drogowy w km 1+900
Widok na pas drogowy w km 1+900
 Wykonanie wylewki pod fundament wiaduktu z betonu chudego w km 8+650
Wykonanie wylewki pod fundament wiaduktu z betonu chudego w km 8+650
 Widoka na wymianę gruntu w km 8+640
Widoka na wymianę gruntu w km 8+640
 Wjazd na plac składowy w km 1+890
Wjazd na plac składowy w km 1+890
 Zabezpieczenie wykopów ogrodzeniem metalowym w km 1+880
Zabezpieczenie wykopów ogrodzeniem metalowym w km 1+880
 Zabezpieczenie wykopu w km 8+620
Zabezpieczenie wykopu w km 8+620
 Wykop oraz jego zabezpieczenie w km 1+885
Wykop oraz jego zabezpieczenie w km 1+885

2022-12-19-2022-12-25

 Miejsce składowania elementów budowlanych w km 1+980
Miejsce składowania elementów budowlanych w km 1+980
 Składowanie oznakowania pionowego w km 1+250
Składowanie oznakowania pionowego w km 1+250
 składowanie pospółki w km 2+000
składowanie pospółki w km 2+000
 Mobilozacja sprzętu ciężkiego w km 2+000
Mobilozacja sprzętu ciężkiego w km 2+000
 Roboty betoniarskie na fundamencie obiektu WD-96 w km 1+410
Roboty betoniarskie na fundamencie obiektu WD-96 w km 1+410
 Składowanie gruzu w km 1+650
Składowanie gruzu w km 1+650
 Składowanie kruszywa łamanego w km 2+050
Składowanie kruszywa łamanego w km 2+050
 Stacja kontrolna służąca do ważenia pojazdów ciężarowych w km 1+900
Stacja kontrolna służąca do ważenia pojazdów ciężarowych w km 1+900
 Składowanie rur w km 1+820
Składowanie rur w km 1+820
 Szalowanie fundamentu obiektu WD-96 w km 1+410
Szalowanie fundamentu obiektu WD-96 w km 1+410
 Transport pospółki w km 2+000
Transport pospółki w km 2+000
 Transport zemny w km 2+000
Transport zemny w km 2+000
 Widok na drogę technologiczną w km 1+950
Widok na drogę technologiczną w km 1+950
 Widok na nasypy oraz składowanie gruzu w km 1+750
Widok na nasypy oraz składowanie gruzu w km 1+750
 Widok na roboty drogowe w km 2+000
Widok na roboty drogowe w km 2+000
 Widok na fundament przygotowany do robót betoniarskich w km 1+140
Widok na fundament przygotowany do robót betoniarskich w km 1+140
 Widok na rów odwadniający w km 1+840
Widok na rów odwadniający w km 1+840
 Widok na wykop pod instlacje w km 1+830
Widok na wykop pod instlacje w km 1+830
 Widok ogólny na pas drogowy OMT w km 1+850
Widok ogólny na pas drogowy OMT w km 1+850
 Wytyczona geodezyjnie podpora P2 biektu WD-96 w km 1+360
Wytyczona geodezyjnie podpora P2 biektu WD-96 w km 1+360
 Wykonanie rowu pod instalację elektryczną w km 1+820
Wykonanie rowu pod instalację elektryczną w km 1+820
 Roboty ziemne w km 1+820
Roboty ziemne w km 1+820
 Zbezpieczenie wykopów w km 1+830
Zbezpieczenie wykopów w km 1+830
 Widok ogólny na Trasę Kaszubską w km 1+300
Widok ogólny na Trasę Kaszubską w km 1+300

2022-12-12-2022-12-18

 Widok na plac budowy w km 15+500
Widok na plac budowy w km 15+500
 Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
 Zabezpieczenie roślinności w km 15+440
Zabezpieczenie roślinności w km 15+440
 Wyrównywanie podłoża gruntowego w km 8+220
Wyrównywanie podłoża gruntowego w km 8+220
 Widok na rów odwadniający drogi dojazdowej w km 8+480
Widok na rów odwadniający drogi dojazdowej w km 8+480
 Widok ogólny na budowany odcinek drogi OMT w km 8+620
Widok ogólny na budowany odcinek drogi OMT w km 8+620
 Wykonanie wykopu w km 15+440
Wykonanie wykopu w km 15+440
 Transport gruntu z pomocą wozideł technologicznych w km 9+050
Transport gruntu z pomocą wozideł technologicznych w km 9+050
 Widok na budowaną drogę dojazdową w km 8+450
Widok na budowaną drogę dojazdową w km 8+450
 Składowanie prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz kamieni w km 8+670
Składowanie prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz kamieni w km 8+670
 Rozdrabnianie gruzu z rozbiórki za pomocą kruszarki w km 1+620
Rozdrabnianie gruzu z rozbiórki za pomocą kruszarki w km 1+620
 Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
 Składowanie rur montażowych oraz roboty ziemne w km 9+100
Składowanie rur montażowych oraz roboty ziemne w km 9+100
 Roboty ziemne w km 15+450
Roboty ziemne w km 15+450
 Ładowanie oraz transport gruntu za pomocą koparki oraz wozideł technologicznych w km 8+700
Ładowanie oraz transport gruntu za pomocą koparki oraz wozideł technologicznych w km 8+700
 Droga technologiczna w km 8+590
Droga technologiczna w km 8+590
 Widok na nasypy w km 8+510
Widok na nasypy w km 8+510
 Roboty ziemne w km 8+200
Roboty ziemne w km 8+200
 Zagęszczanie warstwy gruntu w km 15+430
Zagęszczanie warstwy gruntu w km 15+430
 Oznakowanie drogi technicznej w km 8+600
Oznakowanie drogi technicznej w km 8+600
 Droga technologiczna w km 8+610
Droga technologiczna w km 8+610

2022-12-05-2022-12-11

 Porządkowanie karpin po wycince drzew w km 10+580
Porządkowanie karpin po wycince drzew w km 10+580
 Miejsce czyszczenia betonowozów i pomp w km 15+400
Miejsce czyszczenia betonowozów i pomp w km 15+400
 Roboty ziemne w km 13+300
Roboty ziemne w km 13+300
 Prace w km 15+450 - 15+700
Prace w km 15+450 - 15+700
 Odhumusowanie w km 11+000
Odhumusowanie w km 11+000
 Transport grodzic z pomocą dźwigu w km 15+480
Transport grodzic z pomocą dźwigu w km 15+480
 Montaż pali prefabrykowanych w km 4+500
Montaż pali prefabrykowanych w km 4+500
 Roboty ziemne w km 1+900
Roboty ziemne w km 1+900
 Gałęzie z wycinki złożone w km 16+550
Gałęzie z wycinki złożone w km 16+550
 Wycinka drzew i krzewów w km 16+500
Wycinka drzew i krzewów w km 16+500
 Transport gruntu za pomocą wozidła w km 15+420
Transport gruntu za pomocą wozidła w km 15+420
 Kładka wraz z przepustem precinającym prostopadle do rzeki Radunia w km 15+680
Kładka wraz z przepustem precinającym prostopadle do rzeki Radunia w km 15+680
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 15+500 – 15+700
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 15+500 – 15+700
 Ukształtowanie terenu Przy jeziorze Borowiec Duży w km 4+450
Ukształtowanie terenu Przy jeziorze Borowiec Duży w km 4+450
 Roboty ziemne w km 3+700
Roboty ziemne w km 3+700
 Wygrodzenie drzew i krzewów w km 14+750
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 14+750
 Wykonywanie odwiertu do wykonania pali fundamentowych w km 15+500
Wykonywanie odwiertu do wykonania pali fundamentowych w km 15+500
 Wyrównanie podłoża gruntowego oraz tyczenie geodezyjne w km 15+460
Wyrównanie podłoża gruntowego oraz tyczenie geodezyjne w km 15+460
 Wykonywanie wylewki z betonu chudego w km 8+650
Wykonywanie wylewki z betonu chudego w km 8+650
 Wytyczone lokalizacje do wykonania fundamentu na palach km 15+520
Wytyczone lokalizacje do wykonania fundamentu na palach km 15+520
 Wykopy pod fundamenty dla wiaduktu drogowego WD-5 w km 3+600
Wykopy pod fundamenty dla wiaduktu drogowego WD-5 w km 3+600
 Zabezpieczenie drzew w km 15+430
Zabezpieczenie drzew w km 15+430

2022-11-28-2022-12-04

 Drewno z wycinki złożone w km 7+200 (1)
Drewno z wycinki złożone w km 7+200 (1)
 Drewno z wycinki złożone w km 7+200
Drewno z wycinki złożone w km 7+200
 Karpiny z wycinki drzew złożone w km 4+750
Karpiny z wycinki drzew złożone w km 4+750
 Porządkowanie terenu po rozbiórce w km 15+250
Porządkowanie terenu po rozbiórce w km 15+250
 Porządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów w km 7+200
Porządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów w km 7+200
 Prace w rejonie Borowca
Prace w rejonie Borowca
 Kruszywo na placu składowym w km 15+200
Kruszywo na placu składowym w km 15+200
 Droga dojazdowa oraz roboty ziemne w km 14+980
Droga dojazdowa oraz roboty ziemne w km 14+980
 Prace archeologiczne w km 14+890
Prace archeologiczne w km 14+890
 Roboty ziemne na placu budowy OMT w km 15+600
Roboty ziemne na placu budowy OMT w km 15+600
 Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
 Ważenie pojazdu ciężarowego wraz z łdunkiem w km 15+150
Ważenie pojazdu ciężarowego wraz z łdunkiem w km 15+150
 Widok na plac budowy OMT w km 15+500
Widok na plac budowy OMT w km 15+500
 Rozładunek kruszywa na placu składowym w km 15+180
Rozładunek kruszywa na placu składowym w km 15+180
 Widok ogólny na OMT zaplecze budowy w km 15+200
Widok ogólny na OMT zaplecze budowy w km 15+200
 Wycinka dębu w km 7+200
Wycinka dębu w km 7+200
 Widok na składy kruszw wraz z widokiem na drogę techniczną oraz ul. Gdańską w km 15 250
Widok na składy kruszw wraz z widokiem na drogę techniczną oraz ul. Gdańską w km 15 250
 Składowanie wykarczowanych korzeni drzew w km 15 440
Składowanie wykarczowanych korzeni drzew w km 15 440
 Roboty ziemne w km 15+530
Roboty ziemne w km 15+530
 Zabezpieczenie drzew w km 15+380
Zabezpieczenie drzew w km 15+380
 Wycinka drew i krzewów w km 15+430
Wycinka drew i krzewów w km 15+430

2022-11-21-2022-11-27

 Gałęzie z wycinki złożone w km 2+490
Gałęzie z wycinki złożone w km 2+490
 Prace porządkowe po karczowaniu drzew i krzewów w km 4+290 (teren Lasów Państwowych)
Prace porządkowe po karczowaniu drzew i krzewów w km 4+290 (teren Lasów Państwowych)
 Drewno z wycinki złożone w km 3+720
Drewno z wycinki złożone w km 3+720
 Prace instalacyjne w km 13+480
Prace instalacyjne w km 13+480
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (2)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (2)
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (4)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (4)
 Karczowanie karpin drzew i krzewów w km 4+190
Karczowanie karpin drzew i krzewów w km 4+190
 Prace przy drodze technologicznej w Borowcu w km 4+300
Prace przy drodze technologicznej w Borowcu w km 4+300
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (5)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (5)
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (1)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (1)
 Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (3)
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000 (3)
 Prace wyburzeniowe w km 1+200 (2)
Prace wyburzeniowe w km 1+200 (2)
 Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+600
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+600
 Prace wyburzeniowe w km 1+200 (1)
Prace wyburzeniowe w km 1+200 (1)
 Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+660
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+660
 Prace wyburzeniowe w km 1+300 (1)
Prace wyburzeniowe w km 1+300 (1)
 Prace wyburzeniowe w km 1+200 (3)
Prace wyburzeniowe w km 1+200 (3)
 Prace wyburzeniowe w km 1+300 (2)
Prace wyburzeniowe w km 1+300 (2)
 Teren po wycince drzew i krzewów w km 3+400
Teren po wycince drzew i krzewów w km 3+400
 Zbrojenie przy w. Chwaszczyno - obiekt WD-96
Zbrojenie przy w. Chwaszczyno - obiekt WD-96

2022-11-14-2022-11-20

 Drewno z wycinki złożone w km 3+720
Drewno z wycinki złożone w km 3+720
 Prace związane z wycinką drzew w km 3+480
Prace związane z wycinką drzew w km 3+480
 Prace związane z wycinką drzew w km 3+530
Prace związane z wycinką drzew w km 3+530
 Prace związane z wycinką drzew w km 3+560
Prace związane z wycinką drzew w km 3+560
 Roboty rozbiórkowe w km 2+000
Roboty rozbiórkowe w km 2+000
 Roboty rozbiórkowe w km 2+300
Roboty rozbiórkowe w km 2+300
 Składowanie drewna z wycinki w km 3+720
Składowanie drewna z wycinki w km 3+720
 Wycinka drzew i krzewów w km 3+440
Wycinka drzew i krzewów w km 3+440
 Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (1)
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (1)
 Karczowanie karpin wyciętych drzew i krzewów w km 3+470
Karczowanie karpin wyciętych drzew i krzewów w km 3+470
 Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
 Prace ziemne w km 2+000
Prace ziemne w km 2+000
 Karpiny wyciętych drzew w km 3+970
Karpiny wyciętych drzew w km 3+970
 Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (3)
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (3)
 Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 1+550
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 1+550
 Roboty rozbiórkowe w km 2+100
Roboty rozbiórkowe w km 2+100
 Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+400.
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+400.
 Drewno z wycinki złożone w km 3+800
Drewno z wycinki złożone w km 3+800
 Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (2)
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P (2)
 Zrębki z wycinki drzew i krzewów złożone w km 3+320
Zrębki z wycinki drzew i krzewów złożone w km 3+320

2022-11-07-2022-11-13

 Gałęzie z wycinki (do zrębkowania) złożone w km 2+500
Gałęzie z wycinki (do zrębkowania) złożone w km 2+500
 Prace porządkowe po wycince w km 2+680
Prace porządkowe po wycince w km 2+680
 Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno
Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno
 Gałęzie z wycinki (do zrębkowania) złożone w km 2+350
Gałęzie z wycinki (do zrębkowania) złożone w km 2+350
 Prace rozbiórkowe w km 1+300
Prace rozbiórkowe w km 1+300
 Karpiny z wycinki drzew w km 14+500
Karpiny z wycinki drzew w km 14+500
 Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno (1)
Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno (1)
 Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300 (1)
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300 (1)
 Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300 (2)
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300 (2)
 Prace rozbiórkowe w km 1+100
Prace rozbiórkowe w km 1+100
 Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
 Teren po wycince drzew i krzewów w km 14+300
Teren po wycince drzew i krzewów w km 14+300
 Roboty ziemne w km 8+700 (3)
Roboty ziemne w km 8+700 (3)
 Rozładunek gałęzi z wycinki w km 2+500
Rozładunek gałęzi z wycinki w km 2+500
 Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
 Roboty ziemne w km 8+700 (2)
Roboty ziemne w km 8+700 (2)
 Teren wycinki drzew i krzewów w km 6+900 – 7+000
Teren wycinki drzew i krzewów w km 6+900 – 7+000
 Teren wycinki drzew i krzewów w km 7+070
Teren wycinki drzew i krzewów w km 7+070
 Roboty ziemne w km 8+700 (1)
Roboty ziemne w km 8+700 (1)
 Prace rozbiórkowe w m. Chwaszczyno
Prace rozbiórkowe w m. Chwaszczyno

2022-10-31-2022-11-06

 Drewno z wycinki złożone w km 4+800
Drewno z wycinki złożone w km 4+800
 Obszar po wycince drzew i krzewów (do karczowania) w km 4+300 - Teren Lasów Państwowych
Obszar po wycince drzew i krzewów (do karczowania) w km 4+300 - Teren Lasów Państwowych
 Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Miszewko
Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Miszewko
 Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 4+750
Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 4+750
 Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 4+500 - Teren Lasów Państwowych
Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 4+500 - Teren Lasów Państwowych
 Grupa drzew kolidujących w obszarze podpór WD-96
Grupa drzew kolidujących w obszarze podpór WD-96
 Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Leźno
Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Leźno
 Materiał składowany w m. Gralewo-Stacja
Materiał składowany w m. Gralewo-Stacja
 Roboty ziemne w km 8+500
Roboty ziemne w km 8+500
 Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty prowadzone w m. Leźno
 Prace rozbiórkowe w km 15+300
Prace rozbiórkowe w km 15+300
 Roboty prowadzone w m. Leźno (3)
Roboty prowadzone w m. Leźno (3)
 Roboty prowadzone w m. Leźno (1)
Roboty prowadzone w m. Leźno (1)
 Roboty ziemne w km 8+500''
Roboty ziemne w km 8+500''
 Roboty prowadzone w m. Leźno (4)
Roboty prowadzone w m. Leźno (4)
 Roboty ziemne w km 8+500'
Roboty ziemne w km 8+500'
 Wycinka drzew i krzewów w km 4+450 - Teren Lasów Państwowych
Wycinka drzew i krzewów w km 4+450 - Teren Lasów Państwowych
 Wycinka drzew i krzewów w km 2+680
Wycinka drzew i krzewów w km 2+680
 Wykarczowane karpiny drzew złożone w km 8+600
Wykarczowane karpiny drzew złożone w km 8+600
 Wycinka drzew w km 2+680
Wycinka drzew w km 2+680
 Roboty prowadzone w m. Leźno (2)
Roboty prowadzone w m. Leźno (2)

2022-10-24-2022-10-30

 Drewno z wycinki złożone w km 15+200
Drewno z wycinki złożone w km 15+200
 Kruszywo na placu składowym w km 15+200'
Kruszywo na placu składowym w km 15+200'
 Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200'
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200'
 Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (2)
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (2)
 Kruszywo na placu składowym w km 15+200
Kruszywo na placu składowym w km 15+200
 Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 1+600
Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 1+600
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (3)
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (3)
 Zabezpieczenie drzew w km 15+300
Zabezpieczenie drzew w km 15+300
 Zabezpieczenie drzew w km 15+300'
Zabezpieczenie drzew w km 15+300'
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (4)
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (4)
 Zezrębkowane gałęzie drzew i krzewów w km 1+600
Zezrębkowane gałęzie drzew i krzewów w km 1+600
 Segregacja odpadów z wyburzenia budynków w km 15+200
Segregacja odpadów z wyburzenia budynków w km 15+200
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
 Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 10+550
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 10+550
 Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300
Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300
 Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300'
Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300'
 Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (1)
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000 (1)
 Zdjęcie humusu w km 15+100
Zdjęcie humusu w km 15+100
 Zdjęcie humusu w km 15+200
Zdjęcie humusu w km 15+200

2022-10-17-2022-10-23

 Drewno z wycinki złożone w km 10+500
Drewno z wycinki złożone w km 10+500
 Drewno z wycinki złożone w km 8+600
Drewno z wycinki złożone w km 8+600
 Oznaczenie granic w km 14+000
Oznaczenie granic w km 14+000
 Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100
Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100
 Gałęzie z wycinki drzew i krzewów złożone w km 14+900
Gałęzie z wycinki drzew i krzewów złożone w km 14+900
 Drewno z wycinki złożone w km 8+600 (2)
Drewno z wycinki złożone w km 8+600 (2)
 Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 8+600
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 8+600
 Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700
Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700
 Pryzma ze zrębkami z wycinki drzew i krzewów w km 15+200
Pryzma ze zrębkami z wycinki drzew i krzewów w km 15+200
 Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300 (2)
Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300 (2)
 Drewno z wycinki złożone w km 15+200
Drewno z wycinki złożone w km 15+200
 Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100 (2)
Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100 (2)
 Oznaczenie granic inwestycji w km 14+000
Oznaczenie granic inwestycji w km 14+000
 Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700'
Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700'
 Odhumusowanie terenu w km 2+000
Odhumusowanie terenu w km 2+000
 Wycinka drzew i krzewów w km 10+500
Wycinka drzew i krzewów w km 10+500
 Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300
Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300
 Oznaczenie granic inwestycji w km 2+100
Oznaczenie granic inwestycji w km 2+100
 Mobilizacja sprzędu do odhumusowania w km 14+000
Mobilizacja sprzędu do odhumusowania w km 14+000
 Wycinka drzew i krzewów w km 15+300
Wycinka drzew i krzewów w km 15+300
 Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 8+600
Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 8+600
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024