Zdjęcia z poziomu ziemi

2023-01-16-2023-01-22

Odhumusowanie gruntu w km 1+600
Odhumusowanie gruntu w km 1+600
Transport kruszyw przez pojazdy ciężarowe w km 9+320
Transport kruszyw przez pojazdy ciężarowe w km 9+320
Widok na fundament przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400
Widok na fundament przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400
Roboty ziemne w km 1+500
Roboty ziemne w km 1+500
Widok na fundament przyczółka północnego obiektu WD-96 w km 1+290
Widok na fundament przyczółka północnego obiektu WD-96 w km 1+290
Składowanie rur w km 9+330
Składowanie rur w km 9+330
Odhumusowanie w km 9+230
Odhumusowanie w km 9+230
Składowanie kamieni w km 8+645
Składowanie kamieni w km 8+645
Widok na pas drogowy w km 8+600
Widok na pas drogowy w km 8+600
Karpiny złożone w km 3+450
Karpiny złożone w km 3+450
Widok na drogę tymczasową dla ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie w km 1+795
Widok na drogę tymczasową dla ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie w km 1+795
Przygotowanie podłoża gruntowego pod wschodni fundament przyczółka obiektu WD-9 w km 8+645
Przygotowanie podłoża gruntowego pod wschodni fundament przyczółka obiektu WD-9 w km 8+645
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+580
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+580
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+250
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 3+250
Przygotowania fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 pod roboty betoniarskie w km 8+650
Przygotowania fundamentu przyczółka zachodniego obiektu WD-9 pod roboty betoniarskie w km 8+650
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 10+570
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 10+570
Roboty drogowe w km 9+180
Roboty drogowe w km 9+180
Wykonany przepust wodny w km 9+380
Wykonany przepust wodny w km 9+380
Zabezpieczenie drogi technologicznej w psaie drogowym w km 8+715
Zabezpieczenie drogi technologicznej w psaie drogowym w km 8+715
Zagęszczony pas odcinka drogi dojazdowej w km 8+500
Zagęszczony pas odcinka drogi dojazdowej w km 8+500
Zbrojenie fundamentu przęsła obiektu WD-9 w km 8+660
Zbrojenie fundamentu przęsła obiektu WD-9 w km 8+660
Zabezpieczenie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400
Zabezpieczenie fundamentu przyczółka południowego obiektu WD-96 w km 1+400

2023-01-09-2023-01-15

Odhumusowanie gruntu w km 9+230
Odhumusowanie gruntu w km 9+230
Roboty ziemne w km 1+690
Roboty ziemne w km 1+690
Roboty ziemne w km 1+835
Roboty ziemne w km 1+835
Ogrodzenie i oddzielenie placu budowy OMT od Trasy Kaszubskiej w km 1+344
Ogrodzenie i oddzielenie placu budowy OMT od Trasy Kaszubskiej w km 1+344
Roboty ziemne na budowanej drodze lokalnej w km 8+680
Roboty ziemne na budowanej drodze lokalnej w km 8+680
Przygotowanie do wykonanaia wylewki z chudego betonu pod fundament przęsłą obiektu WD-9 w km 8+660
Przygotowanie do wykonanaia wylewki z chudego betonu pod fundament przęsłą obiektu WD-9 w km 8+660
Odhumusowanie w km 1+500
Odhumusowanie w km 1+500
Roboty ziemne w km 9+120
Roboty ziemne w km 9+120
Roboty rozbiórkowe w km 13+580
Roboty rozbiórkowe w km 13+580
Prace wiertnicze w km 1+780
Prace wiertnicze w km 1+780
Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 8+820
Transport gruntu za pomocą wozideł technologicznych w km 8+820
Tyczenie geodezyjne w km 1+340
Tyczenie geodezyjne w km 1+340
Transport oraz składowanie kruszyw w km 9+200
Transport oraz składowanie kruszyw w km 9+200
Widok na budowany pas drogowy OMT w km 8+650
Widok na budowany pas drogowy OMT w km 8+650
Widok na drogę dojazdową zastępującą fragment ul. Kaszubska Droga w km 1+830
Widok na drogę dojazdową zastępującą fragment ul. Kaszubska Droga w km 1+830
Wykonanie rowu melioracyjnego w km 9+100
Wykonanie rowu melioracyjnego w km 9+100
Wykonany fundament pod przyczółek południowy obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonany fundament pod przyczółek południowy obiektu WD-96 w km 1+400
Wykonanie zbrojenia fundametu pod przyczółek obiektu WD-9 w km 8+650
Wykonanie zbrojenia fundametu pod przyczółek obiektu WD-9 w km 8+650
Wykonanie przepustu wodnego w km 9+185
Wykonanie przepustu wodnego w km 9+185
Wykonany fundament pod przyczółek północny dla obiektu WD-96 w km 1+290
Wykonany fundament pod przyczółek północny dla obiektu WD-96 w km 1+290
Wydzielony pas dla pieszych od strony Osiedla Nad Jeziorem w Chwaszczynie w km 1+830
Wydzielony pas dla pieszych od strony Osiedla Nad Jeziorem w Chwaszczynie w km 1+830
Wyprowadzenie zbrojenia przyłka z fundamentu dla obiektu WD-96 w km 1+400
Wyprowadzenie zbrojenia przyłka z fundamentu dla obiektu WD-96 w km 1+400
Zamknięcie ul. Kaszubska Droga w km 1+800
Zamknięcie ul. Kaszubska Droga w km 1+800
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na DW 218 w km 1+795
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na DW 218 w km 1+795
Zamknięcie wlotu do ronda na ul. Armii Krajowej w Żukowie w km 13+500
Zamknięcie wlotu do ronda na ul. Armii Krajowej w Żukowie w km 13+500

2023-01-02-2023-01-08

Pobocze oraz rów odwadniający drogi lokalnej w km 10+740
Pobocze oraz rów odwadniający drogi lokalnej w km 10+740
Roboty branżowe w km 8+590
Roboty branżowe w km 8+590
Roboty drogowe w km 9+100
Roboty drogowe w km 9+100
Mobilizacja sprzętu w km 1+850
Mobilizacja sprzętu w km 1+850
Porządkowanie usuwanej roślinności w km 1+840
Porządkowanie usuwanej roślinności w km 1+840
Budowa drogi lokalnej w km 8+700
Budowa drogi lokalnej w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+650
Roboty ziemne w km 8+650
Roboty ziemne w km 9+000
Roboty ziemne w km 9+000
Budowa tymczasowej drogi technologicznej w km 1+810
Budowa tymczasowej drogi technologicznej w km 1+810
Roboty ziemne w km 8+580
Roboty ziemne w km 8+580
Transport gruntu za pomocą wozidła w km 8+950
Transport gruntu za pomocą wozidła w km 8+950
Widok na drogę dojazdową w km 1+850
Widok na drogę dojazdową w km 1+850
Tymczasowy pas dla pieszych w km 1+830
Tymczasowy pas dla pieszych w km 1+830
Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
Roboty wyburzeniowe w km 2+300
Roboty wyburzeniowe w km 2+300
Tymczasowy pas ruchu w km 8+600
Tymczasowy pas ruchu w km 8+600
Widok na budowany pas drogowy w km 10+650
Widok na budowany pas drogowy w km 10+650
Widok na drogę lokalną w km 10+800
Widok na drogę lokalną w km 10+800
Widok na drogę dojazdową w km 8+800
Widok na drogę dojazdową w km 8+800
Widok na odhumusowany pas drogowy w km 1+900
Widok na odhumusowany pas drogowy w km 1+900
Widok na tymczasowy pas ruchu w km 8+640
Widok na tymczasowy pas ruchu w km 8+640
Wykonywanie przewiertu przez podłoże gruntowe w km 1+830
Wykonywanie przewiertu przez podłoże gruntowe w km 1+830

2022-12-26-2023-01-01

Ogrodzenie separujące ul. Kaszubska Droga z tymczasowym pasem dla ruchu pieszych w km 1+880
Ogrodzenie separujące ul. Kaszubska Droga z tymczasowym pasem dla ruchu pieszych w km 1+880
Składowanie kamieni w km 8+660
Składowanie kamieni w km 8+660
Rozładunek oraz składowanie pospółki w km 1+940
Rozładunek oraz składowanie pospółki w km 1+940
Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 8+650
Mobilizacja sprzętu ciężkiego w km 8+650
Droga lokalna w km 8+650
Droga lokalna w km 8+650
Składowanie kruszywa łamanego w km 1+920
Składowanie kruszywa łamanego w km 1+920
Oznakowanie drogi tymczasowej w km 8+595
Oznakowanie drogi tymczasowej w km 8+595
Granica budowanego pasa drogowego w km 8+560
Granica budowanego pasa drogowego w km 8+560
Odhumusowanie gruntu w km 8+580
Odhumusowanie gruntu w km 8+580
składowanie rur w km 8+670
składowanie rur w km 8+670
Składowanie płyt prefabrykowanych żelbetowych w km 8+660
Składowanie płyt prefabrykowanych żelbetowych w km 8+660
Tyczenie geodezyjne w km 8+700
Tyczenie geodezyjne w km 8+700
Widok na drogę tymczasową w km 8+600
Widok na drogę tymczasową w km 8+600
Tymczasowy pas do poruszania się pieszych w km 1+880
Tymczasowy pas do poruszania się pieszych w km 1+880
Widok na budowę drogi dojazdowej w km 8+680
Widok na budowę drogi dojazdowej w km 8+680
Widok na pas drogowy w km 1+900
Widok na pas drogowy w km 1+900
Wykonanie wylewki pod fundament wiaduktu z betonu chudego w km 8+650
Wykonanie wylewki pod fundament wiaduktu z betonu chudego w km 8+650
Widoka na wymianę gruntu w km 8+640
Widoka na wymianę gruntu w km 8+640
Wjazd na plac składowy w km 1+890
Wjazd na plac składowy w km 1+890
Zabezpieczenie wykopów ogrodzeniem metalowym w km 1+880
Zabezpieczenie wykopów ogrodzeniem metalowym w km 1+880
Zabezpieczenie wykopu w km 8+620
Zabezpieczenie wykopu w km 8+620
Wykop oraz jego zabezpieczenie w km 1+885
Wykop oraz jego zabezpieczenie w km 1+885

2022-12-19-2022-12-25

Miejsce składowania elementów budowlanych w km 1+980
Miejsce składowania elementów budowlanych w km 1+980
Składowanie oznakowania pionowego w km 1+250
Składowanie oznakowania pionowego w km 1+250
składowanie pospółki w km 2+000
składowanie pospółki w km 2+000
Mobilozacja sprzętu ciężkiego w km 2+000
Mobilozacja sprzętu ciężkiego w km 2+000
Roboty betoniarskie na fundamencie obiektu WD-96 w km 1+410
Roboty betoniarskie na fundamencie obiektu WD-96 w km 1+410
Składowanie gruzu w km 1+650
Składowanie gruzu w km 1+650
Składowanie kruszywa łamanego w km 2+050
Składowanie kruszywa łamanego w km 2+050
Stacja kontrolna służąca do ważenia pojazdów ciężarowych w km 1+900
Stacja kontrolna służąca do ważenia pojazdów ciężarowych w km 1+900
Składowanie rur w km 1+820
Składowanie rur w km 1+820
Szalowanie fundamentu obiektu WD-96 w km 1+410
Szalowanie fundamentu obiektu WD-96 w km 1+410
Transport pospółki w km 2+000
Transport pospółki w km 2+000
Transport zemny w km 2+000
Transport zemny w km 2+000
Widok na drogę technologiczną w km 1+950
Widok na drogę technologiczną w km 1+950
Widok na nasypy oraz składowanie gruzu w km 1+750
Widok na nasypy oraz składowanie gruzu w km 1+750
Widok na roboty drogowe w km 2+000
Widok na roboty drogowe w km 2+000
Widok na fundament przygotowany do robót betoniarskich w km 1+140
Widok na fundament przygotowany do robót betoniarskich w km 1+140
Widok na rów odwadniający w km 1+840
Widok na rów odwadniający w km 1+840
Widok na wykop pod instlacje w km 1+830
Widok na wykop pod instlacje w km 1+830
Widok ogólny na pas drogowy OMT w km 1+850
Widok ogólny na pas drogowy OMT w km 1+850
Wytyczona geodezyjnie podpora P2 biektu WD-96 w km 1+360
Wytyczona geodezyjnie podpora P2 biektu WD-96 w km 1+360
Wykonanie rowu pod instalację elektryczną w km 1+820
Wykonanie rowu pod instalację elektryczną w km 1+820
Roboty ziemne w km 1+820
Roboty ziemne w km 1+820
Zbezpieczenie wykopów w km 1+830
Zbezpieczenie wykopów w km 1+830
Widok ogólny na Trasę Kaszubską w km 1+300
Widok ogólny na Trasę Kaszubską w km 1+300

2022-12-12-2022-12-18

Widok na plac budowy w km 15+500
Widok na plac budowy w km 15+500
Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
Zabezpieczenie wykopu w km 8+630
Zabezpieczenie roślinności w km 15+440
Zabezpieczenie roślinności w km 15+440
Wyrównywanie podłoża gruntowego w km 8+220
Wyrównywanie podłoża gruntowego w km 8+220
Widok na rów odwadniający drogi dojazdowej w km 8+480
Widok na rów odwadniający drogi dojazdowej w km 8+480
Widok ogólny na budowany odcinek drogi OMT w km 8+620
Widok ogólny na budowany odcinek drogi OMT w km 8+620
Wykonanie wykopu w km 15+440
Wykonanie wykopu w km 15+440
Transport gruntu z pomocą wozideł technologicznych w km 9+050
Transport gruntu z pomocą wozideł technologicznych w km 9+050
Widok na budowaną drogę dojazdową w km 8+450
Widok na budowaną drogę dojazdową w km 8+450
Składowanie prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz kamieni w km 8+670
Składowanie prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz kamieni w km 8+670
Rozdrabnianie gruzu z rozbiórki za pomocą kruszarki w km 1+620
Rozdrabnianie gruzu z rozbiórki za pomocą kruszarki w km 1+620
Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
Składowanie rur montażowych oraz roboty ziemne w km 9+100
Składowanie rur montażowych oraz roboty ziemne w km 9+100
Roboty ziemne w km 15+450
Roboty ziemne w km 15+450
Ładowanie oraz transport gruntu za pomocą koparki oraz wozideł technologicznych w km 8+700
Ładowanie oraz transport gruntu za pomocą koparki oraz wozideł technologicznych w km 8+700
Droga technologiczna w km 8+590
Droga technologiczna w km 8+590
Widok na nasypy w km 8+510
Widok na nasypy w km 8+510
Roboty ziemne w km 8+200
Roboty ziemne w km 8+200
Zagęszczanie warstwy gruntu w km 15+430
Zagęszczanie warstwy gruntu w km 15+430
Oznakowanie drogi technicznej w km 8+600
Oznakowanie drogi technicznej w km 8+600
Droga technologiczna w km 8+610
Droga technologiczna w km 8+610

2022-12-05-2022-12-11

Porządkowanie karpin po wycince drzew w km 10+580
Porządkowanie karpin po wycince drzew w km 10+580
Miejsce czyszczenia betonowozów i pomp w km 15+400
Miejsce czyszczenia betonowozów i pomp w km 15+400
Roboty ziemne w km 13+300
Roboty ziemne w km 13+300
Prace w km 15+450 - 15+700
Prace w km 15+450 - 15+700
Odhumusowanie w km 11+000
Odhumusowanie w km 11+000
Transport grodzic z pomocą dźwigu w km 15+480
Transport grodzic z pomocą dźwigu w km 15+480
Montaż pali prefabrykowanych w km 4+500
Montaż pali prefabrykowanych w km 4+500
Roboty ziemne w km 1+900
Roboty ziemne w km 1+900
Gałęzie z wycinki złożone w km 16+550
Gałęzie z wycinki złożone w km 16+550
Wycinka drzew i krzewów w km 16+500
Wycinka drzew i krzewów w km 16+500
Transport gruntu za pomocą wozidła w km 15+420
Transport gruntu za pomocą wozidła w km 15+420
Kładka wraz z przepustem precinającym prostopadle do rzeki Radunia w km 15+680
Kładka wraz z przepustem precinającym prostopadle do rzeki Radunia w km 15+680
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 15+500 – 15+700
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 15+500 – 15+700
Ukształtowanie terenu Przy jeziorze Borowiec Duży w km 4+450
Ukształtowanie terenu Przy jeziorze Borowiec Duży w km 4+450
Roboty ziemne w km 3+700
Roboty ziemne w km 3+700
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 14+750
Wygrodzenie drzew i krzewów w km 14+750
Wykonywanie odwiertu do wykonania pali fundamentowych w km 15+500
Wykonywanie odwiertu do wykonania pali fundamentowych w km 15+500
Wyrównanie podłoża gruntowego oraz tyczenie geodezyjne w km 15+460
Wyrównanie podłoża gruntowego oraz tyczenie geodezyjne w km 15+460
Wykonywanie wylewki z betonu chudego w km 8+650
Wykonywanie wylewki z betonu chudego w km 8+650
Wytyczone lokalizacje do wykonania fundamentu na palach  km 15+520
Wytyczone lokalizacje do wykonania fundamentu na palach km 15+520
Wykopy pod fundamenty dla wiaduktu drogowego WD-5 w km 3+600
Wykopy pod fundamenty dla wiaduktu drogowego WD-5 w km 3+600
Zabezpieczenie drzew w km 15+430
Zabezpieczenie drzew w km 15+430

2022-11-28-2022-12-04

Wycinka drew i krzewów w km 15+430
Wycinka drew i krzewów w km 15+430
Zabezpieczenie drzew w km 15+380
Zabezpieczenie drzew w km 15+380
Roboty ziemne w km 15+530
Roboty ziemne w km 15+530
Składowanie wykarczowanych korzeni drzew w km 15 440
Składowanie wykarczowanych korzeni drzew w km 15 440
Widok na składy kruszw wraz z widokiem na drogę techniczną oraz ul. Gdańską w km 15 250
Widok na składy kruszw wraz z widokiem na drogę techniczną oraz ul. Gdańską w km 15 250
Wycinka dębu w km 7+200
Wycinka dębu w km 7+200
Widok ogólny na OMT zaplecze budowy w km 15+200
Widok ogólny na OMT zaplecze budowy w km 15+200
Rozładunek kruszywa na placu składowym w km 15+180
Rozładunek kruszywa na placu składowym w km 15+180
Widok na plac budowy OMT w km 15+500
Widok na plac budowy OMT w km 15+500
Ważenie pojazdu ciężarowego wraz z łdunkiem w km 15+150
Ważenie pojazdu ciężarowego wraz z łdunkiem w km 15+150
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
Roboty ziemne na placu budowy OMT w km 15+600
Roboty ziemne na placu budowy OMT w km 15+600
Prace archeologiczne w km 14+890
Prace archeologiczne w km 14+890
Droga dojazdowa oraz roboty ziemne w km 14+980
Droga dojazdowa oraz roboty ziemne w km 14+980
Kruszywo na placu składowym w km 15+200
Kruszywo na placu składowym w km 15+200
Prace w rejonie Borowca
Prace w rejonie Borowca
Porządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów w km 7+200
Porządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów w km 7+200
Porządkowanie terenu po rozbiórce w km 15+250
Porządkowanie terenu po rozbiórce w km 15+250
Karpiny z wycinki drzew złożone w km 4+750
Karpiny z wycinki drzew złożone w km 4+750
Drewno z wycinki złożone w km 7+200
Drewno z wycinki złożone w km 7+200
Drewno z wycinki złożone w km 7+200
Drewno z wycinki złożone w km 7+200

2022-11-21-2022-11-27

Zbrojenie przy w. Chwaszczyno - obiekt WD-96
Zbrojenie przy w. Chwaszczyno - obiekt WD-96
Teren po wycince drzew i krzewów w km 3+400
Teren po wycince drzew i krzewów w km 3+400
Prace wyburzeniowe w km 1+300
Prace wyburzeniowe w km 1+300
Prace wyburzeniowe w km 1+200
Prace wyburzeniowe w km 1+200
Prace wyburzeniowe w km 1+300
Prace wyburzeniowe w km 1+300
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+660
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+660
Prace wyburzeniowe w km 1+200
Prace wyburzeniowe w km 1+200
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+600
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+600
Prace wyburzeniowe w km 1+200
Prace wyburzeniowe w km 1+200
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Prace przy drodze technologicznej w Borowcu w km 4+300
Prace przy drodze technologicznej w Borowcu w km 4+300
Karczowanie karpin drzew i krzewów w km 4+190
Karczowanie karpin drzew i krzewów w km 4+190
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowcy w Chwaszczynie - km 2+000
Prace instalacyjne w km 13+480
Prace instalacyjne w km 13+480
Drewno z wycinki złożone w km 3+720
Drewno z wycinki złożone w km 3+720
Prace porządkowe po karczowaniu drzew i krzewów w km 4+290 teren Lasów Państwowych
Prace porządkowe po karczowaniu drzew i krzewów w km 4+290 teren Lasów Państwowych
Gałęzie z wycinki złożone w km 2+490
Gałęzie z wycinki złożone w km 2+490

2022-11-14-2022-11-20

Zrębki z wycinki drzew i krzewów złożone w km 3+320
Zrębki z wycinki drzew i krzewów złożone w km 3+320
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
Drewno z wycinki złożone w km 3+800
Drewno z wycinki złożone w km 3+800
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+400
Segregacja odpadów z rozbiórki w km 1+400
Roboty rozbiórkowe w km 2+100
Roboty rozbiórkowe w km 2+100
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 1+550
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 1+550
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
Karpiny wyciętych drzew w km 3+970
Karpiny wyciętych drzew w km 3+970
Prace ziemne w km 2+000
Prace ziemne w km 2+000
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
Karczowanie karpin wyciętych drzew i krzewów w km 3+470
Karczowanie karpin wyciętych drzew i krzewów w km 3+470
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL  12+100P
Wykonanie odcinka próbnego dla warstwy mrozoochronnej na drodze DL 12+100P
Wycinka drzew i krzewów w km 3+440
Wycinka drzew i krzewów w km 3+440
Składowanie drewna z wycinki w km 3+720
Składowanie drewna z wycinki w km 3+720
Roboty rozbiórkowe w km 2+300
Roboty rozbiórkowe w km 2+300
Roboty rozbiórkowe w km 2+000
Roboty rozbiórkowe w km 2+000
Prace związane z wycinką drzew w km 3+560
Prace związane z wycinką drzew w km 3+560
Prace związane z wycinką drzew w km 3+530
Prace związane z wycinką drzew w km 3+530
Prace związane z wycinką drzew w km 3+480
Prace związane z wycinką drzew w km 3+480
Drewno z wycinki złożone w km 3+720
Drewno z wycinki złożone w km 3+720

2022-11-07-2022-11-13

Gałęzie z wycinki do zrębkowania złożone w km 2+500
Gałęzie z wycinki do zrębkowania złożone w km 2+500
Prace porządkowe po wycince w km 2+680
Prace porządkowe po wycince w km 2+680
Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno
Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno
Gałęzie z wycinki do zrębkowania złożone w km 2+350
Gałęzie z wycinki do zrębkowania złożone w km 2+350
Prace rozbiórkowe w km 1+300
Prace rozbiórkowe w km 1+300
Karpiny z wycinki drzew w km 14+500
Karpiny z wycinki drzew w km 14+500
Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno
Prace rozbiórkowe - w. Chwaszczyno
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
Prace rozbiórkowe w km 1+100
Prace rozbiórkowe w km 1+100
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
Roboty ziemne i rozbiórkowe w km 1+300
Teren po wycince drzew i krzewów w km 14+300
Teren po wycince drzew i krzewów w km 14+300
Roboty ziemne w km 8+700 3
Roboty ziemne w km 8+700 3
Rozładunek gałęzi z wycinki w km 2+500
Rozładunek gałęzi z wycinki w km 2+500
Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
Teren wycinki drzew i krzewów w km 6+900 – 7+000
Teren wycinki drzew i krzewów w km 6+900 – 7+000
Teren wycinki drzew i krzewów w km 7+070
Teren wycinki drzew i krzewów w km 7+070
Roboty ziemne w km 8+700
Roboty ziemne w km 8+700
Prace rozbiórkowe w m. Chwaszczyno
Prace rozbiórkowe w m. Chwaszczyno

2022-10-31-2022-11-06

Drewno z wycinki złożone w km 4+800
Drewno z wycinki złożone w km 4+800
Obszar po wycince drzew i krzewów do karczowania w km 4+300 - Teren Lasów Państwowych
Obszar po wycince drzew i krzewów do karczowania w km 4+300 - Teren Lasów Państwowych
Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Miszewko
Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Miszewko
Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 4+750
Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 4+750
Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 4+500 - Teren Lasów Państwowych
Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 4+500 - Teren Lasów Państwowych
Grupa drzew kolidujących w obszarze podpór WD-96
Grupa drzew kolidujących w obszarze podpór WD-96
Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Leźno
Przebudowa kolizji teletechnicznych w m. Leźno
Materiał składowany w m. Gralewo-Stacja
Materiał składowany w m. Gralewo-Stacja
Roboty ziemne w km 8+500
Roboty ziemne w km 8+500
Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty prowadzone w m. Leźno
Prace rozbiórkowe w km 15+300
Prace rozbiórkowe w km 15+300
Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty ziemne w km 8+500'
Roboty ziemne w km 8+500'
Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty ziemne w km 8+500'
Roboty ziemne w km 8+500'
Wycinka drzew i krzewów w km 4+450 - Teren Lasów Państwowych
Wycinka drzew i krzewów w km 4+450 - Teren Lasów Państwowych
Wycinka drzew i krzewów w km 2+680
Wycinka drzew i krzewów w km 2+680
Wykarczowane karpiny drzew złożone w km 8+600
Wykarczowane karpiny drzew złożone w km 8+600
Wycinka drzew w km 2+680
Wycinka drzew w km 2+680
Roboty prowadzone w m. Leźno
Roboty prowadzone w m. Leźno

2022-10-24-2022-10-30

Drewno z wycinki złożone w km 15+200
Drewno z wycinki złożone w km 15+200
Kruszywo na placu składowym w km 15+200'
Kruszywo na placu składowym w km 15+200'
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200'
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200'
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
Mobilizacja sprzętu Wykonawcy w km 15+200
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Kruszywo na placu składowym w km 15+200
Kruszywo na placu składowym w km 15+200
Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 1+600
Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów w km 1+600
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Zabezpieczenie drzew w km 15+300
Zabezpieczenie drzew w km 15+300
Zabezpieczenie drzew w km 15+300'
Zabezpieczenie drzew w km 15+300'
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Zezrębkowane gałęzie drzew i krzewów w km 1+600
Zezrębkowane gałęzie drzew i krzewów w km 1+600
Segregacja odpadów z wyburzenia budynków w km 15+200
Segregacja odpadów z wyburzenia budynków w km 15+200
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 10+550
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 10+550
Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300
Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300
Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300'
Zdjęcie humusu i gruz po wyburzeniu budynków w km 15+300'
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Plac składowy w Chwaszczynie - km 2+000
Zdjęcie humusu w km 15+100
Zdjęcie humusu w km 15+100
Zdjęcie humusu w km 15+200
Zdjęcie humusu w km 15+200

2022-10-17-2022-10-23

Drewno z wycinki złożone w km 10+500
Drewno z wycinki złożone w km 10+500
Drewno z wycinki złożone w km 8+600
Drewno z wycinki złożone w km 8+600
Oznaczenie granic w km 14+000
Oznaczenie granic w km 14+000
Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100
Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100
Gałęzie z wycinki drzew i krzewów złożone w km 14+900
Gałęzie z wycinki drzew i krzewów złożone w km 14+900
Drewno z wycinki złożone w km 8+600 2
Drewno z wycinki złożone w km 8+600 2
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 8+600
Zrębkowanie gałęzi z wycinki drzew i krzewów w km 8+600
Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700
Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700
Pryzma ze zrębkami z wycinki drzew i krzewów w km 15+200
Pryzma ze zrębkami z wycinki drzew i krzewów w km 15+200
Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300
Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300
Drewno z wycinki złożone w km 15+200
Drewno z wycinki złożone w km 15+200
Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100
Mobilizacja sprzętu na zapleczu Wykonawcy w km 15+100
Oznaczenie granic inwestycji w km 14+000
Oznaczenie granic inwestycji w km 14+000
Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700'
Teren wycinki drzew i krzewów w km 8+700'
Odhumusowanie terenu w km 2+000
Odhumusowanie terenu w km 2+000
Wycinka drzew i krzewów w km 10+500
Wycinka drzew i krzewów w km 10+500
Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300
Zabezpieczenie drzew nieobjętych wycinką w km 15+300
Oznaczenie granic inwestycji w km 2+100
Oznaczenie granic inwestycji w km 2+100
Mobilizacja sprzędu do odhumusowania w km 14+000
Mobilizacja sprzędu do odhumusowania w km 14+000
Wycinka drzew i krzewów w km 15+300
Wycinka drzew i krzewów w km 15+300
Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 8+600
Pryzmy ze zrębkami z wycinki w km 8+600
Ostatnia aktualizacja: 0
Licznik odwiedzin: 0