Materiały filmowe

2024-07-10

OMT 2024-07-10 Tydzień 91 Roboty ziemne oraz pokrywanie skarp i rowów humusem

2024-07-01

OMT 2024-07-01 Tydzień 90 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 8+250

2024-06-24

OMT 2024-06-24 Tydzień 89 Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P3 obiektu WD 12 w km 12

2024-06-13

OMT 2024-06-13 Tydzień 87 Montaż systemu drenażowego w km 1+550

2024-06-13

OMT 2024-06-13 Tydzień 87 Montaż systemu drenażowego w km 1+550

2024-06-05

OMT 2024-06-05 Tydzien 86 Roboty bitumiczne w km 13+200

2024-05-28

OMT 2024-05-28 Tydzień 85 Roboty drogowe, wodno kanalizacyjne oraz mostowe w km 4+250

2024-05-23

OMT 2024-05-23 Tydzień 84 Montaż łupin na obiekcie ES 15B w km 16+400

2024-05-15

OMT Tydzień 83 2024-05-15 Roboty ziemne oraz roboty drogowe w km 4+250

2024-05-07

OMT 2024-05-07 Tydzień 82 Układanie wrastwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 3+550

2024-04-30

OMT 2024-04-30 Tydzień 81 Montaż inklinometrów w km 4+270

2024-04-24

OMT Tydzień 80 2024-04-24 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 2+100

2024-04-17

OMT Tydzień 79 2024-04-17 Złożone roboty mostowe przy budowie obiektu WD 16 w km 16+730

2024-04-10

OMT Tydzień 78 2024-04-10 Zaawansowanie robót przy budowie obiektu ES 7B w km 4+360

2024-04-04

OMT Tydzień 77 2024-04-04 Montaż rusztowań ustroju nośnego jezdni lewej obiektu ES 14 w ...

2024-03-26

OMT Tydzień 76 2024-03-26 Montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego obiektu ES 7b w km 4

2024-03-20

OMT Tydzień 75 2024-03-20 Wykonywanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 7+800

2024-03-13

OMT Tydzień 74 2024-03-13 Wykonywanie zasypki oraz demontaż deskowania przy budowie obiektu ES-7B..

2024-03-06

OMT Tydzień 73 2024-03-06 Rozprowadzanie i zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża w km...

2024-02-28

OMT Tydzień 72 2024-02-28 Wykonywanie wykopu oraz prace przy ustroju nośnym obiektu ES 14...

2024-02-13

OMT Tydzień 70 2024-02-13 Roboty ziemne obiekt WD 97 km 1+810

2024-02-21

OMT 2024-02-21 Tydzień 71 Wykonywanie nasypu drogowego w km 13+600

2024-02-08

OMT Tydzień 69 2024-02-08 Roboty ziemne oraz uszlachetnianie podłoża Tefrą w km 1+770

2024-01-31

OMT 2024-01-31 Roboty ziemne oraz demontaż nawierzchni ul Oliwskiej w km 1+790

2024-01-25

OMT Tydzień 67 2024-01-25 Humusowanie oraz roboty drogowe km 8+100

2024-01-18

OMT Tydzień 66 2024-01-18 Demontaż chodnika ul Oliwska Chwaszczyno km 1+800

2024-01-11

OMT Tydzień 65 2024-01-11 Wykonywanie pali przyczolek P2 ES 15B km 16+410

2024-01-05

OMT Tydzień 64 2024-01-05 Humusowanie skarpy km 8+300

2023-12-27

OMT Tydzień 63 2023-12-27 Zaawansowanie budowy obiektu ES 7B w km 4+365

2023-12-19

OMT 2023-12-19 Tydzień 62 Zaawansowanie prac ES 7b km 4+360

2023-12-14

OMT 2023-12-14 Tydzień 61 Prace przy budowie ustroju nośnego obiektu ES 14 w km 13+800

2023-12-06

OMT 2023-12-06 Tydzień 60 Roboty ziemne oraz wykonywanie pali fundamentowych pod budowę obiektu...

2023-11-29

OMT 2023-11-29 Tydzień 59 Roboty ziemne oraz montaż krawężników w obrębie obiektu WD 9 w km...

2023-11-23

OMT 2023-11-23 Tydzień 58 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 8+100

2023-11-16

OMT 2023-11-16 Tydzień 57 Betonowanie ustroju nośnego obiektu PZDs 24 w km 17+080

2023-11-07

OMT 2023-11-07 Tydzień 56 Betonowanie płyty przejściowej przyczółka P7 obiektu ES 15a w km 15+530

2023-11-02

OMT 2023-11-02 Tydzień 55 Wykonywanie fundamentów obiektu ES 7B w km 4+370

2023-10-26

OMT 2023-10-26 Tydzień 54 Roboty betoniarskie przy obiekcie PDMPZ 2 w km 2+035

2023-10-20

Tydzień 53 Betonowanie ustroju nośnego obiektu WD 8 w km 5+445

2023-10-12

Tydzień 52 Roboty betoniarskie przy budowie obiektu ES 14 w km 13+800

2023-10-05

Tydzień 51 Betonowanie prawego korpusu przyczółka P1 obiektu PZDs 24 w km 17+080

2023-09-29

Tydzień 50 Zasypywanie fundamentu P3, wykonywanie najazdu do przyczółka P3 obiektu WD...

2023-09-21

Tydzien 49 Roboty ziemne oraz wyrównywanie warstwy ulepszonego podłoża w km 7+900

2023-09-15

Tydzien 48 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu mostowego WD 96 w km 1+300

2023-09-07

Tydzien 47 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w km 1+500

2023-08-31

Tydzien 46 Betonowanie fundamentu przyczółka P2 obiektu PZDs 24 oraz roboty ziemne w km

2023-08-24

Tydzien 45 Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego za pomocą walców gładki

2023-08-17

2023-08-17 Tydzien 44 Roboty drogowe w km 8+150 8+250

2023-08-10

Tydzień 43 Betonowanie fundamentów podpory P4 JL i JP obiektu ES 14 w km 13+820

2023-08-02

Tydzien 42 Betonowanie korpusu przyczółka wschodniego obiektu WD 8 w km 5+445

2023-07-26

Tydzien 41 Zaawansowanie prac przy zbiorniku Borowiec w km 4+300

2023-07-21

Tydzien 40 Roboty przy podporze obiektu WD 97 w km 1+818

2023-07-13

Tydzien 39 Zaawansowanie prac przy budowie obiektu WD 96 w km 1+350

2023-07-06

Tydzień 38 Roboty drogowe oraz mostowe w km 2+170

2023-06-29

Tydzień 37 Rozkuwanie pali fundamentu podpory P2 obiektu ES 14 w km 13+730

2023-06-22

Tydzień 36 Prace budowlane przy obiekcie ES 15a w km 15+420

2023-06-15

Tydzień 35 Montaż rusztowań oraz deskowań pod ustrój nośny obiektu WD 96 w km 1+30

2023-06-07

Tydzień 34 Betonowanie filarów podpory P2 obiektu KP 1 w km 2+170

2023-06-01

Tydzień 33 Wymiana gruntu w km 2+600

2023-05-25

Tydzień 32 Demontaż deskowania prawego skrzydła przyczółka zachodniego obiektu WD-97

2023-05-25

Tydzień 32 Demontaż deskowania prawego skrzydła przyczółka zachodniego obiektu WD 97

2023-05-18

Tydzień 31 Betonowanie podczas budowy obiektu PDMPZ 2 w km 2+035

2023-05-11

Tydzień 30 Wbijanie pali prefabrykowanych w km 13+640

2023-05-05

Tydzień 29 Roboty drogowe w km 5+450

2023-04

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-04-27

Tydzień 28 Roboty ziemne w km 1+500

2023-04-21

2023 04 21 Tydzień 27 Roboty ziemne w km 1+730

2023-04-13

Tydzień 26 Wymiana gruntu oraz wyrównywanie i zagęszczanie warstwy podłoża w km 10+65

2023-04-06

Tydzień 25 Betonowanie fundamentu przyczółka wschodniego obiektu WD 97 w km 1+810

2023-03-30

Tydzień 24 Transport ziemny w km 10+680

2023-03-20

Tydzień 23 Roboty ziemne w km 1+810

2023-03

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-03-20

Tydzień 23 Roboty ziemne w km 1+810

2023-03-16

Tydzień 22 Wbijanie pali prefabrykowanych w km 6+310

2023-03-09

Tydzień 21 Wykonywanie wykopu w km 4+185

2023-03-01

Tydzień 20 Wykonywanie odwiertu pod fundament na palach dla obiektu MS 7c w km 4+510

2023-02-22

2023-02-22 Tydzień 19 Wymiana gruntu w km 2+010

2023-02-09

Tydzień 17 Roboty ziemne w km 4+050

2023-02-14

Tydzień 18 Przygotowania do betonowania słupów podpory środkowej dla obiektu WD-5 w km 3+750

2023-02-02

Tydzień 16 Roboty betoniarskie przy obiekcie WD 9 w km 8+670

2023-01-27

Tydzień 15 Roboty ziemne w km 1+710

2023-01-19

Tydzień 14 Prace drogowe w pobliżu obiektu WD 9 w km 8+650

2022-01-12

Tydzień 13 Roboty drogowe w km 8+750

2022-01-04

Tydzień 12 Roboty w km 8+600 8+700 Miszewo, ul Karwety

2022-12-30

Tydzień 11 Roboty na placu składowym w Chwaszczynie km ok 2+000

2022-12-22

Tydzień 10 Roboty na placu składowym w Chwaszczynie km ok 2+000

2022-12-15

Tydzień 9 Roboty drogowe w km 9+200

2022-12-08

Tydzień 8 Roboty w km 15+500

2022-12-01

Tydzień 7 Wykonywanie pali na obiekcie ES 15a

2022-12-01

Tydzień 7 Wykonywanie pali na obiekcie ES 15A

2022-11-24

Tydzień 6 Roboty ziemne w km 2+000

2022-11-18

Tydzień 5 Roboty ziemne w km 2+000

2022-11-10

Tydzień 4 Roboty ziemne w km 8+700

2022-11-03

Tydzień 3 - Roboty ziemne w km 8+500

2022-10-28

Tydzień 2 Plac składowy w Chwaszczynie km 1+200

2022-10-19

Tydzień 1 Roboty rozbiórkowe w km 15+300
2022-10

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2022-11

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2022-12

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-02

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-03

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-05

Film dokumentujacy stan faktyczny Placu Budowy oraz postep prac

2023-06

Film dokumentujacy stan faktyczny Placu Budowy oraz postep prac

2023-07

Film dokumentujacy stan faktyczny Placu Budowy oraz postep prac

2023-08

Film dokumentujacy stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-09

Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2023-10

OMT 2023-10 Film dokumentujacy stan faktyczny Placu Budowy oraz postep prac

2023-11

OMT 2023-11 Film dokumentujacy stan faktyczny Placu Budowy oraz postep prac

2023-12

OMT 2023-12 Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2024-01

OMT 2024-01 Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac - 01.2024

2024-02

OMT 2024-02 Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac - 02.2024

2024-03

OMT 2024-03 Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac - 03.2024

2024-04

OMT 2024-04 Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac - 04.2024

2024-05

OMT 2024-05 Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

2024-06

OMT 2024-06 Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024