ZMIANA TERMINU - Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg Projektu OMT.1/24/24 w dniach 15-16.05.20224 r. (DK7)

Informujemy o przesunięciu planowanego terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu - prace w ciągu DK7 - zgodnie z projektem nr OMT.1/24/24. Nowy termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu to 15.05.2024 - 16.05.2024 r.

Prace będą prowadzone w systemie wahadłowym w godzinach 7 - 17:

w dniu 15.05.2024 r. według rys. 1b (tj. zamknięty pas w kierunku Gdańsk),

w dniu 16.05.2024 r. według rys. 1a (tj. zamknięty pas w kierunku Żukowa).

Projekt OMT.1/24/24 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

/2024-05-09-zmiana-terminu-wprowadzenie-czasowej-organizacji-ruchu-wg-projektu-omt112424-w-dniach-15-16-05-2024

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024