ZMIANA TERMINU - Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg Projektu OMT.1/26/24 w dniu 06.05.2024 r. (ul. Długa, Tuchom)

Informujemy o przesunięciu planowanego terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na ulicy Długiej w Tuchomiu - oznakowanie na czas budowy włączenia DP1902G do istniejącego układu drogowego, zgodnie z projektem nr OMT.1/26/24 , rys. 1 - z dnia 29.04.2024 r. na dzień 06.05.2024 r.

Projekt OMT.1/26/24 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

/2024-04-22-wprowadzenie-czasowej-organizacji-ruchu-wg-projektu-omt12624-w-dniu-29-04-2024

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024