ZMIANA TERMINU - Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg Projektu OMT.1/21/23 w dniu 22.04.2024 r. (ul. Karwety, Miszewko)

Informujemy o przesunięciu planowanego terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 157016G - oznakowanie przejściowe w ciągu ulicy Karwety w Miszewku, obowiązujące do czasu otwarcia OMT zgodnie z projektem nr OMT.1/21/23, rys. 2 - z dnia 15.04.2024 r. na dzień 22.04.2024 r.

Projekt OMT.1/21/23 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

/2024-04-15-zmiana-terminu-wprowadzenie-czasowej-organizacji-ruchu-wg-projektu-omt12123-w-dniu-22-04-2024

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024