ZMIANA TERMINU - Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg Projektu OMT.1/22/23 w dniu 15.04.2024 r. (oznakowanie robót na czas budowy wiaduktu WD-12, zamknięcie dla ruchu drogi gminnej nr 157024G - ul. Chłopska, Pępowo)

Informujemy o przesunięciu planowanego wprowadzenia czasowej organizacji ruchu - oznakowanie robót na czas budowy wiaduktu WD-12, zamknięcie dla ruchu drogi gminnej nr 157024G (ul. Chłopska, Pępowo) zgodnie z projektem nr OMT.1/22/23 - z dnia 10.04.2024 r. na dzień 15.04.2024 r.

Projekt OMT.1/22/23 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

/2024-04-08-wprowadzenie-czasowej-organizacji-ruchu-wg-projektu-omt12123-w-dniu-15-04-2024

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024