Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg Projektu OMT.1/21/23 w dniu 15.04.2024 r. (ul. Karwety, Miszewko)

Informujemy, że w dniu 15.04.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 157016G - oznakowanie przejściowe w ciągu ulicy Karwety w Miszewku, obowiązujące do czasu otwarcia OMT - zgodnie z projektem nr OMT.1/21/23, rys. 2.

Projekt OMT.1/21/23 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

/2024-04-08-wprowadzenie-czasowej-organizacji-ruchu-wg-projektu-omt12123-w-dniu-15-04-2024

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024