Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg Projektu OMT.1/22/23 w dniu 10.04.2024 r. (oznakowanie robót na czas budowy wiaduktu WD-12, zamknięcie dla ruchu drogi gminnej nr 157024G - ul. Chłopska, Pępowo)

Informujemy, że w dniu 10.04.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - oznakowanie robót na czas budowy wiaduktu WD-12, zamknięcie dla ruchu drogi gminnej nr 157024G (ul. Chłopska, Pępowo) - zgodnie z projektem nr OMT.1/22/23.

Projekt OMT.1/22/23 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

/2024-04-03-wprowadzenie-czasowej-organizacji-ruchu-wg-projektu-omt12223-w-dniu-10-04-2024

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024