Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg Projektu OMT.1/23/23 w dniu 22.03.2024 r. (dojazdy do wiaduktu WD-16 w ciągu ul. Karola Kreffta, Otomino)

Informujemy, że w dniu 22.03.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 157036 - oznakowanie robót na czas budowy dojazdów do wiaduktu WD-16 w ciągu ulicy Karola Kreffta w miejscowości Otominie - zgodnie z projektem nr OMT.1/23/23, rys. 2.

Projekt OMT.1/23/23 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

/2024-03-22-wprowadzenie-czasowej-organizacji-ruchu-wg-projektu-omt12323-w-dniu-22-03-2024

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024