Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg Projektu OMT.1/23/23 w dniu 05.02.2024 r. (ul. Karola Kreffta, Otomino)

Informujemy, że w dniu 05.02.2024 r. planowane jest czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 157036 - oznakowanie robót na czas budowy dojazdów do wiaduktu WD-16 w ciągu ulicy Karola Kreffta w miejscowości Otomino - zgodnie z projektem nr OMT.1/23/23, rys. 1.

Projekt OMT.1/23/23 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

/2024-01-29-wprowadzenie-czasowej-organizacji-ruchu-wg-projektu-omt12323-w-dniu-05-02-2024/OMT1_23_23.

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024