Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg Projektu OMT.1/09.1/23 w dniu 06.10.2023r. (ul. Graniczna -Miszewko oraz ul. Cystersów i ul. Tuchomska - Nowy Tuchom)

Informujemy, że w dniu 06.10.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych - ul. Granicznej w Miszewku oraz ul. Cystersów i ul. Tuchomskiej w Nowym Tuchomiu - zgodnie z projektem nr OMT.1/09.1/23, rys. 1.

Projekt OMT.1/09.1/23 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

/2023-09-28-wprowadzenie-czasowej-organizacji-ruchu-wg-projektu-omt109123-w-dniu-06-10-2023/OMT-1-09-1-23

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024