Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg projektu nr OMT.1/06/23 w dniu 17.05.2023 r.

Inżynier Kontraktu informuje, iż w dniu 17.05.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drodze powiatowej nr 1900G ul. Gdańska - oznakowanie objazdu na czas budowy obiektu WS-12A - zgodnie z projektem nr OMT.1/06/23.

Projekt OMT.1/06/23 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

OMT.1.06.23.pdf

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024