Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg projektu nr OMT.1/08/23 w dniu 11.04.2023 r.

Inżynier Kontraktu informuje, iż w dniu 11.04.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drodze powiatowej nr 1901G ul. Lotnicza - oznakowanie wjazdu do Wytwórni Mas Bitumicznych w Miszewie - zgodnie z projektem nr OMT.1/08/23. Projekt OMT.1/08/23 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

OMT-1-08-23-rys-1.pdf

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024