Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg projektu OMT.1/02/22 w dniu 07.04.2023

Inżynier Kontraktu informuje, iż w dniu 07.04.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych 157005G (ul. Mickiewicza) i 157024G (ul. Chłopska) oraz drodze powiatowej 1902G (ul. Długa) - zgodnie z projektem nr OMT.1/02/22, rys. 2, 5 oraz 9.

Projekt OMT.1/02/22 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

OMT-1-02-22-rys-2.pdf

OMT-1-02-22-rys-5.pdf

OMT-1-02-22-rys-9.pdf

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024