Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu wg projektu OMT.1/02/22 rys. 4 i 8 w dniu 06.02.2023 r.

Inżynier Kontraktu informuje, iż w dniu 06.02.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Szkolna oraz drodze powiatowej 1900G ul. Gdańska - zgodnie z projektem nr OMT.1/02/22, Rys. 4 i 8. Projekt OMT.1/02/22 został zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

OMT.1_02_22.pdf

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024