Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

W dniu 22.09.2022 r., w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydane zostało postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4222.1.2022.WR.8 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)”.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4222.1.2022.WR.9 z dnia 22.09.2022 r. zamieszczone zostało tutaj

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024