Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

W dniu 17.05.2022 r., zgodnie z postanowieniami art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Wojewoda Pomorski zawiadomił, iż na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła).”

Tekst obwieszczenia o sygn. WI-III.7820.21.2021.MKH-h zamieszczony został poniżej:

https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/4156/h--obwieszczenie-o-wszczciu-1.pdf

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024